Phần mềm học morse - KDMorse

mORSE tRAINING

Web Version

Bạn có thể học morse online tại đây: http://app.saysua.com/morse


DESKTOP VERSION


Tải file cài đặt tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B6cYmqfA_U-ocFF3OWJFU0ZLYVk/view?usp=sharing

Thấy nhà mình (dksclub.org) tình hình nhận morse vẫn chưa tốt nên mình phát triển phần mềm nhỏ này với mong muốn có thể góp chút sức cho các bạn tự luyện nghe morse ở nhà mà không có người thổi cho dùm.

Xem qua giao diện chương trình:

Các chức năng chính của chương trình:

- Lựa chọn cấp độ từ danh sách cấp độ

- Lựa chọn các nguồn phát bản văn

- Thổi bản văn tự nhập vào (nếu không nhập bản văn thì chương trình sẽ tự động tạo bản văn ngẫu nhiên từ nguồn đã chọn)

- Gỏ bản văn để kiểm tra có nhận đúng hay không

Một vài điều thú vị:

- Chương trình này không sử dụng âm thanh dạng tín hiệu của máy tính mà sử dụng trực tiếp âm thanh được thu vào, nên có tính "Thật" hơn.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể tự tạo các file cấp độ cho riêng mình bằng cách sau:

+ Tạo một thư mục trong thư mục levels (nằm trong thư mục cài đặt). Tên thư mục là tên cấp độ

+ Thu âm và tạo các file sau trong thư mục vừa tạo

+++ batdau.mp3 (file âm thanh báo hiệu bắt đầu)

+++ te.mp3 (file âm thanh biểu thị tín hiệu tè)

+++ tic.mp3 (file âm thanh biểu thị tín hiệu tic)

+++ ketthuc.mp3 (file âm thanh báo hiệu kết thúc)

+++ ngung.mp3 (file âm thanh dừng giữa 2 chữ)

Bạn nào sáng tạo được các bộ cấp độ thú vị thì up lên đây chia sẻ cho mọi người nha.


Một số bạn khi cài đặt phần mềm KDMorse trên win 64 bit sẽ gặp lỗi như sau:

Lỗi khi truy xuất thư viện cấp độ

Sau đây là cách giải quyết tạm thời cho các bạn:

1. Vào thư mục : C:\Program Files (x86)\Khida

2. Copy thư mục KDMorse ra ngoài desktop hoặc ổ C

3. Vào thư mục KDMorse mới, chạy file KDMorse.exe

Phần mềm này mình tạo từ khi chưa có win 64 nên phiền các bạn sửa lại như trên nhé.

Mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện này.


Những ứng dụng khác:

Các bạn có thể luyện semaphore, giải mật thư thay thế với một vài ứng dụng nhỏ tôi đã tạo ra tại đây: http://app.saysua.com

- Luyện semaphore

- Giải mật thư thay thế

Tác giả:

Nguyễn Xuân Thạch

Blog: http://saysua.com