HET ANDERE STANDPUNT
(Psychotherapie en zelfhulp)

Toni en Theo Schoenaker
Individualpsychologische Counselors

Deze brochure is geschreven als oriëntering voor hen die therapeutische of raadgevende hulp zoeken. De hier vermelde ideeën zijn wellicht voor menig lezer een steun bij het innemen van een nieuw standpunt en bij het verlaten van een doodlopende weg, waardoor men met succes in een nieuwe richting kan gaan. Op dit “gaan” komt het aan. Weten, dat niet wordt omgezet in daden, is nutteloos. Ideeën die men als goed onderkent, maar die men niet naleeft, worden tot een last.

Wij wensen de lezer de moed toe om eerlijk tegenover zichzelf te staan en zijn eigen “geval” ook eens minder serieus te nemen. Wie weet breekt er dan een glimlach door.