Over

Platform Herinrichting Eendragtspolder-Zevenhuizen

Het platform is in 2015 opgericht in reactie op de ontwikkelingen rondom aankoop en invulling van een stuk grond, wat nu De Hennipgaarde is.

Het Platform faciliteert alertheid over onder meer ontwikkelingen in de Eendragtspolder door het aanbieden van informatie- en communicatie over nota's, visiedocumenten, voorgenomen besluiten.

Wij hebben ons in het dossier Hennipgaarde sterk gemaakt voor een transparant proces en een bestemming die recht doet aan de wensen van inwoners en andere belanghebbenden. De Hennipgaarde is in 2018 opgeleverd. Voor ons het moment om een stap terug te doen wat betreft deze locatie.

Echter de druk op de ruimtelijke omgeving neemt steeds meer toe. Wij vinden het nodig dat wij ontwikkelingen in de polder en rondom Zevenhuizen in de gaten blijven houden. En dat dit nodig is blijkt met regelmaat.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen meld u dan aan. (voornaam, achternaam adres)

Centraal e-mailadres: info@platform-ep.nl