Platform Herinrichting Eendragtspolder-Zevenhuizen

Het platform is voor de inwoners van Zevenhuizen. Het geeft informatie over de ontwikkelingen van de grond naast het Schelpenpad. De grond is gelegen tussen het dorp en de roeibaan.  Het is een bijzondere plek als uitloper van het natuurgebied De Rotte en het reservaat Korenmolengat. 

De grond is gekocht door het Recreatieschap Rottemeren. Het Recreatieschap is belast met het beheer en het verder ontwikkelen van de Eendragtspolder. Het laat plannen ontwerpen t.b.v. beheer, recreatie en evenementen. Ondanks de financiële krapte is daar flink wat geld voor beschikbaar. Het college van B en W maakt deel uit van het  Recreatieschap. Het college behartigt dus dat belang. Ook vertegenwoordigt het college het belang van de inwoners. De twee belangen kunnen wringen. De twee petten van het college van B en W kunnen een lastige spagaat opleveren. Dat hebben we onlangs meegemaakt. Zie in “bibliotheek” de bewonersbrief. Die spagaat van het college kan de geloofwaardigheid aardig in de weg zitten. Dat is erg vervelend voor het komende inspraakproces.

De nieuwe bestemming zal vanuit het belang van, en in overleg met, de bewoners plaatsvinden. Maar gelet op het bovenstaande staat deze toezegging onder druk. Alertheid van bewoners en raadsleden is geboden. Het Platform faciliteert deze alertheid door het aanbieden van informatie- en communicatie. Zienswijzen en wensen kunnen worden gebundeld en verspreid. Wij vinden het wenselijk dat bewoners over de hele lijn geïnformeerd worden.  Onwenselijk is het als bewoners tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden.  

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen meld u dan aan. (voornaam, achternaam  adres)

Centraal e-mailadresinfo@platform-ep.nl