Recreatievisie en evenementenkader

Het Platform EP heeft zich met de voorgestelde recreatievisie en het evenementenkader indringend beziggehouden.

In 2015 heeft de Gemeente drie bewoners- en ondernemers avonden georganiseerd in verband met de onderwerpen recreatie en toerisme in de gemeente Zuidplas. Ons Platform is bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig geweest. We hebben een inbreng geleverd met nadruk op b.v. het behoud van groen, natuur en rust, wandelen/fietsen. Onze schriftelijke reactie van 08-02-16 aan de Gemeenteraad en het College van B&W als ook ons inspreekstuk tijdens de vergadering van 16 februari 2015 vindt u onderaan deze pagina. V.w.b. de visie heeft ons Platform het College een pluim gegeven voor het overnemen van bijna alle voorstellen vanuit de betrokken platforms. Betreffende documenten zijn te vinden onderaan deze pagina.

Opvallende besluitvorming Evenementenkader.

De Visie Recreatie is unaniem aangenomen. Het Evenementenbeleid daarentegen leverde haken en ogen op. In onze ogen staat vanuit het kader de achterdeur open voor welk evenement dan ook, door ons ingesproken tijdens de raadsvergadering.In 1e termijn lichtte wethouder van Woudenberg toe dat in Zuidplas (dorps, landelijk , groen, rust) geen plaats is voor grootschalige evenementen. In 2e termijn kwam hij daar op terug, nadat een aantal politieke partijen vonden dat naast bijv. het Oogstfeest ook een pilot met een Housefeest voor de jeugd mogelijk zou moeten zijn. Het CDA was uiteindelijk de enige die dat niet zag zitten omdat zij Housefeesten en vergelijkbare grootschalige evenementen niet passend vinden bij het dorpse karakter van de gemeente Zuidplas.

Juist om dergelijke discussies te voorkomen en op voorhand al een zekere duidelijkheid te hebben was het de wens van ons Platform om een evenementenbeleid i.p.v. een kader op te stellen. Ondanks alle bezwaren werd het voorstel tot onze teleurstelling “conform” besloten. Dat leidde natuurlijk direct tot verontrustende koppen in de krant.

Recreatieplatform.

Wij reageerden positief op het plan van de gemeente voor een “Recreatieplatform”. Een adviserend orgaan bestaande uit inwoners, ondernemers en de gemeente. De gemeente organiseert dit periodiek overleg en stelt aanjaag- en innovatiegelden beschikbaar.