Puheenjohtaja

Sinikka Uola
Aittatie 5 A 11

13200 Hämeenlinna
Matkapuh. 0407 080 927
Sposti: ha.saatio@gmail.com

 Hallituksen jäsenet

Irmeli Partanen
__________________

Sinikka Virrankoski