Janakkalalainen Helvi Hellin Aavalinna
perusti nimeään kantavan
Helvi Aavalinnan Säätiön 8.6.1994

Säätiön toiminta-alue on
Kanta-Hämeen Hyvinvointialue

Säätiö tukee taloudellisesti
sydän- ja syöpäsairaiden lasten hoidon,
kuntoutuksen ja virkistystoiminnan edistämistä
ja turvaamista, sekä heidän osallistumistaan perheineen
leiri- ja muuhun vapaa-ajan toimintaan.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan
lahjoituksia ja testamentteja.