Janakkalalainen

Helvi Hellin Aavalinna

perusti nimeään kantavan

Helvi Aavalinnan Säätiön 8.6.1994

Säätiö tukee taloudellisesti

sydän- ja syöpäsairaiden lasten hoidon,

kuntoutuksen ja virkistystoiminnan edistämistä

ja turvaamista, sekä heidän osallistumistaan perheineen leiri-

ja muuhun vapaa-ajan toimintaan.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan

lahjoituksia ja testamentteja.