11. april 2024GENERALFORSAMLING 2024                      

       

 I henhold til klubbens love § 12 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i Grantoftehallens klublokale.

 

Tirsdag den 7. maj 2024 klokken 19.00 i klublokalet.

 

For generalforsamlingen gælder følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Regnskab  

4. Indkomne forslag  

5. Kontingent for næste sæson  

6. Valg til bestyrelsen jfr. § 7          

         Formand: Vakant idet Carsten Dahl Petersen ikke ønsker genvalg

         Bestyrelsesmedlem for 2 år: Poul Larsen modtager genvalg

7. Valg til ungdoms-, sum- og veteranudvalg                  

         USU: Bjarny Hansen modtager genvalg                  

         SUM: Bjarny Hansen modtager genvalg                  

         VET: Ole Hansen, Benny Hansen og Poul Larsen modtager alle genvalg  

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse og spilleudvalg                  

         Suppleant 1 for 1 år: Benny Hansen modtager genvalg                  

         Suppleant 2 for 1 år: Bestyrelsen foreslår nyvalg til Carsten Dahl Petersen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant                  

         Revisor for 2 år: Frank Hardt modtager genvalg                  

         Revisorsuppleant for 1 år: Benny Hansen modtager genvalg

10. Eventuelt    

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.  

 

 

På bestyrelsens vegne 

Carsten Dahl Petersen

 

 

 

Det er ALTID VIGTIGT at du som medlem møder op til generalforsamlingen - så HUSK AT KOM og gør DIN INDFLYDELSE gældende.