Turreferater (gamle)

Referater af de afholdte ture fra år 2001 til og med år 2009:

Referaterne indeholder oplysninger om vejret,antal deltagere og de mest spændende iagttagelser samt prisen for turen.

Frank Desting har været så venlig, at lægge obs. listerne fra de fleste ture på "kontaktstedet".

Fra Maj måned 2003, vil observationerne fra turene, også blive lagt på DOF-basen. Frank Desting og Jan Dresler vil skiftes til, at rapportere.

Peter Godtfredsen

DOF-Basen finder du via dette link:

DOF-Basen Dansk Ornitologisk Forening

Træktur

Tur til Skåne den 27. september 2009

Vi var 3 (Robert, Jan og Søren) der drog til Falsterbo søndag d. 27.

Vejret var koldt og blæsende.

Der var ikke mange fugle i det vanskelige vejr: Lidt tårnfalk, Spurvehøg og

musvåge, samt Pibe- Grå- og Krikand.

Vi fortsatte til Börringe og Havgårdssøen i håb om lidt ørne, og der var en

enkelt havørn, samt dagens første glenter.

Turen fortsatte til Näsbyholm hvor der var rigeligt med Grågås, samt lidt

Taffeland.

Til trods for det magre udbytte var det en frisk og god tur.

Vi ser frem til næste tur.

Turens pris: 110 kr.

Hilsen Søren

Sommertur

Tur til Klydesøen og Hejresøen søndag den 28/6 2009

Vi var 4 afsted på tur på denne solrige og varme sommer-juni dag og tog til Klydesøen og obsede fra Sydtårnet i nogle timer. Herfra havde vi pænt mange forskellige arter (50+), hvoraf de bedste nok blev 1 ad. Rovterne fou., 1 2k+ Havørn overflyvende og mobbet af Vandrefalk!, omkring 6 forskellige Rørhøge, 12 Knarænder, af vadefugle bl.a. 3 Stor Kobbersneppe, 2 ad. Lille Præstekrave, 5 ad. Sortklire, 3 Klyder og min. 3 Brushaner. Her var også flere Skægmejser ud for tårnet. Floraen blev også undersøgt på vejen ud til Sydtårnet og vi fandt bl.a. blomstrende Skov-Fladbælg, Alm. Agermåne, Blæresmelde og Slangehoved mm. 80 km. = Turens pris blev en tyver pr. mand /FDE

Forårstræktur

Tur til Gilleleje 26.april 2009

Vi var 4 afsted på træktur, og vi valgte, at tage til Gilbjerg Hoved, hvor der dagen i forvejen havde været et pænt træk, det var der ikke i dag! Trods omkring 20 varmegrader og let SØ-vind var alt vi havde en Fiskeørn og en Fjeldvåge, ingen sjove falke, men rastende Rødstjerte, Stenpikker og 2 trk. Silkehaler. Vi sluttede, grundet det svage træk, tidligt (ved 13:30-tiden) og tog hjem! Turens pris 30 kr. Ps. bagefter var vi 2 der "dippede ud" på en udmeldt Korttået Lærke ved Lejodde, men vi havde her fine obs. af en fouragerende ad. Vandrefalk samt Store Kobbersnepper, Klyder, Storspove og Småspove og Dværgterner oma. /FDE

Forårstur

Tur til Vestamager 22. marts 2009

Vi var 5 på tur d. 22/3. Det var Robert, Verner, Finn, Claus og Søren. Vejret var ikke til Hellebæk, så vi drog til Vestamager. Vejret var ikke ret behageligt. Alligevel så- og hørte vi gråstrubet lappedykker, troldand, taffeland, knopsvane og rørdrum ved hejresøen. Vi gik ud mod Klydesøen, og i bugten havde vi lille lappedykker- som lå i læ ved en båd. Ved-og i klydesøen så vi krikand, gråand, knarand, gravand, pibeand, knopsvane, fiskehejre, skægmejse, rørspurv, toppet lappedykker, blishøns, vibe, musvåge, skarv, toppet skallesluger og lille skallesluger. På engene havde vi sjagger og stær. Vi afsøgte Jægerstien for natugle, men uden held. Det er nok for sent. Vi afsluttede ved Aflandshage hvor vi havde lille skallesluger, gravand, troldand og knopsvane. En kold, men god tur. Turens pris: 16 kr. Hilsen Søren B.

Forårstur

Smør- og Fedtmosen 1.marts 2009

Vi var 9 der mødtes på Kildegården kl. 9:30 og tog en runde i moserne, vejret var halvkøligt med 2-3 graders varme og frisk SØ-vind samt enkelte snebyger, men trods det havde vi de første forårsbebudere; mange Grågæs på Kildegårdens jorder, Stære blandt Sjaggerne og en enkelt Vibe rastende på marken. Herudover havde vi i alt 16 (!) Kernebidere på Valnæsvej. Vi gik op forbi Frøstjernevej og talte 3-5 Skovhornugler - og vi holdt en kortere pause ved Naturskolen, hvor vi indtog vores medbragte brød og drikke. Turen sluttede ved halv et tiden og var vederlagsfri. Turens obs. er indtastet på DOFbasen og et par foto's af deltagerne kan foreløbig ses via dette link /FDE

Skåne den 22.februar 2009

"Ørnetur"

Vi var tre, der tog en ørnetur til Skåne - desværre uden ørne. Først til Klågerup, hvor vi så sortstrubet drossel på tæt hold. Trods ringe sigtbarhed, sås den mørke strube tydeligt. Herudover grønirisk, bogfinke han og hun, kvækerfinke og skovspurv. Næste stop var Frederikslund for at se høgeuglen. Mere upåvirket at blæsten, end fuglekiggerene, sad den i toppen af et træ. Sigtbarheden var god - rigtig flot syn. Desuden glenter og fjeldvåge. Videre til Krankesjön. Her sås lille- og stor skallesluger, en rørdrums flyveopvisning over den tilfrosne sø. Desuden troldand, hvinand, taffeland, knopsvane (både ad. og juv.), blishøns, glente og skarv. Desuden rådyr og nordisk halemejse. I tårnet på Vombs Änger indtog vi frokosten. Vejret var kold, men kaffen varm, og vi så stor skallesluger, blis- og grågæs, ravn og en flok snespurve. Havgårdssjoen var fugletom, så vi kørte videre til Börringe, som heller ikke havde det store at byde på, andet end glente og krage. På hjemturn sås tårnfalk. Turdeltagere: Robert Toft, Søren Baadsmand og undertegnede. Turens pris: 174 kroner. ref af Peter Zimling

Operation Perleugle 2008

Vi var 6 fra gruppen ud af ca. 50 deltagere i alt, der deltog i Operation Perleugle den 16. november i Kongelunden, men lad det være sagt med det samme; vi fandt desværre ingen Perleugle! Men vi så den stedfaste Natugle ved Jægerstien nær P-pladsen ved krydset. Herudover var der ret fugletomt i skoven, men enkelte af os så dog kortvarigt en Nøddekrige i trækronerne, og ellers var her de helt almindelige skovfugle. Pga. byger blev turen afbrudt lidt over middag, og 4 af os sluttede af i Bagsværd med, at se Skovhornuglerne, vi kunne spotte 3 stk's! Obs. fra turen er sat på DOFbasen af LFR og undertegnede - turens pris: En tyver pr. mand! /FDE Se billeder fra turen her

Efterårstur

Tur til Smør- og Fedtmosen d.12.oktober 2008

Vi var 9 afsted på småtur i Smør- og Fedtmosen og mødtes på Kildegården kl. 10:10 og gik en længere runde i mosen, her var de for årstiden almindelige fugle, herunder en del netop ankomne Vindrosler og en sen Gransanger hørtes kald.. De bedste arter blev Bjergvipstjert og Lille Korsnæb, begge ofl./trk. (og desværre ikke set af alle!). Der er lagt en obs.-liste ud på DOFbasen. Der var også op til flere Brunflagermus fou. over mosen. Vi så i øvrigt Mistelten i Fedtmosen og af svampe fandt vi bl.a. Dunet Mælkehat og Brun Birke-Rørhat samt Paryk-Blækhat i Smørmosen. Turens pris: Gratis! /FDE

Se blandt andet billeder fra turen her

Efterårs træktur

Tur til Falsterbo d.31.august 2008

Da det desværre ikke har været muligt, at få blot det mindste referat fra denne tur, fra nogen af deltagerne !, har vi sammenstykket et referat fra de få og sparsomme oplysninger vi har modtaget !

Artsliste (uddrag af FDE), Hvepsevågens dag, 31.08.08:

Lille P-plads ved Ljungen: 2 ad. fiskeørn Nabben: Div. Skanör Kirke (gammel fæstning): Sortspætte Sort stork !!!! fiskeørn, med fisk rød glente ad. vandrefalk lærkefalk aftenfalk

8 turdeltagere, deltagerpris: 120 kroner.

Det er dog beskæmmende, at der blandt 8 deltagere ikke er een, der kan levere et referat ! Peter G

Twitching Nordsanger

Tur til Blåvands Huk 12.august 2008

Vi var 3 afsted på en hastigt arrangeret tur til Blåvands Huk i Sønderjylland efter Nordsanger! Vi kørte fra Herlev i Pers nye flotte røde Mazda kl. cirka 12:30 og var ved Blåvand kl. 15:45, herefter kratluskede vi og ca. 15 andre ved Vesterled og i fyrhaven efter Nordsangeren, som sidst var set ved 8-9-tiden! Vejret var rimeligt, dog med lettere byger og nogen vind, men opklarende med nogen sol. Desværre!, Nordsangeren var som sunket i jorden på trods af eftersøgning i flere timer, ja, helt frem til kl.20:25, hvorefter vi kørte mod Kbh. igen. Hjemme i Herlev igen ca. et kvarter før midnat... Bedste art ved Blåvands Huk var 2-3 Sortstrubet Bynkefugl! Vi havde også en enkelt Rørhøg på vejen derover ved Tarphage enge. Ellers nåede vi ikke noget andet på vejen, da vi prioriterede Nordsangeren højest! Turens pris blev omkring 333 kr. pr. mand + proviant (pølser mv.) samt drikkevarer. Ps. billeder fra turen, bl.a. af "dipperne" kan ses via dette link Se her ! Bedre held næste gang! /FDE

Sommertur

Tur til Ølsemagle 27.juli 2008

Vi var 3 afsted på en meget varm og solrig sommertur til Ølsemagle Revle, og gik til nordspidsen, hvor vi obsede flere timer, her var i alt 14-15 vadefuglearter, bl.a. Sandløber og Krumnæbbet Ryle, pludselig opdagede vi en Rovterne på sandrevlen, den var flot! - og vi meldte den ud på DOFcall - det viste sig senere, at der var hele 2 ad. Rovterner derude... En af de andre "birdere" derude fik øje på en suspekt Hjejle sammen med de andre alm. Hjejler - den brugte vi lang tid for, at få bestemt, det viste sig sørme, at det var en Sibirisk Hjejle ad. i sdr., og vi så de karakteristiske dragtkarakterer ganske fint! Ny art for alle og for gruppen såmænd, og der blev givet is da vi havde travet den lange vej tilbage fra nordspidsen! Obs. fra turen er naturligvis sat på DOFbasen! Turens pris: 25 kr. /FDE

Forårstur

Tur til Møn d.10 maj 2008

Vi tog 3 afsted kl. 8.30. Vi kørte til vestmøn, hvor vi så Havørnereden på Tærø, her var en gammel fugl med 2 unger på reden, afstand 1,5 km. Desuden var her, tornsanger,gøg, nattergal og strandskade.Der kom et DOF-call om lille fluesnapper ved Liselund, og da det var ny art for alle så rykkede vi til, den anden side af Møn. Fuglen var fløjet :-(. Vi kørte derefter til Bødkermosen og så tårnfalk og en meget flot hvepsevåge i trætophøjde. Busenehave og Høvblege gav ikke noget særligt. Vi kørte derefter til Nyord, der måtte da være nogle fugle?. Men nej, 1 st.kobbersneppe et par stor skallesluger,rødben,vibe,diverse svaler og fiskehejrer. Vi kørte derefter hjem over, lidt frustrerede over så få fugle vi havde set. På vejen hjem kørte vi forbi Nielstrup sø for, at se sorthalset lappedykker, der var bare ikke nogen !. Det var strålende solskin hele dagen og rimeligt varmt. Denne herlige tur kostede 120.00kr. /PG

Forårstur

Tur til Nyord og Borreby mose 4.maj 2008

Vi var 4 afsted i det smukke forårsvejr, og lagde ud på Nyord Enge i håb om, at Kohejren ved Hegnede Bugt ville blive genfundet, så vi kunne køre på den! Det blev den desværre ikke, så vi obsede fra tårnet ved Nyord og havde her bl.a. Havørn 1 ad. rst., Rørhøg 1 2k fou. - samt 1 Bramgås, Brushane 2 og syng. Gøg (set og hørt). Vi kørte herfra til Borreby Mose, hvor de mange rastende fugle kunne studeres på fin hold - og der blev lystigt fotograferet! Her var bl.a. Atlingand, Knarand, Skeand, Rørhøg, Stor Kobbersneppe, Temmincksryle, Brushøns i sdr., Klyde, Dværgterne, Gul Vipstjert OMA. En obs.-liste er lagt på DOFbasen. Turen startede i øvrigt på Buddinge Station kl. 09:00 og sluttede samme sted kl. cirka 17:30. Turens pris: 100 kr. pr. mand. /FDE

Forårstur

Tur til Vestamager 18.april 2008

Vi var 7 afsted på en halvdagstur til Vestamager. Vejret var fint; sol, blå himmel samt 9 grader C og jævn vind. Vi lagde ud med, at lede efter Pungmejse ved Grønjordssøen, den var desværre negativ, men vi havde en Rørhøg AD. F med gren i fangerne, årets første syng. Løvsanger (for vores vedkommende) og en enkelt Skægmejse mm. Herefter tog vi til Klydesøen, parkerede ved Frieslandsvej og gik ud til Sydtårnet, herfra obsede vi et par timer, og her var bl.a. 3 lappedykker-arter, mange andefugle, herunder Bramgæs, Atlingand, Spidsand, Skeand og Knarand samt Klyde og Storspover oma. + nogle meget fine Skægmejser på klods hold! Vi sluttede af ved Kofoeds Enge, hvor vi hørte paukende Rørdrum fra Aflandshage samt så diverse ande- og vadefugle, bl.a. Knarand, Klyde og Splitterne. Turens pris: En 20-er pr. mand ved 4 i bilen./FDE

Forårstræktur

Tur til Nordsjælland d.13 april 2008

Vi var 4 der var på træktur idag .d 13 Deltagerene var Robert, Andreas, Verner og Søren. Vi lagde ud med Helsignør Lystbådehavn. Der var bla.a meldt Rødstrubet lom ud. Der var sol, havblik- og et par måger sp. Derefter drog vi til Hellebæk. Vejret skiftede. Det var koldt. Men, vi så flere (5-7) blå kærhøge, et tilsvarende antal rørhøge, en havørn der blev mobbet af 2 musvåger, duehøg, spurvehøg, ravn, fiskeørn, svaleklire og skovpiper. Derudover var der en del ringduer, grønsisken, spætmejse (hørt), tårnfalk (lokalt par) og så alt det løse. Personligt var jeg meget glad for at høre stæren synge. Der var nogle der så en svale, og en dværgfalk. Egentlig en ret god tur. Turens pris: 22 kr. Tak til chaufføren Robert. Hilsen Søren

Forårstur

Tur til Smør- og Fedtmoserne 30.marts 2008

Vi var 7, der mødtes på Kildegården kl.9.00. Efter vi havde set på den nyrenoverede storkerede, gik vi en runde på markerne og i moserne. Med hensyn til arter er der ikke lavet en udførlig liste. Vi så bl.a: vibe,svaleklire,7 krikænder,hvid vipstjert,gråstrubet lappedykker, mange grågæs også på rede, dompap, spætmejse, skovhornugle,skovsneppe m.v.Hvis jeg skal nævne nogle arter vi IKKE så, så må det være kernebider,sump- og halemejse, men dem ser vi næste gang. Turens pris 0 kr. /PG

Ørnetur

Tur til Skåne d.27. januar 2008

Vi var 8 der i to biler kørte fra Buddinge Station kl. 9.00. Undervejs mod Krankesjön, som var første stop på turen, sås nogle knopsvaner, krager, alliker, og et par rød glente. Krankesjön, allerede på p-pladsen svævede to havørne over skoven. Hård vind stod direkte ind fra søen, hvilket gjorde opholdet i fugletårnet til en kølig fornøjelse. Det blev dog snart belønnet, da den ene af havørnene (alder: 2. vinter) gled hen over tårnet, hvilket gav gruppens to nye turdeltagere en god debut. Videre til Vombs Ängar:Bortset fra en enkelt regnbyge skinnede vintersolen smukt over engene, blå himmel med få skyer. 1000+ grågæs græssede på engen mens småflokke af artsfæller kom til. Derudover knopsvaner, bramgæs. Fra det nybyggede fugletårn ved Vombsjön (tilgængeligt for kørestole), sås grågæs, 2 gravænder og blisgæs. Vi stoppede op ved slusen, hvor to røde glenter kredsede rundt over to høje piletræer i den stærke blæst. Da vi havde solen i ryggen, var det en flot opvisning af de elegante glenter. Ved Sövdesjön (Sövde Syd) var det første opholdssted lidt mere blæsende, end forudset, men der var en del grågæs på søen. Frokosten blev spist i læ ved en hestefold. Til lyden af hestene, der gnavede i indhegningen gnavede vi os igennem klemmerne og kaffen, mens en ung havørn kredsede over skoven og Robert nævnte noget om, næsten at blive solbrændt. I alt blev der set 11 havørne og 2 kongeørne på turen.Der tages forbehold for at andre turdeltagere har set andre fugle end de nævnte. På hjemvejen kørte vi forbi Krageholm, der dog var ret fugletom. I Fyledalen var der mod forventning ikke nogen glenter. En enkelt kongeørn sad i et træ på den modsatte side af dalen. vi stod og håbede, at den tog sig en flyvetur, men sådan spillede klaveret altså ikke. Derefter hjemad ad vej E65. Vi var ved Buddinge St. igen ved femtiden. Da havde Danmark vundet guld i EM i herrehåndbold. Turens pris pr. mand (med brobizz i bilerne): 200 kr. Referant: Zimling

Skåne i oktober

Tur til Skåne d.28.oktober 2007

Vi var 8 afsted fra Buddinge Station og tog først til Hardeberga stenbrott, hvor det desværre ikke lykkedes, at finde Stor Hornugle i stenbruddet, herefter videre til Krankesjön (Silvåkra) hvor vi hurtigt spottede de 2 Sølvhejrer der tidl. var meldt ud derfra; de spankulerede fint rundt ud for Silvåkra-tårnet og fløj også lidt omkring. Videre via. Vombs ängar og Vombsjön med en del gæs, bl.a. mange Blis- og (især) Bramgæs til Ilstorp hvor vi havde ny turart i form af en Blå Kærhøg hunf. fou. samt "projektstorke". Ved Tågra/Eriksdal 2 overflyvende Kongeørne usp. på afstand og afslutning i Fyledalen med en flot 1k+ Kongeørn kreds. over skovbryn "ved reden" og satte sig fint til rette i et løvtræ, det var vel dagens højdepunkt! På hele turen - mærkelig nok - ikke en eneste Havørn...!... Andre arter på turen blev bl.a. mange Røde Glenter, Bramgæs (masser) på markerne + Viber og Hjejler samt Stor Korsnæb hist og her. Ps. der blev også set en Vandrefalk ved Øresundsbroen af det ene hold af de 2 biler! Turens pris: 140,00 kr./FDE Her er lidt billeder fra turen, Se dette link !

Efterårstræktur

Tur til Skåne d.30 september 2007

Det blev den mest velbesøgte tur i mands minde, vi var 12 !!, der tog afsted fra Buddinge station. Efter et besøg i Anna´s bageri, kørte vi til Ljungen for en kort bemærkning, der rastede tilsyneladende ingen fugle på heden. Derefter kørte vi til Falsterbo, her delte vi os da det blæste og regnede en hel del. På Nabben sås bl.a knortegås og bramgæs. Der var mange ænder f.eks spidsand, pibeand, knarand. Af rovfugle sås kun rørhøg, spurvehøg og dværgfalk. Ved fyret sås en sort spætte, der fløj lidt forvirret rundt. Vi kørte derefter til Börringe sø, her var der en del musvåger, røde glenter og ravne, desuden sås 1 havørn og 1 grønspætte. Via Havgård kørte vi til Næsbyholm vest, her sås blå kærhøg. Næsbyholm øst gav foruden en del regn også mange gæs og diverse ænder. Alt i alt ikke den fedeste tur, men der var da nogle, der fik nye arter. Vi var hjemme ca. kl 17.00 og prisen var 120.00 kr. Peter G

Vadefugletur

Tur til Ølsemagle Revle lørdag den 21/7 2007

Trods vejrudsigten, som havde lovet regnvejr om formiddagen, tog vi alligevel 5 mand afsted fra Buddinge Station kl. 09:00 på vadefugletur til Ølsemagle Revle, og gik ud på nordspidsen og obsede nogle timer og retur. Vejret blev i øvrigt fint med opklaring og nogen sol og ca. 20 grader. Det blev til hele 18 forskellige vadefuglearter, herunder bl.a. Hjejle, Lille Præstekrave, Storspove, Lille Kobbersneppe, Stenvender, Sandløber, Islandsk og Krumnæbbet Ryle, Dværgryle og Temmincksryle, Klyde osv. Her var desuden mange Hav- og Fjordterner samt Split- og Dværgterner. Der blev vist også set en Lom sp. på vejen derud af nogle af deltagerne. En "komplet" artsliste (med cirka-antal) kan ses via DOFbasen. Turen sluttede ved 15-tiden (hjemme igen) og blev kr. 20 pr. mand/FDE

Sommertur

Tur til Klydesøen d.28 juni 2007

Vi var 3 afsted fra Sandbyvej i Herlev kl. 08:45 og tog direkte til Klydesøen, Vestamager for, at "kigge fugle" og obsede fra Sydtårnet i ca. 3 timer. Vejret var OK, 7/8 overskyet, men det holdt tørt, dog blæste det en del. Vi spottede hurtigt Sølvhejrene der gik i reservatet og fouragerede, 3 var der (med sort næb=ikke ynglende). Herudover bød området på en flot Sort Svane, der har rastet her i længere tid, Krik-Pibe-Knar-Skeænder og 2 Rørhøg hanner fou.. Af vadefugle havde vi bl.a. Storspove 1, Sortklire 3 (sdr.), Hvidklire, Tinksmed og Brushøns 6 i yngledragt, her var også Fjord-/Havterne og Dværgterne og desuden så og hørte vi 2-3 Skægmejser. På vejen tilbage til bilen havde vi sluttelig en flot Rørdrum flyvende lige hen over os. En god tur med mange arter en ellers lidt kedelig junidag! Ps. Andreas (nyt medlem i gruppen) fik hele 11 nye arter på turen! Turens pris: 25 kr./FDE

Forårstræktur

Tur til Hellebæk 6.maj 2007

Vi var 4 afsted fra Buddinge Station kl. 09:00 til Hellebæk for, at se på primært rovfugle og selvom der var lidt langt "imellem snapsene" havde vi dog en del trk. Musvåger, Blå Kærhøg 1 hunf., Rørhøg 6 og Lærkefalk 1. Herudover havde vi en enkelt trk. Trane samt 2 større flokke Bramgæs, og der var syng. Gøg (set og hørt), Ravn 1 - samt Rødstjert og Stenpikkere på marken mv. Desuden flere sangere incl. syng. Skovsanger. Turen sluttede ved 14-tiden med yderligere 2 flotte fouragerende Lærkefalke! Turens pris: 22 kr./FDE

Lokal småtur

Tur til Sømosen 7.april 2007

Vi var 7 der mødtes i fugletårnet i Sømosen kl. 10:00 og gik mosen rundt, der blæste en frisk kold NV-vind, men solen skinnede og temp. lå på 6 grader. Turen var forholdsvis fugletom, og også de Sorthalsede Lappedykkere skuffede fælt! Vi havde dog både Toppet og Gråstrubet Lapp. ved rede. Af andefugle var der bl.a. Krik- og Skeand. Af rovfugle havde vi Spurvehøg, Musvåge og Tårnfalk, og af spurvefugle bl.a. Vindrossel, Gransanger, Jernspurv, Hvid Vipstjert og Rørspurv. Se evt. DOFbasen for artsliste! Turens pris: 00,00 kr./FDE

Småtur til Smør- og Fedtmosen

Tur den 4.marts 2007

Vi mødtes 10 (!) personer på Kildegården kl. 10:15, og gik en tur i mosen, vejret var fint; sol, let SØ-vind og 6 +grader, og der var da også nærmest forårsstemning i mosen; her var bl.a. kommet Grågæs, - og Musvåger, en enkelt Vibe og en del Sanglærker trak over Kildegårdens jorder og mosen og i Træbanken var der syngende Stære. På Valnæsvej havde vi bl.a. Kernebidere og i Fedtmosen en flot hunf. Blå Kærhøg fouragerende. Vi aflagde Skovhornuglerne i Bagsværd et kort visit, og i Fedtmosen og ved Naturskolen, hvor vi holdt kaffepause, havde vi 2 Sumpmejser, heraf 1 syng. samt trommende Stor Flagspætte og syngende Bogfinke.

Turens pris: Gratis! FDE

Ps. næste lille lokaltur bliver formentlig en småtur i Sømosen, når de Sorthalsede Lappedykkere er ankommet (ult. marts/april).

Og næste heldagstur med gruppen bliver formentlig en træktur til Gilbjerg Hoved og Hellebæk, mere senere...

Mvh Frank /FDE

Vintertur til Smør- og Fedtmosen

Smør- og Fedtmosen, 11-02-2007

Vi var 9 (!) afsted på tur i Smør- og Fedtmosen, vejret var koldt, temp. omkring frysepunktet og frisk-hård vind fra øst. Turen fra Kildegården og ud til Valnæsvej var ret fugletom, med en enkelt Sjagger osv. Men på selve Valnæsvej havde vi de eftersøgte Kernebidere, her var 4 stk's, som vi vist alle fik, at se rimelig godt. Endvidere var her en mindre flok Grønsisken og en enkelt syngende Lille Gråsisken. Langs turen i Fedtmosen havde vi trommende Stor Flagspætte og nogle fine Halemejser, det blev til 6 Nordlige og 2 Sydlige Halemejser på hele turen. På Frøstjernevej talte vi 7 Skovhornugler, som var turens højdepunkt. Ved Naturskolen havde vi en fin Sumpmejse, og her var også syngende Dompap og Kernebider. Af rovfugle havde vi Spurvehøg og Tårnfalk, mærkelig nok ikke nogen Musvåger. Turens "hit" var en Dobbeltbekkasin som fløj rundt over Kildegårdens jorder! Turens pris: Gratis! Tak for en lille god tur! /FDE

Vintertur til Skåne

Tur til Skåne ("ørnetur") søndag den 4/2 2007.

Vejr: Sol/skyet, tiltagende skydække, 5-8 grader C og frisk vestlig vind. Vi var 4 (én udeblev!) afsted til Skåne, og lagde ud med, at køre til Krankesjön (Silvåkra-tårnet), hvorfra vi bl.a. havde en flok ofl. Blisgæs, Krik- Pibe- Knar- og Hvinænder, Lille og Stor Skallesluger, Rød Glente og en Kongeørn 2k+ på desværre al for lang afstand og som ikke alle så... Et Rådyr løb over markerne. Videre over Vombs ängar med en masse Blis- og en del Bramgæs samt Gravand, Rød Glente og en flok Viber ofl. På vej mod Kävlingeån ved Vombsjön havde vi en flot Blå Kærhøg hunf. fou. fra bilen, vi stoppede op ved åen og spiste frokost her, alt imens en fin ad. Havørn gav sig til at fouragere over Vombsjön, og skræmte samtlige andefugle på vingerne, det var fint! Af småfugle var her bl.a. Sjagger og Sumpmejse. Efter frokosten begav vi os til Näsbyholm, her var godt, idet 2 2k+ Kongeørne valgte, at flyve lige henover hovederne på os, og ned på engen bagefter hvor de rastede. Her var også 2-3 Havørne i det fjerne... samt Fjeldvåge og masser af Sædgæs. Ved Havgårdssjön havde vi yderligere 3-4 Havørne ofl., heraf 2 gamle fugle, og mange Ravne i parringsleg. Vi sluttede af med, at køre gennem Gärdslöv, det _kunne_ jo være, at Skrigeørnen eller Kejserørnen var her, men alt vi havde på dén strækning var en Fjeldvåge. Turens pris:125 kr./FDE

Ps. Lidt "dokumentationsbilleder" af ørnene kan ses HER!

Ismåge twitch

Ismågetwitch Langø Havn

Ismågetwitch Langø Havn, Lolland, 29-12-2006 Vi fik bilen fyldt op, og var 4 afsted til Langø Havn, Lolland på "Ismågetwitch"! Den var da også meldt PP da vi kørte fra Sandbyvej kl. 09:30, og vi fik den udpeget såsnart vi nåede havnen, men pludselig fløj den bort, pænt langt væk fra havnen, pyha "var det dét, tænkte jeg"... Heldigvis kom den tilbage efter et stykke tid, og vi havde den såvel rastende som fouragerende på klods hold! Efter at ha' kigget os mætte på Ismågen, blev der meldt Stor Skrigeørn ud fra Søholt/Søndersø. Den valgte vi så, at prøve, men desværre fik vi den ikke... Der var dog mange fugle i og ved Søndersø, hvoraf skal nævnes en ordentlig "røvfuld" Lille Skallesluger, Stor Skallesluger, Knarænder, Pibeænder og Skeænder, Sangsvaner, Grå- og Blisgås, Viber og Hjejler samt en enkelt overvintrende Brushane. Turens pris: 100 kr./Godt Nytår/ FDE

Ørnetur

Tur til Skåne den 26. november 2006

Let til jævn vind, vekslende skydække, cirka +9 grader.

Vi var 9 personer som mødtes på Buddinge Station. Frank havde dagen i forvejen sent os en email vedrørende en Stor Skrigeørn i Falsterbo og den tilbagevendende Kejserørn ved Havgårdssjön. Det var spændende information, og vi besluttede at køre efter de to ørne. Frank kunne desværre ikke selv deltage på grund af en dårlig tand.

I 3 biler kørte kørte vi først til Falsterbo efter Skrigeørnen. Undervejs var der rastende Sangsvaner på en mark. Straks da vi kom til Ljungen så vi 5-6 biler, som var parkeret i vejsiden, dér parkerede vi også. Tilbage ad en cykelsti, som går mellem Höllviken og Skanör, stod en stor flok fuglefolk og betragtede ørnen, som sad inde i en samling nåletræer, lidt skjult. På et tidspunkt blev den moppet af nogle krager og tog en kort flyvetur hvor vi så vi fuglen helt fint. På Ljungen så vi/jeg et par Musvåger.

Det var første ørn. Klokken 11 videre til området omkring Havgårdssjön. På marken før Vellinge stod cirka 200 Bramgæs på markerne. Undervejs var der en del drosler i luften (måske Sjaggere) og et par Musvåger. Via Vellinge, Anderslöv og Grönby ankom vi til området omkring Havgårdssjön. Vi så straks flere Havørne, jeg opgav at tælle dem undervejs, idet nogle ørne var gensyn. Et gæt er, at vi i alt på turen så 10 forskellige Havørne. Vi kørte rundt i området på udkig efter Kejserørnen, og så mange danskere undervejs. Ét sted var ørnen netop set 10 minutter før vi ankom. Øv, vi besluttede dog at spise frokost på stedet, idet der var en god udsigt, og der var ved et af ørnens opholdssteder. Fra stedet sås et par havørne i det fjerne, samt et par uspecificerede fugleflokke. Et hvidt Dådyr rå løb forbi med sit lille harem ude på marken.

Efter frokosten kørte vi videre rundt i området. Ét sted passerede vi i alt 3 gange på turen. På vej til Näsbyholm så vi en Blå Kærhøg han i luften. Inden vi nåede til Näsbyholm modtog vi en SMS fra Frank om, at Kejserørnen netop var set ved Havgårdssjön. Vi vendte straks om. Da vi passerede frokoststedet, på vej til søen, var der parkeret en flok biler. Folkene på stedet fortalte, at en mørk i plet i telskobet mindst én kilometer væk var kejserørnen. Efter kort tid forsvandt den mørke plet dog.

Vi kørte resten af vejen mod Havgårdssjön. Lige før søen var der igen parkeret en STOR mænge biler i vejsiden. Vi steg igen ud. Og!!! 200 meter fra vejsiden sad Kejserørnen nok så fint i toppen af et træ. I teleskopet, sås ørnens farver og tegninger meget tydeligt.

Efter 10 minutter sagde ørnen farvel for denne gang. Klokken var blevet efterhånden blevet 15. Vi besluttede også at sige farvel til Skåne for at køre hjem. Kokken 16 var vi talbage på Buddinge Station.

Turens pris var 160 kr. Tak til chaufførerne og resten af deltagerne for en succesfuld dag!

Hilsen Keld (som hermed kort vikarierede for Frank som referent).

Skånetur

Tur til Skåne d. 29.oktober 2006

Vi var 4 der mødtes på Buddinge Station kl. 09:00, og vi aftalte, at tage "en tidlig ørnetur" til Skåne. Vi lagde ud ved Krankesjön (Silvåkra), hvor vi havde pænt med rovfugle: 1 flot juv. Havørn lige over os, Rød Glente, 1 Fjeldvåge, 1 Blå Kærhøg hunf. og 1 Duehøg over skoven. Her desuden Sangsvaner, Blisgæs, Knar- Pibe- og Hvinænder samt 1 Spidsand hun - og lidt småfugle i form af Halemejse, Stillits og Grønsisken. Herefter tog vi til Vombs ängar, hvor var Fjeldvåge 2, Rød Glente, en fed Duehøg der slog i Stæreflok samt masser af Bramgæs og lidt Sædgæs. Her hørtes også Bjergirisk. Videre via Ilstorp til Sövdesjön hvor bl.a. iagttoges 2 yngre Havørne, desværre på nogen afstand, her var også Rød Glente, Fjeldvåge, 1 Duehøg og lidt Sangsvaner og Bramgæs + Ravn. Ellestadsjön og Krageholmssjön gav desværre ikke flere ørne, men Røde Glenter! Vi sluttede af i Fyledalen (heller ingen ørne) med pænt mange glenter, Ravn og Sortspætte (hørt). Turens pris: 145 kr. /FDE

Havobs. tur

Tur til Gilleleje 27. oktober 2006

Vi var 4 afsted og tog som aftalt til Havobs.-posten Gilbjerg, ved Gilleleje, hvor vi obsede ud over havet i hård VNV-vind i over 5 timer! Det blev måske ikke den "helt store havfugledag", men på trods af det blev det alligevel til nogle spændende arter: Vi havde Rødstrubet Lom (1), Sodfarvet Skråpe (1, der kom på afstand, men fin alligevel), mange Suler, Bjergand, Sort- og Fløjlsand, Alm. Kjove (2 tæt på kysten) og Storkjove (2 ganske fine), Rider, Søkonge (2 tæt på kysten), Lomvie og Alk + Lomvie/Alk sp. i mængde, samt Tejst. Turens pris 30 Kr. /FDE

Efterårstur

Tur til Borreby m.v. 15.oktober 2006

Hej Fuglegruppe Hermed et referat fra turen søndag d.15.10 2006 Vi var 3 afsted: Peter Z., Mikael og Søren B. Turen gik først til Borryby Mose. Her var der: Vandrefalk (rastende),2 stk. Blå Kærhøg (jagende) 1 stk. Rød Glente, trækkende mod syd Flere musvåger og spurvehøge. Over 3000 Viber (rastende) Skeand, Krikand og Pibeand i store tal Nogle (15-20) Hjejler Grågæs overtal. Blisgås. Turen fortsatte til Tystrup sø. Her så vi: 1 Fiskeørn (jagende), Blå Kærhøg (også jagende) Trold-og Gråand, Toppet Lappedykker Herter kørte vi til Tamosen. Her var der: 3 stk. Havørn, 1 Fiskeørn, 1 fouragerende Blå Kærhøg Sumpmejser. Vi så også: 1 Hvepsevåge og 1 Fjeldvåge. Turens pris: 90 kr. Hilsen Søren B.

Efterårstræktur

Tur til Stevns d. 10. september 2006

Vi var fire, der kørte til Stevns (Anna Kock, Robert Toft, Michael Petersen og undertegnede). Vi slog os ned på Mandehoved. Vinden var ret svag fra øst og nogen sol. Til at starte med var der ikke så meget at se, men efter froskost (12-13-tiden) kom der mere gang i trækket. Omkring middagstid så vejret en overgang ud til at trække sammen, med lettere mørke skyer. Lidt senere klarede det dog op med solskin, samtidig med svag vind fra skiftende retninger. Der blev set: lille skrigeørn (trak ind over Møn), havørn 2 (den ene juv. som gled langs kysten lige foran os), fiskeørn 1, rød glente 2, glente sp. trak ind ved grusgraven, fjeldvåge 3, hvepsevåge 43, Spurvehøg 50+ vandrefalk 4, dværgfalk 1. Efter at have ventet forgæves på slangørnen, vendte vi næsen hjemad. Turens pris: 39 kr. Hilsen Peter Zimling

Vadefugletræktur

Klydesøreservatet 4.08.2006

Vi var 3 afsted på tur, og valgte, at tage til Klydesøreservatet, og obsede fra Sydmøllevej. Vi kom op på omkring 45 arter totalt, heraf 16 vadefuglearter, hvoraf de fleste sås rigtig godt; Hjejler, Stor og Lille Præstekrave, Lille Regnspove, Sortklire, Hvidklire, Tinksmed og Svaleklire, Dobbeltbekkasin samt Dværgryle og Krumnæbbet Ryle, Brushøns mv. Herudover var her hele 5 Rørhøge (1 ad. han, 2 ad. hun + 2 1k) og de 2 stationære Sølvhejrer sås, omend på afstand og i varmeflimmer... Artsliste kan ses via DOFbasen. Turens pris: 35 kr. /FDE

Vadefugletræktur

Tur til Ølsemagle revle 30.07.2006

Vi var 4 afsted til Ølsemagle Revle, hvor vi gik den lange vej til Nordspidsen i fint vejr, sol og 25 grader. Vi kom i alt op på 16 vadefuglearter, herunder Hjejler og en enkelt Strandhjejle, Islandske Ryler, (underligt nok ingen Krumnæbbede), Klyde med pull., Lille og Stor Kobbersneppe, Lille og Stor Præstekrave og efter intens spejden endelig en fin ad. Kærløber! Herudover var her bl.a. Canadagås, Grav- og Pibeand, Rørhøg han, og en del terner, fx mange Dværgterner. Vi "missede" dog en Rovterne, der var set på Nordspidsen inden vi ankom...! Samlede artsliste kan (som vanligt) ses via DOFbasen. Turens pris: 25 kr. /FDE

Sommertur

Tur til Borreby mose 23.06 2006

Vi var 4 (heraf 1 gæst) afsted på en lille tur, og valgte, at tage til Borreby Mose, hvor vi obsede nogle timer. Vi havde en del andefugle incl. Gravænder med pull., Ske- og Knarand, af rovfugle havde vi 5 Rørhøge (3 hanner, 1 hun + 1 hunf.) fouragerende. Lidt vadefugle i form af Strandskader, Viber, Stor Kobbersneppe (12 stk's), Stor Regnspove, Stor Præstekrave, Brushane (3), Rødben og Mudderklire samt Klyde (1) blev det også til. Desuden 1 Dværgterne samt en ung Dværgmåge fouragerende. Af spurvefugle var her bl.a. Gøg, Digesvale, Gul Vipstjert, Skægmejse samt de almindelige sangere. Turens pris: 50 kr. /FDE

Natravnetur

Tur til Nordsjælland den 16-17/6 2006

Vi tog 4 afsted fra Buddinge Station kl. 20:00, vejret var fint, næsten ingen vind, dog skyet, men det holdt heldigvis tørt. Vi lagde ud ved Ellemosen, Holløse Bredning, det var dog ingen videre succes, men her var alle de for området almindelige fugle incl. Pibeand, Skeand og Stor Skallesluger (!), Gøg og Nattergal osv. Herefter tog vi til Melby Overdrev/Asserbo Plantage, hvor vi parkerede næsten ude ved vandet og gik mod Stængehus, og bingo! Her var Natravn, vi hørte den spillende og vingeklaprende på nogen afstand fra kl. 22:26, men gik tættere på, og havde efterfølgende hele 3 Natravne i området, bl.a. overflyvende med dens frøagtige kald på klods hold en enkelt gang. Det var virkelig en oplevelse! Her var i øvrigt også Skovsneppe (hørt). Vi tog ved midnatstid videre til Pøleåens udløb i Arresø, hvor var Græshoppesanger og flere Nattergale, og vi sluttede af med, at "køre på" en Engsnarre ved Sandbjerg Østerskov, Hørsholm - udmeldt på DOFbasen tidligere på dagen - og hørte den "crexe" meget fint. Turens pris: 40 kr. /FDE

Sen forårstur

Tur til Møn den 10 juni 2006

Vi var 4, der tog afsted fra buddinge station. På turen derned sås næsten ingen fugle, dog en rørhøg hun fouragerende over mark. Vi lagde ud ved slambassinerne, her var bla. gulbug og gul vipstjert, plus forskellige alm. sangere. Lille-, gråstrubet- og toppet lappedykker samt knarand(par)var der også. Herfra gik turen til Busemarke mose, hvilket gav sangdrossel og tornirisk. Derefter kørte vi til Busene have via høbjerge, dette gav grå fluesnapper og gulspurv. Bødkermosen havde rødrygget tornskade. Et kort ophold ved Jydelejet gav ingenting. Nyord gav et par atlingand og dværgterne. Her var ikke mange fugle, dog også 2 rørhøge hunner!. Det lykkedes desværre ikke, at finde nogle af de spændende arter og vandrefalkene på klinten valgte vi fra. Turens pris blev 80,00 kr./PG

Forårstræktur

Hellebæk 11/5 2006

Vi var 3 en mindre tur i Hellebæk, vejret var fint; 20 grader og jævn NV-vind, det til trods ikke det store træk, dog havde vi en Rød Glente, en Rørhøg ad. han samt 3 fine Lærkefalke trækkende, heraf 2 i leg. Her var også syng. Nattergal, Rødstjert og Gøg - samt vi hørte en Lille Flagspætte både tromme og kalde + flere Stenpikkere på jorden. Turens pris: 35 kr. /FDE

Forårstur

Sydvestamager 7/5 2006

Vi tog 2 afsted fra Herlev kl. 09:00, og besøgte Hejresøen, Klydesøen samt Kofoeds Enge/Sydvestpynten i strålende solskinsvejr og over 20 grader. På turen ud til Sydtårnet, Klydesøen hørte vi paukende Rørdrum (ved pumpestationen) og kukkende Gøg. Klydesøen bød bl.a. på mange andefugle, herunder Grågæs med pull., Grav- Krik- Pibe- Knar- Ske- Hvin- og Atlingand (1 flot han) samt 1 Sortand hun. Af "rovtøj" var her 1 Fiskeørn som gav sig til, at fouragere, og skræmte alle ænderne på vingerne - samt 2 Rørhøge (han + 2k). Lidt vadefugle i form af bl.a. Rødben, Hvidklire, Tinksmed samt Brushane blev det også til. 2 Skægmejse-hanner lod sig flot se og høre ud for Sydtårnet. Vi sluttede af ved Kofoeds Enge/Sydvestpynten med Atlingand (1 han), Brushane (3 hanner i yngledragt), Vibe med pull. samt 2 Rørhøge ud over Aflandshage. Turens pris: 40 kr. FDE Ps. Dette var GXF-tur nr. 100! /FDE

Forårstræktur

Gilbjerg Hoved 6/5 2006

Vi var 3 afsted på en hastigt arrangeret tur til Gilbjerg Hoved. Stig B dukkede endvidere op hen ad dagen. Vejret var fint; 20 grader, sol og let østlig vind, men trods det, var der lidt langt "mellem snapsene" i de mange timer vi stod der. Vi havde dog 2 ad. Suler fou./trk. V samt 1 Tejst (sdr.) rst. ud for kysten. Rovfugletrækket var moderat; bedste arter blev Rød Glente 1, Blå Kærhøg 1 hunf., Rørhøg 4, Lærkefalk 5, Dværgfalk 1 - samt ikke mindst en Aftenfalk 2k han, dog ikke set under helt optimale betingelser (modlys og fra "ryggen"). Herudover trak en Trane V og af småfugle bl.a. rastende Bynkefugl, trækkende Gule Vipstjerter, Mursejler, mange svaler (Land- By- og Digesvale), Skovpibere, en flok (sene) Silkehaler samt en hel del finker. Turens pris: 40 kr. /FDE

Forårstræktur

Tur til Nordkysten 23.april 2006

Vi var 4 (heraf 1 gæst) afsted på træktur til Nordkysten, og lagde ud på en DOFtur ved Gilbjerg Hoved med Jan Hjort som leder. Vejret var (modsat lovet!) ret koldt, og pæn vind fra øst, overskyet, det gode trækvejr lader tilsyneladende vente lidt på sig... Vi havde dog en Rød Glente og 3 Fjeldvåger trk. NØ, nogle så en lokal Duehøg, en del Spurvehøge, mange trk. småfugle, herunder 1 Hedelærke, 1 Landsvale, en del Skovpibere, samt en pæn flok Silkehaler. Desuden rigtig mange Bog-/Kvækerfinker samt Grønsisken som de dominerende finker. Bedste obs. herfra var velnok 4 ad. Suler trk. V pænt tæt på kysten. Ved middagstid brød vi op, og tog til Spodsbjerg, dvs. vi eftersøgte Vendehals ved Kikhavn først, desværre med negativt resultat... Spodsbjerg var nu ikke meget bedre, dog så nogle både en Blå Kærhøg hunf. og en Fjeldvåge, få Spurvehøge og Musvåger samt Sortænder, og bedste obs. var vel nok 2 Tejst (i sommerdragt) der lå og fouragerede lige ud for kysten. Vi sluttede af ved Sølager Strandeng med Gravand, Strandskade, Rødben og Stor Regnspove mv. Turens pris 40 kr. /FDE

Forårstur

Tur til Vestamager og Holmesø d.5.april 2006

Vi var 3 afsted, og pga. vejret (2 grader C, frisk vestlig vind og byger) valgte vi, at tage til Vestamager og se på rastende fugle. Vi besøgte dog først Holmesø, Brøndby, og iagttog de 3 territoriehævdende Sorthovedet Måger i yngledragt, de var flotte! Her var desuden en del Splitterner samt syngende Gransanger og Jernspurv. Klydesøen og Hejresøen gav en hel del rastende fugle, herunder bl.a. Lille, Toppet og Gråstrubet Lappedykker, Grav- Krik- Pibe- Knar- Ske- Trold- Taffel- Hvinand og Lille Skallesluger. Desuden en enkelt Bramgås langs Kongelundsstranden. Af rovfugle havde vi en flot han Rørhøg fouragerende over Klydesøen og en Fiskeørn (med "madpakke" = fisk i fangerne) over Hejresøen. Her var også en større flok rst. og syng. Vindrosler samt syngende Gulspurv og Rørspurv. Vi sluttede af ved Kofoeds Enge med en del andefugle, herunder Krik- Ske- Pibeand og Lille Skallesluger samt lidt vadefugle i form af Strandskade, Vibe, Rødben og Brushane. Turens pris: 25 kr. /FDE

Forårstræktur

Maglemosen 2.april 2006

Vi var 3 afsted på træktur, og blev pga. de seneste meldinger og SV-vinden enige om, at prøve Maglemosen i Vedbæk, og det var vist et godt valg, idet vi havde et ganske pænt træk af diverse arter. Her skal først og fremmest nævnes Traner i massevis, ja, vi havde sammenlagt 363 trompeterende og nordtrækkende Traner, heraf de 19 også rastende! Herudover havde vi en del trækkende rovfugle, herunder Rød Glente (4), Duehøg 1 ad. hun rst. Samt det lokale par i parringsflugt over skoven, gentagende gange, en hel del Musvåger, 1 2k+ Havørn, Rørhøg (3), Fiskeørn (4) og Vandrefalk (1). Også en hel del småfugle; lærker, drosler sp., finker samt Huldue osv. trak over. Alt i alt en rigtig god trækdag. Turens pris: 20 kr. - FDE/PG

Forårstræktur

DOF-tur til Gilbjerg 26.marts 2006

Vi var 3, der tog afsted til Gilbjerg, gråvejr og vind fra SØ. Der var intet træk overhovedet, vi så dog 4 kanadagæs trk. mod øst. Derudover havde vi en spættet sæl i vandet ud for klinten. Området blev derefter undersøgt for småfugle, her var kvækerfinke, grå- og grønsisken og lederen, Jan Hjort, trampede en skovsneppe op, som det dog kun var ham selv der så ! :-). Efter 2 timer kørte vi igen. På vejen mellem Gilleleje og Esbønderup sås viber og en overflyvende skovsneppe !Ved nordenden af Esrum sø spejdede vi efter fugle og fandt 3 grågæs, det begyndte da, at sne og vi kørte derefter hjem i snestorm, turen sluttede ca kl. 13 og kostede 40.00kr. pr. mand /PG

Twitching Spurveugle og ringnæbbet måge

Tur den 12. marts 2006

Vi var 2 afsted på tur, hvor vi pga. meldingen om Spurveugle ved Hareskoven (Storskov), sprang engsøerne i Nordsjælland over, og valgte, at twitche denne lille raritet! Vi kom dog i første omgang for sent, idet uglen var set tidl. om morgenen, og vi mødte i øvrigt bl.a. JD, FA og PS fra gruppen. Efter knap 2 timers venten, uden ugle, kørte vi til Nærum, hvor vi først ledte efter Ringnæbbet Måge ved Gadekæret, her var den ikke, herefter kiggede vi tagene på Skodsborgvej igennem, heller ingen RM, til slut fik vi et tip om, at nu var den ved Volvo, Nærum Hovedgade, og her så vi (jeg) den flyve blandt Stormmåger, mens et hold fra Skive (vistnok) kastede store stykker franskbrød ud til mågerne, for at finde "kalorius". En lidt aparte fugleoplevelse midt inde i Nærum By! Per S SMS'ede så, at nu var Spurveuglen PP, og vi tog tilbage til Hareskoven (Frederiksdal Skov), og havde den her *meget fint* siddende dels i et løvtræ, flyvende lidt rundt, og siddende i toppen af nogle yngre grantræer, det var fint! Her mødte vi i øvrigt Hr. og Fru Vejbæk fra gruppen, som også fik den, at se. Vi sluttede af med, at køre et smut til Bagsværd, for at se Skovhornuglerne, og her var 4-5 stk's. Turens pris: 30 kr. /FDE

Bustur til Skåne

FOF tur den 4. marts 2006

Vi var to, der tog afsted med 8 fra Hørsholm FOF. Turen startede fra Holte station kl.8.30. Vi kørte over broen, her så undertegnede vandrefalken på en stendynge på Peberholm, derefter kørte vi til Börringe området, her sås røde glenter og fjeldvåge. Ved Näsbyholm sås 2 kongeørne på jorden, det kunne lederen af turen desværre ikke se. På vejen Sövestad, Baldringe fyledalen sås yderliger 2 konge- og 2 havørne. I selve Fyledalen sås 1 gl. kongeørn og 1 flot fjeldvåge plus en del røde glenter. Ved Tågra sås yderligere 1 kongeørn. Vi sluttede i Hardeberga med en stor hornugle. Turens pris var 350.00, så er den også betalt !! /PG

Vintertur til "Ørneland"

Tur til Skåne den 18.februar 2006

Vi var 5 afsted til Skåne, i een bil, men lagde ud ved Kystvejen, Kastrup for, at se Mosehornugler, vi havde en enkelt siddende på jorden samt i øvrigt en Blå Kærhøg hunf. fou.. Da vi kom til Skåne var der (stadig) massiv dis og tåge med max 100 m's sigt, og dette vedvarede desværre resten af dagen, hvilket resulterede i meget få fugle og ingen ørne! Ved Hardeberga kunne vi knap nok se stenbruddet, og derfor ingen Stor Hornugle. Ved Krankesjön ledte vi forgæves efter Spurveugle, dog en fin Grønspætte, Sortmejse, Halemejse, Fuglekonge, Dompap og Rød Glente 1. Bagefter havde vi et par stop ved Vombs ängar og Kävlingeån, Vombsjön, hvor vi bl.a. havde Lille Lappedykker, Rød Glente 3, Grå- Blis- og Sædgæs samt en flok på 22 Bjergirisk. Vi kørte fra Vomb direkte til Näsbyholmssjön, hvor vi havde Sædgås 2 ofl., Musvåge og Ravn. Der var ikke bedre ved Näsbyholm, idet her også blot var Musvåge og Ravn - samt Fasaner. Afslutning ved Havgårdssjön, med Musvåge og Ravn... såmænd......... Derefter hjem..... Turens pris: 100 kr. /FDE

Twitching kejserørn

Tur til Skåne 16.januar 2006

På er hastigt arrangeret tur var vi 4 mand (én bil) afsted for, at twitche Kejserørn og Stor Skrigeørn, men lad det være sagt med det samme, trods det vi kørte intens på begge ørne lykkedes det os ikke, at se dem... Vi havde dog i alt 4 2k+ Kongeørne (1 Gärdslöv/Sillesjö + 1 Näsbyholm + 2 Havgårdssjön (heraf 1 i leg med 2 Havørne)) - samt i alt 6 2k+ Havørne (1 Gärdslöv/Sillesjö + 2 Näsbyholm + 2 Havgårdssjön + 1 Yddingesjön). Desuden havde vi på farten flere Røde Glenter, Fjeldvåge 1, en flot ad. hun Duehøg mobbet af Ravn, Blå Kærhøg 1 hunf. fou. samt en del Ravne og en Stor Tornskade. Turens pris: 120 kr. /FDE Når gruppen twitcher sjældne fugle går det ofte rigtigt stærkt ! /PG

Twitching Høgeugle

Tur til Nordsjælland 15.januar 2006

Vi var 3 afsted, med kurs mod Nødebo, Gribskov, hvor Høgeuglen var blevet meldt PP tidlig morgen, vi kom dog en halv time for sent, idet den lige var set flyve længere ind i skoven eft. at ha' fanget mus, øv! Vi tog herefter til Hornbæk Havn efter Hvidsisken, men disse var også midlertidigt forsvundet, sands. grundet 3 løse hunde i området. PG ringede fra sit arbejde og grinte godt i skægget over vores dobbeltdip! Men kort efter vi havde talt i mobilen kom en stor flok Stor Gråsisken og heri spottede vi 3 flotte Hvidsiskener; _meget hvide_ og helt hvid "sukkerknaldagtig" hvid overgump, ingen ell. få flankestriber, lille næb m.v. Vi kørte herefter videre mod Strødam Engsø, men på vejen fik vi DOFcall om, at nu var Høgeuglen PP igen, og vi tilbage til Gribskov, Nødebo, hvor vi fik den skuffende melding, om, at den var lige set, men var fløjet længere ind i skoven! Det til trods var vi adskillige der fik set den alligevel, idet vi fandt den siddende halvvejs oppe i et dødt grantræ, hvor det lykkedes, at se den frit eksponeret drejende hovedet front mod os i skop et par gange, hvorefter den dog fløj længere ind i skoven i bølgeflugt, og sås desværre ikke mere. Vi kunne dog nu roligt fortsætte til Strødam Engsø, hvor der var meget få fugle - og vi sluttede af med manér - med Vandrefalk ad. han på Frederiksborg Slot, Østtårnet. Turens pris blev 70,00 kr. Tak for en god tur! /FDE

Vintertur

Tur til Nordsjælland d.11.december 2005

Vi var 5 afsted til Nordsjælland, hvor vi lagde ud ved Esrum Sø, hvor lå en masse Trold- og lidt Hvinænder samt Blishøns, ingen ørne. Herefter tog vi, grundet pæn vestenvind, til havobs.-posten Gilbjerg, hvor vi spottede Sortand, Fløjlsand, Ederfugle og Toppet Skallesluger samt 3 rastende Alke tæt på kysten, 1 Lomvie, samt (ny art for GXF-gruppen) en Søkonge rst. forholdsvis tæt på kysten. Videre til Pøleåens udløb i Arresø, hvor vi havde en flok på 7 ad. trk. Sangsvaner og 2 Canadagæs + Stor Tornskade. Vi besøgte også Solbjerg Engsø og Strødam Engsø, hvor vi kun havde trivialarter som Pibeand, Musvåger, Tårnfalk osv. Turens pris: 50 kr. /FDE

Ps. billeder fra turen kommer snart på min hjemmeside

Efterårstur

Tur til Lolland den 12.november 2005

Vi var 5 afsted til Lolland, hvor vi lagde ud ved Majbølle Nor. Her var mange andefugle; Sangsvaner, Grav- Krik- Spids (4 han + 3 hun), Pibe- Ske- Taffel- og Troldænder. Af vadefugle Viber, Alm. Ryle og Rødben. En Tårnfalk var eneste rovfugl her, og af spurvefugle sås bl.a. Engpiber, Stillits, Gråsisken sp. og Rørspurv. Videre til Fladet, hvor vi havde en rigtig flot ad. Vandrefalk, der sad længe i et træ, og her også 6 Spidsænder og Knarand (2 han + 3 hun), foruden Lille Lappedykker og diverse småfugle. Ved Kalløgrå havde vi atter en flok Sangsvaner på en mark samt 15 Storspover - samt Skeand. Hejrede Sø gav de ventede Rødhovedet Ænder, i flot pragtdragt, 7 han og 4 hun blandt tusind af Trold- og Taffelænder - samt en flot adult Havørn der fløj lavt over søen. Søndersø gav mange gæs, primært Grågæs, men også Blis- og Bramgæs ind imellem, mange Skeænder, enkelte Spidsænder (2 han + 1 hun), Hvinand samt 15 hunf. Lille Skallesluger. Desuden store Vibe-flokke. Vi sluttede af ved Røgbølle Sø, med mange andefugle af de allerede nævnte og på hjemvejen havde vi fra bilen en flok på ca. 25 Silkehaler i et birketræ, ved Fjelde, Sakskøbing. Turens pris: 120 kr. (ved 3 i bilen). /FDE

Efterårstræktur

Tur til Skåne/Falsterbo 7. oktober 2005

Vi tog 4 afsted til Falsterbo, hvor vi ankom ved 10-tiden, hvor tågen var ved, at lette og netop i "primetime", idet et stort antal Musvåger trak lige over os fra ankomsten af. Vi havde nok op mod 1000 Musvåger på hele dagen, sammen med 15 trk. Fjeldvåger (+ 4 fou. over Ljungen), 18 trk. Røde Glenter (+ 1 fou. på Ljungen), mange Spurvehøge og en enkelt sandsynlig Dværgfalk trk.. Herudover var her 6 trk. Blisgæs, 3 trk. Knortegæs og 6 trk. Bramgæs. Ved Nabben lå mængder af Pibeænder + Toppet Skallesluger, Gravænder, Hvinænder, og af vadefugle bl.a, Storspove og Strandskade. Årets måske sidste Landsvale trak forbi, og af øvrige spurvefugle havde vi bl.a. mange Bog-/Kvækerfinker, Grønsiskener, Engpibere, Fuglekonger - samt ikke mindst 3 Hedelærker, en han Lille Korsnæb samt 2 Nøddekriger der landede kortvarigt i en busk yderst på Nabben, flotte!. Vi tog herefter til Börringesjon, hvor vi "scorede" Havørn 1 1k+ der stod på en sten i søen, foruden 1 (sen!) Fiskeørn fou. + 5 Røde Glenter og 2 Fjeldvåger og 2 rastende Traner. Videre til korte stop ved hhv. Havgårdssjön, hvor en flot hun Sortspætte gjorde lykke, samt 3 Røde Glenter og Blå Kærhøg 1 hunf. fou. + en Lille Korsæb overflyvende. Näsbyholm gav yderligere Fjeldvåge og Blå Kærhøg hunf. og Näsbyholmssjön gav bla. en Blå Kærhøg hunf. mere, samt store flokke af Hjejler og Viber samt Grå- og Canadagæs samt forskellige dykænder. Hjemme igen efter kl. 18.00 - en god tur rigere... Turens pris: 125 kr. /FDE

Efterårstræktur

Tur til Falsterbo d.17.september 2005

Vi var 7, der tog afsted fra Buddinge station. Vi kørte direkte til Ljungen for, at se efter rastende fugle, men de var åbenbart fløjet videre, så nogle tårnfalke og stenpikker blev det bedste. Vi kørte derefter til Nabben, hvor en flot vandrefalk blev det store hit. Her var også diverse vade- og andefugle f.eks. lille kobbersneppe og stor spove. Der var ikke gang i trækket, blå himmel og nærmest vindstille, gjorde nok sit !. Tilbage ved fyret kom der dog lidt gang idet og vågerne begyndte at komme, også rørhøg og 2 havørne blev det til. Mens vi sad ved fyret blev der meldt om steppehøg ved nabben, bare ærgeligt !. Vi missede desværre også en steppeørn, der fløj rundt over området :-((. Vi sluttede af ved Ljungen med bl.a vandrefalk, havørn, røde glenter og en del hvepse- og musvåger. Turens pris blev v. 3 i vognen 130,00 kr. /PG

Efterårstræktur

Tur til Selsø m.v. 30.august 2005

Vi var 4 afsted på tur til først Selsø Sø, hvor vi lagde ud med en flot Fiskeørn der kredsede lige over Selsø Kirke, her stod i øvrigt et par andre "birdere" der havde spottet den udmeldte Amerikanske Skarveand (han i pragtdragt), den var fin, omend lidt langt ude, hvor den dykkede og hvilede sig. Herudover sås mængder af andefugle, herunder en hel del Knar- Pibe- Krik- og Skeænder, af rovfugle ydermere 3 Rørhøge (2k han, ad. hun + 1K) fouragerende (flotte!) + musende Musvåge og Spurvehøg. Af vadere bl.a. Brushane, Dobbeltbekkasin, Storspover og Tinksmed samt mange Viber. Nogle Fjordterner fouragerede over søen. Af spurvefugle sås bl.a. Bynkefugl, Gul og Hvid Vipstjert, Stillits og Tornirisk. Vi sluttede af ved Vesttårnet, Gundsømagle Sø, hvor vi havde 2 Fiskeørne fouragerende vest for tårnet - samt flere Skægmejser som det bedste. Forresten yderligere en Rørhøg på mark ved Gundsømagle. Turens pris: 25 kr. /FDE

Efterårstræktur

Tur til Nordsjælland 27. august 2005

Vi var 3 afsted til Nordsjælland, hvor vi lagde ud ved Skansebakken, Hillerød - her var mildest talt _meget_ dødt, en til to Hvepsevåger og en Gul Vipstjert trak forbi, - hvor i øvrigt lokale Stig B hilste på. Herefter tog vi til Alsønderup Enge, hvor vi havde mange Toppede Lappedykkere og Grågæs, Grav- Krik- Pibe- og Skeænder - og af "rovtøj" en fed Duehøg 1K hun der slog efter en Skarv! samt en 1K Rørhøg fouragerende - og en Fiskeørn der sad på en pæl og fortærede et bytte (fisk). Af vadefugle blot Hvidklire, Tinksmed og en hel del rastende Viber. I Nejede Vesteskov lidt småfugle som syng. Sortmejse, Sumpmejse, Spætmejse, Træløber og Fuglekonge - og sluttelig et stk. Kejserkåbe fou. i lysning næsten helt ude ved fugletårnet, fornemt! Ps. Rustænderne (som var meldt ud via DOFcall tidligere på dagen) så vi (desværre) ikke noget til... Turens pris: 25 kr. /FDE

DOF-tur(Køge lokal afd.)

Køge sydstrand 9.07.2005

Vi mødtes 3 på Buddinge Station kl. 12,00 og tog direkte til Vallø Camping, Køge Sydstrand, hvor vi mødtes med turleder RPA og 5 deltagere, og gik en tur, blandt "havmænd og badenymfer" i omkring 30 graders varme! Pyha! Turleder Rune Palmqvist skal ikke lastes for der ikke var særlig mange fugle, vi fik da både set lokaliteten og fortalt, under hvilke omstændigheder Køge Sydstrand _kan_ være god! Til fuglene; vi fik både set Stor og Lille Præstekrave (op til flere!), Strandskader, Alm. Ryle samt Tinksmed. En Tårnfalkefamilie var på vingerne + Havterner 2 ad. + 1 1K, en trækkende Splitterne samt Grå Fluesnapper 2 ved Vallø Camping og en syngende Gulbug mm. Turens pris 30 kr. /FDE

Nattur

Tur den 25.06 - 26.06 2005

Vi mødtes 4 mand på Buddinge Station kl. 21:00 og tog afsted på nattur, hvor vi lagde ud ved Tryggevælde Ådal, hvor vi gik turen ad Kirkestien fra Strøby Kirke til fugletårnet. Vejret var fint, omkring 10-15 grader og svag vind. Undervejs havde vi bla. spillende Dobbeltbekkasin, syngende Gøg, Sangdrosler, Engpiber, Rørspurv og Gulspurv - samt flere af de almindelige sangere - og fra fugletårnet hørte vi 5 syngende Nattergale - samt en tudende Natugle og vi så et Rådyr løbe i det høje græs. Vi kørte herefter via Varpelev, hvor vi stoppede op og lyttede flere gange til Lammehøj, men vi hørte næsten ingen fugle, tja, Vibe var vist eneste art på strækningen! Vi besluttede os herefter, at tage til Holmegårds Mose, her var bedre, idet vi fra Røde Bro hørte 3 "crex'ende" Engsnarrer, Nattergal og Kærsanger. Efter opringning kl. cirka 00:00(!) fra webmaster PG, med oplysning om, at der var Vagtel PP ved Hvedshøj, Hvedstrup kørte vi dertil, men den sagde desværre ikke noget i det tidsrum vi var der. Alt vi hørte var et par Viber samt de første strofer fra en Sanglærke, og her var også Rådyr. Hjemme igen omkring 03,20. Turens pris: 50 kr. /FDE

Forårstur

Tur til Møn den 28. maj 2005

Vi var 7, der tog afsted kl.07.30 fra Buddinge station. Vi kørte til Busemarkemose, hvor vi gik en tur til kysten. Her var bl.a. løvsanger, rørsanger og gulbug, derudover sås en lokal rørhøg fouragende(meget flot) og et par stillits. Herfra gik turen til Høvblege, hvor der gik lidt botanik i det, fuglene var få desværre. Busene have gav nattergal og igen gulbug, ved fyret sås den første rødrygget tornskade og iøvrigt bysvale, om havde holdt sig i baggrunden på turen. I Bødker mosen sås 5-6 rødrygget tornskade. Vi kørte derefter til pakeringspladsen ved stor klint, hvor vi eftersøgte vandrefalken, desværre var vores informationer ikke korrekte så minus her. I Jydelejet eftersøgte vi karmindompap og pirol uden held, men fik et godt tip til vandrefalkenes rede, som vi så besøgte. Det er godt nok anstrengelserne værd, vi så vandrefalk på rede med 3 pullus, der blev fodret med et bytte, der blev hentet mens vi var der. Turen pris blev ved 4 i bilen 80.00 kr. /PG

Forårstræktur

Tur til Nordsjælland d.5.maj 2005

Vi var 2 på en hastigt arrangeret tur til Nordsjælland, hvor vi lagde ud ved Hellebæk, som viste sig, symptomatisk for denne tur, at være ret skuffende, vinden var nu heller ikke god, pæn vestenvind. Vi havde i alt 32 NNØ-trk. Musvåger samt 5 lokale i parringsflugt, en rastende Rød Glente, 4 trk. Spurvehøge, 2 trk. Tårnfalke + 1 rst. og PG så Duehøg. Vi kørte ud til kysten ud for Hellebæk-området, hvor vi bl.a. så trk. Ederfugle og 4 Mudderklirer. En enkelt overflyvende Gul Vipstjert blev det også til, samt syng. Torn- Gærde- Løv- Gransanger og Munk + Sumpmejse (hørt) og Gulspurv (syng.). Videre til Solbjerg Engsø, hvor alt "det vanlige" var PP, Grågæs med gæslinger, Gravænder, Knarand 1 par, Skeænder, Krikænder samt Strandskade, Viber i parringsflugt, Mudderklire 1 fou. og 1 Ravn i parringsflugt + div. sangere. Afslutning ved Strødam Engsø, som gav en hybrid Svanegås x Grågås rastende med Grågæs, i øvrigt Topp. Lapp., Krikand, Gravand, Mudderklire samt Ravn 2 og syng. Gøg (årets første her!) + Mursejler 2 (ligeledes årets første) og en syngede Sanglærke.Turens pris: 50 kr. /FDE

"Urfugletur"

Tur til Skåne den 30. april 2005

Vi var 10, der tog afsted fra Buddinge station klokken 03.00. Turen gik først til Fjällmossen efter urfugle, efter en langsom start fik vi 4 spillende kokke og 1 hun, her var også vibe, stenpikker(syngende!), hvid vipstjert, dobbelt bekkasin, traner m.v.

Vi kørte derefter til Forsaker, her var desværre noget tomt, så kun almindeligheder. Ved Pulken var der stor spove, lærkefalk( set rigtigt godt), rørhøg han og div. ænder. Ved äspet var der noget tomt, dog splitterne og stor præstekrave. Ved Egeside, ny lokalitet for gruppen, hørtes bl.a. skovsanger og broget fluesnapper, vi missede en vendehals !. Turen gik derefter sydpå, i Fyledalen sås mange rød glente og 1(2) gl. kongeørn ved rede. Da vi jo havde været tidligt oppe og været længe afsted, var der 4, der valgte, at slutte her og køre hjem. Der var 6 deltagere, der kørte til Hardeberga for, at se efter stor hornugle, det blev lidt af en succes historie, idet vi så hannen i en sprække ca. 100 m væk og hunnen på rede med den ene unge, på den anden side af bruddet. Turen pris blev ca. 220 kr. på den lange tur, vi havde kørt 400 km. og broen kostede ialt 250,00 kr. /PG

Forårstræktur

Tur til Gilbjerg den 28. marts 2005

Vi var 4 afsted på en hastigt arrangeret tur, og lagde ud på Gilbjerg Hoved, hvor trækket mildest talt ikke var imponerende, på trods af østenvind og flot vejr, rovfuglene var fåtalligt repræsenteret med Musvåge 10 trk., Duehøg 1 trk., Spurvehøg 2 trk. og Tårnfalk fou., vi havde i øvrigt 7 trk. Traner i godt lys, på havet sås 7 ad. Pibesvaner trk., Toppet Lappedykker, Ederfugl, Hvinand og en del Sortænder. Desuden 2 trk. Viber. En hel del småfugle trods det vi først var på lok. op ad formiddagen; Sanglærker, 4 Misteldrosler, Engpiber, Jernspurv, Rørspurv, Hvid Vipstjert, Fuglekonge, pæne flokke af Grønirisk, Grønsisken, Gråsisken sp., Bjergirisk, Tornirisk, Dompap (med "trompetkald"), Bogfinker - samt 2 Lille Korsnæb. En enkelt sortspætte lagde også vejen forbi. Herefter kørte vi til Selsø Sø efter Dværggås, men her var tilsyneladende "kun" Blisgæs og Grågæs, Sangsvaner på en mark, Grav- og Pibeænder, Hvin- Trold- og Taffelænder + Lille Skallesluger 2 par, af vadere Strandskader, Viber og en flok Klyder, af rovtøj 4 trk. Musvåger, Spurvehøg samt en flot Rørhøg ad. hun fou., og en flok på 46 Traner trak over. Af småfugle bl.a. syngende Sanglærker, Hvid Vipstjert, Engpiber og syngende Gulspurv. På vejen fra Selsø yderligere en Rørhøg - samt på vejen op til Gilbjerg 6 trk. Traner. /FDE

Da én af deltagerne (FDE) insisterede på, at twitche dværggås mod, at betale for hele turen, eget forslag, kunne vi ikke modstå, så turen blev gratis( for os andre ! :-)).

Med til historien hører, at FDE så Dværggåsen senere :-/,

øv bøv /PG

Forårstræktur

Tur til SV-pynten af Amager den 20. marts 2005

På en hurtigt arrangeret tur, hvor vi var 3, der tog afsted til SV-pynten, sås bl.a. Klyde, Strandskade, Hvid vipstjert, Rørspurv, Knarand, Røde glenter, Blå kærhøge, Duehøg, Traner og lille lappedykker. Turens pris 25.00 Kr. /PG

Forårstræktur

Tur til Nordsjælland den 19. marts 2005

Vi var 7 der tog afsted fra Buddinge station. Turen gik først til Gilbjerg, vinden var ø-sø og solen skinnede, så alt var optimalt. Desværre var det ret koldt og kun få "gode" arter lod sig se, f.eks 5 Duehøge og mange småfugle. Vi kørte derefter til Solbjerg engsø, også med magert resultat. Ved Pøleåens udløb i Arresø, havde vi nok dagens fugle i form af en juv. hun Vandrefalk, desuden en Blå kærhøg trk. Turen gik videre til Strødam, her var bl.a. begynde musvåge træk ca.50-60 stk. FDE hørte Isfugl, og der var lille skallesluger, alt i alt et magert resultat, men en ok tur. Prisen blev 25.00 kr. /PG

Vintertur til Skåne

Tur til Tosteberga den 19. Februar 2005

Vi var 6, der tog afsted fra Buddinge station kl.07.30. Turen gik til Tosteberga, hvor der var meldt om Stor Skrigeørn. Fuglen sås fint hele! tiden, sammen med en mængde Havørne. Vi spiste frokost ved en lille fyrrelund nord for byen, her sås bl.a topmejse, spætmejse, træløber og fuglekonge. Over markerne sås til stadighed havørne, fjeldvåger og mængder af forskellige gæs. På vej mod Landön, sås blå kærhøge han og hun samt en juv. kongeørn. Ved Landön sås 3-4 havørne, fjeldvåge og en mængede svømmefugle, herunder Lille- og stor skallesluger og toppet lappedykker. Vi aftalte derefter, at køre til Krankesjön og Hardeberga, på vejen sås 2 sortspætter flyvende over vejen, desværre ikke set af alle. Vi sprang derefter Kranke over pga. tidsnød og da vi kom til Hardeberga, stor hornugle, var det så tåget, at vi ikke kunne se stenbruddet. Turens pris blev 260,00 kr.

De har sat prisen op på rabat kort til Øresundsbroen,760,00 kr. !. Formentlig for, at få deres nye kort til, at se mere fordelagtigt ud :-((.

For fyldigere referat se gæstebogen, hvor Frank Desting har lagt et ref. /PG

Vintertur til Skåne

Tur til Skåne 22.januar 2005

Vi var 9, der tog afsted fra Buddinge st. kl. 08.00. Det tegnede til, at blive en smuk dag, men i Skåne blev vi mødt af en snebyge og sorte skyer !. De forsvandt dog hurtigt og det blev en dag med smukt vejr. Vi lagde ud i Hardeberga, hvor vi kiggede efter St.Hornugle, som desværre ikke lod sig se. Turen gik derefter til Krankesjön, her sås mange ænder bl.a pibeænder og hvinænder, desuden stor- og lille skallesluger plus diverse småfugle, som træløber, spætmejse. Ved Vombs enge var der mange gæs primært, grågæs og sædgæs, men også blisgæs. 2 viber, årets første sås. En enkelt vandrefalk sås meget fint. Ilstorp gav 2 havørne, på stor afstand plus hvide storke(opdræt). Sövdesjön gav foruden en Tommy Dybbro med følge, 8-12 havørne og 1 kongeørn. Fyledalen viste 2 havørne og sortspætte, desværre ingen kongeørn. Næsbyholm nye sø, gav en flot duehøg plus diverse ænder. På hele turen sås mange røde glenter, ravne, musvåger og fjeldvåger.

Tak til Jeff Price og hustru Elaine, fordi de tog sig tid til en tur med en flok amatører ! :-)

Turens pris blev 260,00 kr.v/3 i bilen. /PG

Twitching Ismåge

Tur til Lerkil i Halland 12.december 2004

Vi fik bilen fyldt op, og tog 4 afsted til Lerkil hamn, Vallda i Halland for "once in a lifetime" at se den stationære 1K Ismåge.

Vi havde den på ned til 8 m's afstand, dels fouragerende på udlagt laks, dels pudsende sin fjerdragt og i flere omgange også flyvende rundt i havneområdet (se billederne af AES på yahoo!). Som bonus-art kørte vi også på en stationær 1K Islom, som fouragerede ved Stora Amundö, Västergötland, og så den perfekt (se igen billede på yahoo af AES).Derefter gik turen til Göteborg fiskeri havn efter Hvidvinget måge, som vi desværre ikke så. Det blev en lang dag godt 10 timer og ca. 550 km, så prisen landede på 200.00 kr, men så fik alle også 2 nye arter, set perfekt. /FDE

Vintertur

Tur til Skåne 27.november 2004

Vi var 7 afsted på den traditionelle "ørnetur" til Skåne, og mødtes på Buddinge Station kl. 08,00, hvor vi havde en flok Silkehaler. I Skåne lagde vi ud ved Hardeberga stenbrott, men trods mindst en halv times intens eftersøgning fandt vi ikke de Store Hornugler. Herfra til Krankesjön, Silvåkra, hvor vi så turens første Havørn, en imm. jagende, i al fald slog den ned på et bytte af en slags på søen, den nærmest stod på vandet, det var rigtig godt! På søen desuden mange Stor Skallesluger 75+ og Lille Skallesluger 24, Hvinand 2. Jytte, PZ og jeg tog på "kratlusk" nær tårnet, og fandt en stor flok Grønsisken + Gråsisken - samt en Stor Tornskade, som vi kaldte resten af deltagerne hen til, så alle fik set den fint i PG's skop. En enkelt Rød Glente rastede i området. Vi kørte herefter ned til Vombs ängar, hvor vi havde 2 kredsende Havørne, dog på afstand - samt Rød Glente, Musvåger, 4 Sangsvaner og Sæd- Grå- og Blisgæs samt 3 Ravne, Engpiber (hørt) og Gråsisken. Videre til Ilstorp, hvor vi ikke blev lang tid, det blæste "en halv pelikan" og var hundekoldt, og ingen læ, vi så dog en masse Sædgæs og nogle Grågæs, 1 Rød Glente, 1 Fjeldvåge, Tårnfalk fou. og 6 Hvide Storke såmænd! Læ fik vi til gengæld ved Sövdesjön (Frihult) hvor også frokosten blev indtaget. Her stod DOF-leder Hans Meilstrup og fortalte, at han og hans hold netop havde haft Vandrefalk og Dværggås ved Ilstorp, hmmm - vi havde jo netop været ved Ilstorp, og der var mange fraflyvende gæs, så Dværggåsen ville nok være meget vanskelig at finde. Nå'men ved Sövde var der også fugle! 2 Kongeørne på afstand ude over skovbryn på den modsatte side af søen, heraf 1 juv. - og Havørn 3 yngre fugle samt 13 glenter, 200+ Stor Skallesluger, 3 Ravne, Fuglekonger (hørt), Dompap og Stor Gråsisken på tæt hold, som SB vist fik fotograferet. PG viste igen sit format ved atter at råbe Kongeørn, og vi fik alle set yderligere en ung Kongeørn kreds. over et skovbryn, meget flot! Vi sluttede af i Fyledalen, hvor glenterne var begyndt at gå til overnatning, 27 talte jeg, men der var sikkert en del flere. I Fyledalen desuden 3 imm. Havørne, samt en adult + 1 subad. Kongeørn kredsende sammen over dalen var fornemt. Desuden Fjeldvåge 1 stk. + nogle Musvåger. Så gik turen hjemad, forbi Krageholm med en del flere glenter (12) og 2 fouragerende Fjeldvåger. Turens pris: 200 kr. /FDE

Efterårstur

Tur til Vestamager 16.oktober 2004

Vi var 3 der på PZ's opfording tog til Klydesøen og Hejresøen, Vestamager, hvor vi på turen havde over 40 forskellige arter, vi fandt ikke den Hvidøjet And, ejheller Amr. Pibeand x Pibeand (hybriden) i Hejresøen, men der lå mængder af Pibeænder. Vi nåede ud til Sydtårnet (hvor vi i øvrigt mødte FA fra gruppen, som vi obsede sammen med i et par timer) i tørvejr, men herefter regnede det resten af turen. Nå - men i Klydesøen lå masser af forskellige andefugle; Krik- Spids- Pibe- Knar- Ske- Taffel- og Troldænder samt 4 hunner af Bjergand og 1 Mørkbuget Knortegås. Af vadefugle havde vi enkelte Hjejler blandt de mange Viber, samt Alm. Ryle, Dobbeltbekkasin og 6 fouragerende Sortklirer (vdr.). Rovfuglene skuffede med kun Spurvehøg og Tårnfalk. På vejen langs diget sås og hørtes flere Skægmejser, Skovskade, Gransanger og Rørspurv (hørt) - samt en lille flok sandsynlig Bjergirisk overflyvende + mange rastende Engpibere. Dagens obs. blev jo nok Silkehejren der sås aldeles fint fra tårnet imens den fouragerede på ganske tæt hold! Turens pris: 30 kr. /FDE

Efterårstræktur

Tur til Falsterbo 25. September 2004

Vi var 10, der tog afsted fra Buddinge station kl. 07.00.

Det var lidt tåget til, at starte med, men ved ankomsten til Falsterbo var det blevet flot vejr. Vi lagde, som sædvanlig, ud ved Ljungen her sad en Dværgfalk og der var et stort småfugletræk. Derefter tog vi den traditionelle runde, Nabben, fyret det var først her der kom gang i trækket, især Rød Glente var mødt talstærkt frem, hvilket iøvrigt også kunne siges om ornitterne. Derefter gik turen til Ljungen igen og derfra til Falsterbo kanalen, hvor de 2 sidste arter kom på listen i form af Fiskeørn og Vandrefalk.

Trækket var ret massivt og gik både højt og lavt, så vi missede en Steppehøg og en Sort Glente, men sådan er det jo med de bæster.

Turens pris blev 190.00 kr. incl. broafgift. /PG

Efterårs træktur

Tur til Stevns den 5. september 2004

Vi var 8, der tog afsted fra Buddinge station kl.8.00. Vi kørte til Højerup, hvor vi ville lægge nord for skoven, her mødte vi en lokal birder, der fortalte, at vi skulle køre til Mandehoved, hvilket vi så gjorde.

Umiddelbart før Højerup havde vi iøvrigt dagens eneste fiskeørn.

Trækket ved Mandehoved var ikke specielt imponerende. Spurvehøge og hvepsevåger dominerede og vi så lærkefalk,blå kærhøg,stor regnspove,tårnfalke og rørhøge, alle enkeltvis eller i få antal.

Vi kørte derefter til Bøgeskov, hvor vi obs'ede syd for havnen. Anna var lige ved, at få en spurvehøg i øjet og der var en skrue af hvepsevåger. Der kom også en kærhøg, som vi ikke umiddelbart bestemte, men af andre er bestemt til hedehøg AD hun.

Af andre arter sås på turen mange stillits, hjejler,viber,tornirisk og pibeænder. Turen pris blev 40.00 kr. /PG

Efterårstur

Tur til Nordsjælland d.21.august 2004

Vi samledes 4 i PZ's bil og tog en eftermiddagstur til Nordsjælland, hvor vi først besøgte Solbjerg Engsø, hvor var mange rastende Grågæs, Viber, Toppet Lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Krikand - af rovfugle Musvåge samt en Rørhøg hun trk. SV. Desuden Sildemåge 1 ad. og specielt mange fou. Digesvaler. Herefter besøgte vi Strødam Engsø, hvor vi fik vores (forventede) Fiskeørn, endda hele 2 stk's, hvoraf den ene sad i et udgået træ og fortærede bytte, mens nr. 2 pludseligt kom ind over søen, fouragerede, uden held, og trak derefter SV. Her desuden Musvåge et par, Tårnfalk 1 fou., Mudderklire og Dobbeltbekkasin, Svartbag, svaler (flest Digesvaler), kald. Rør- og Gransanger, Stillits (lille flok) og Rørspurv - samt 4 SV-trk. Ravne. Af øvrig natur havde vi ved Strødam Engsø Vejrandøje, Efterårs-Mosaikguldsmed 10+ samt blomstrende Hjortetrøst og Alm. Torskemund. mm. Turens pris: 30 kr. (der blev rundet lidt op af hensyn til bilforsikringen!). /FDE

Vadefugletur

Ølsemagle Revle 1/8 2004

Her på denne varme sommerdag (25 grader, pyha!) drog vi 5 afsted til Ølsemagle Revle for at se lidt "vadesjov" - og jo, noget var da at se på; 16 vadefuglearter blev det til, bl.a. Strandhjejle 1 ad., Hjejler, Stor og Lille Præstekrave (hørt), Lille Kobbersneppe 1, Hvidklire, Tinksmed, Mudderklirer, Sandløber 3 ad., Dværgryle 3 ad. (sommerdragt), Temmincksryle 2, Krumnæbbet Ryle 3 ad. m. fl. Herudover Dværgmåge 1 juv. (på afstand) fra dæmningen, både Fjord- og Havterne, Splitterne, Gravænder, 5 Krikænder, Ederfugle på "havsiden", en enkelt Tårnfalk var alt på rovfuglefronten, både Hvid og Gul Vipstjert samt - på tilbagevejen - "et hav" af rastende Digesvaler 1000+ (!). En OK tur i hyggeligt selskab. Turens pris: 20 kr. /FDE

Vadefugletur

Tur til Ølsemagle revle 23.juli 2004

Vi tog 2 afsted til Ølsemagle Revle, og gik den lange vej mod nordspidsen, hvor vi i øvrigt mødte BJ og MS fra gruppen, og hvor vi kom for sent til nogle rst./trk. Rustænder, men pyt - vi havde en god tur med 16 vadefuglearter. I flotteste medlys og på nært hold fik vi studeret de flotte Islandske Ryler 6 ad. og Krumnæbbede Ryler 25 (!) ad. (alle i sommerdragt), krydret med smukke Dværgryler 6 fou. - samt Hjejler, Store Præstekraver i mængde, Lille Regnspove 1 trk. N, Stor Regnspove 1 trk. S, Sort- Svale- Hvid- og Mudderklire, Lille Kobbersneppe 3 ad. + mange Alm. Ryle. Vi missede Rovterne (set af JD fra gruppen fra Havstokken!), men havde 3 Dværgterner, lidt Fjord- Hav- og Splitterner - samt en juv. Dværgmåge rastende, for derefter at trække S. Af spurvefugle bl.a. Sanglærker, Engpiber syng., trk. Digesvaler, både Hvid og Gul Vipstjert samt Rørspurv. Grundet havgus tog vi hjem, men havde da forinden "nået det hele". Turens pris: 50 kr. /FDE

Twitching Rødtoppet Fuglekonge, Rude Skov.

Tur til Rude skov 2.juli 2004

Vi var 2 på et formiddagstwitch efter Rødtoppet Fuglekonge i Rude Skov, her hørtes den syng. ved Agersø (parker) og gå knap 100 m op ad Vildtfogedvej, ved lille "stigning" på højre hånd opholder den sig. Vi hørte den synge vel 6-7 gange på under en halv time, den er rimelig nem, at kende fra Fuglekongens sang (som vi også hørte) på den "manglende rytme", men drukner let i kor af andre fuglestemmer, som var Sortmejse, Træløber, Gærdesmutte, Rødhals, Sangdrossel, Munk, Gransanger, Fuglekonge, Grå Fluesnapper 2, Bogfinke (mange!) og Gulspurv. Samt (selvfølgelig) flere Stor Flagspætte og Skovskade. Turens pris: 30 kr. (der blev rundet lidt op) - /FDE.

Twitching Flodsanger.

Dumpedalen 30.06.04

Jeg og JD var på et kort twitch efter Flodsangeren ved Dumpedalen, Birkerød/Søllerød, her til aften, den sang aktivt kl. 20.25 - 20.45 - ? og sås fint i skop imens, det var rigtig godt. Parker ved jernbanetunnel ved Vasevej, og gå 150 m NØ hvor der står en masse Bjørneklo, kan ses/høres fint fra Vasevej også... Her var også syngende Kærsanger, Munk, Gransanger, Tornsanger og Havesanger. Og jeg fik ny sommerfugleart i form af Hvidt Fjermøl... Ps. før turen var vi i Rude Skov, ved Rude Sø efter Rødtoppet Fuglekonge, men den synger åbenbart ikke om aftenen, det gjorde til gengæld flere Sangdrosler, Rødhals, Gærdesmutte, Munk og Bogfinker. Turens pris: gratis! /FDE

Twitching Flodsanger ? 29/6 2004:

Tur til Gilbjerg Hoved, hav-obs.-posten:

Twitching Flodanger ? 29/6 2004: Tur til Gilbjerg Hoved, hav-obs.-posten: Vi var 2 (arbejdsfri) fra gruppen der kørte afsted til Vasevej, Dumpedalen (Birkerød) i morges, DMI havde lovet enkelte byger, men vi stod (lidt optimistisk måske) deroppe og lyttede forgæves efter Flodangeren i silende regn (og blev godt våde). Herefter aftalte vi, at køre igen når regnen ophørte, det gjorde vi så ved halv to-tiden. Da der var en hård vestenvind besøgte vi først hav-obs.-posten, Gilbjerg ved Gilleleje og obsede der 2-timers tid. Her havde vi Rødstrubet Lom (sommerdragt) liggende ikke langt ude fra kysten samt Sortstrubet Lom (sommerdragt) trk. V tæt på kysten. Desuden 4 Suler imm. (den ene så vi rigtig fint!), mange Ederfugle-hanner i eclipse-dragt, 4 Storspover V, 1 Rødben V, 2 Sildemåger V og 2 Svartbag, 3 Hav-/Fjordterner V og 4 Splittener V - samt ikke mindst en Tejst (sdr.) der smed sig på vandet. Vi forsøgte herefter atter Dumpedalen, ejheller Flodsanger denne gang (den skal nok "tages" tidligt morgen/sent aften) - men en flot imiterende Kærsanger + Tornsanger, Munk og Gransanger. Turens pris: 80 kr. (2 x kørsel). /FDE

Sommertur

Sydvestamager 26/6 2004.

GLXF - tur: Sydvestamager 26/6 2004. Dette tur-ref. ligner nok til forveksling det forrige, men vi var 5 der tog afsted på en "halvdagstur" til Sydvestamager (igen) og havde en god tur, med omkring 70 forskellige arter, vil jeg tro! Ved Klydesøen havde vi atter Sølvhejren med det sorte næb (sommerdragt) rigtig godt, mens den fouragerede, vi så den også flyvende. Næsten endnu bedre var 1 Rørdrum der kom flyv. langs kanalen - og gik ned. Herudover var her både Lille, Toppet og Gråstrubet Lappedykker (de 2 sidstnævnte med pull.), Knopsvane med "svællinger", af ænder Grav- Krik- Pibe- og Skeænder samt Taffeland hun med pulli + Troldand, Ederfugle og Toppet Skallesluger. 2-3 Rørhøge fouragerede over Klydesøen, og sås rigtig flot! En enkelt overflyvende Hvepsevåge og Tårnfalk sås. Af vadefugle iagttoges Strandskade, Vibe, Præstekrave sp. (på afstand), Sortklire 3 fou., Hvidklire 2, Rødben, Tinksmed 10+ rst./fou. og Brushane 8 (i sommerdragt). 3 ternearter, nemlig Havterne, Splitterne og Dværgterne 1 fou., desuden hørtes syng. Gøg + 1 hun af den rødbrune fase sås rigtig godt! dem ser man ikke mange af... Skægmejse hørtes, men lod sig ikke se, det samme med en Lille Gråsisken (over Hejresøen, som vanligt), et hav af Mursejlere, og sangerne var repræsenteret ved Rør- Torn- Løv- og Gransanger - samt 1 ihærdigt syngende Sivsanger ved Fugletårnet. Her desuden flere syng. Rørspurve. Herefter tog vi til Kofoeds Enge hvor vi havde trækkende Grågæs, Grav- og Pibeand, Strandskade, Viber, 2 trk. Storspover langs kysten, Rødben, Svaleklire (hørt), Brushøns 6 i sodr., en flok trk. Alm. Ryle samt 18 flotte Klyder. Her var også Hav/Fjordterner, Dværgterne 1 fou., Splitterne - samt syng. Sanglærker og Engpiber + Hvid Vipstjert og Rørspurv - samt atter *masser* af fouragerende Mursejlere 1000+ ! Turens pris: 20 kr. /FDE

Sydvestamager

Tur til sydvest Amager d. 22. juni 2004

Vi var 3 fra gruppen afsted på en "halvdagstur" til Sydvestamager, og lagde ud ved Hejre- og Klydesøen, hvor vi hurtigt fik øje på den stationære Sølvhejre (i sommerdragt: sort næb) som sås meget fint fouragerende sammen med 1 af de talrige Fiskehejrer. Herudover var her både Lille Lappedykker 6 (4 syng.), Toppet Lappedykker 9 og Gråstrubet Lappedykker 7 ad. + 1 pull., af andefugle 1 oversomrende Sangsvane, 3 par Knopsvaner med "svællinger", Gravand, Pibeand 22, Skeand 2, Taffeland hun med 6 pulli, Ederfugle-hunner langs Kongelundsstranden, Toppet Skallesluger 1 par mm., Vandrikse hørt, 1 ad. hun Rørhøg sås fouragerende. Af vadefugle iagttoges Brushane 8, Sortklire 1, Rødben 7, Tinksmed 2 samt Strandskade og Vibe. Her var desuden både Fjord- og Dværgterne 2 fou., flere Gøge, mange Mursejlere, og 11 Skægmejser (heraf en flot han). Af småfugle var her Løv- Gran- Have- Tornsanger, Rørspurve - samt 2 Lille Gråsisken i sangflugt over Hejresøen. Vi tog herefter forbi Kofoeds Enge, hvor vi havde Gravænder, Vandrikse (hørt), af vadefugle Strandskader, Viber, Storspove 1 trk. SV, Hvidklire 4, Brushane 4 i yngledragt, Sortklire 3 fou., Svaleklire 1 og Tinksmed 1 samt 6 Klyder. Her også Havterne 2 fou. langs kysten + 1 Dværgterne fou., af småfugle bl.a. Engpiber i sangflugt, syng. Sanglærker og både Hvid og Gul Vipstjert - samt syngende Rørspurv. På turen som helhed havde vi omkring 65 forskellige arter! Turens pris: 25 kr. /FDE

Twitching amerikansk krikand

21. juni 2004

BJ reagerede på mit opråb om Amerikansk Krikand ved Solbjerg Engsø, og vi 2 tog således derop og fik den "serveret på et sølvfad", idet den kunne iagttages fint i skop blandt Krikænder, - dog lå den det meste af tiden og sov, men med siden vendt mod os, så vi kunne se dens hvide lodrette "halvmåne" samt manglende indramning af gult ved øjenmasken, til sidst vågnede den dog op og gav sig til at fouragere. Ved Solbjerg Engsø desuden Toppet Lappedykker 10, Gravand 2, Krikand 18, Knarand 1 og Skeand 1. Foruden Musvåge, Viber, en sydtrækkende Sortklire identificeret på flugtkaldet, Fjordterne 2, Gøg samt måske årets sidste syngende Nattergal. Herefter slog vi et smut forbi Kollerød Lergrav, for at gense Lille Præstekrave, men her var "kun" Stor Præstekrave 1, samt 1 flot Brushane han i sommerdragt, Tinksmed 1 - samt et par Gråstrubet Lappedykker (uden pulli) og ungefodrende Hvid Vipstjert. Turens pris: 40 kr. /FDE

Nattur

Natravnetur til Tisvilde 8. juni 2004

Vi var 11 (!) afsted på aftentur og lagde ud ved Melby Overdrev, hvor der ikke var den helt store artsvariation; Gøg 3-4, syngende Gulspurve og Bogfinker, enkelte så Rødrygget Tornskade, og vi var 2 der hørte syngende Misteldrossel. Mange Sanglærker og ved P-pladsen i lille rydning hørte vi syngende Hedelærke (2 fik set den!). Ved kysten desuden Toppet Lappedykker, Ederfugl og Strandskade. Herefter tog vi til Asserbo Plantage, hvor vi hørte Grøn Frø istedet for Natravn ;-), - men hvor var 2 tudende Natugler, Spurvehøg, 3 patruljerende Skovsnepper "med lyd på" + Sortspætte hørt, Sangdrossel, Rødhals og Gærdesmutte. Nogle af os sluttede af med et smut forbi Søborg Sø, hvor der skulle være Vagtel + Engsnarre, dem hørte vi ikke, her var dog (igen) 2 tudende Natugler, Vandrikse "gyppende", Nattergal 1 syng., 2 syngende Kærsangere - samt 2 af os der hørte Græshoppesanger. Det var nu gået hen og blevet til den 9/6 og vi drog hjem. Turens pris: 40 kr. /FDE

Forårs tur

Tur til Møn den 2.juni 2004

Vi var 4 fra gruppen afsted på en (ikke forannonceret) "hverdags"-tur til Møn, og lagde ud ved Nyord hvor vi bla. havde Havørn 1 ad., Rørhøg hun, Skeand, af vadefugle Storspove 16, Stor Kobbersneppe 3, Klyde 8, 2 par Odinshøns fouragerende (set meget fint!) - og efter min. 3 kvarters spejden endelig den udmeldte ad. Pomeransfugl, dog på nogen afstand. Der var (som på sidste tur) også syngende Gulbug ved Fugletårnet. Både Fjord- og Dværgterne 3 fou. Herefter slog vi et kort smut forbi Ulfshaleskoven, hvor vi lyttede forgæves efter Pirol, men så Halemejse (familie), hørte Gøg og syng. Fuglekonge samt de alm. sangere. Næste stop var Hegnede Bugt, heller ikke i dag havde vi det fornødne held til at finde Silkehejren, her var Klyde 3 og Dværgterne 2 mv. Ved Jydelejet havde vi dog heldet med os, idet vi hørte syngende Karmindompap, men kunne desværre ikke finde og dermed se fuglen. Her var også Rødrygget Tornskade 1 par samt syng. Nattergal. En udmeldt Lundsanger ved Store Klint fandt vi ej, her var blot Hvid Vipstjert, Tornirisk og Stillits samt syng. Bogfinke og Gulspurv. (+ Skovrandøje og Dværgflagermus). I Bødkermosen havde vi atter Gulbug 2 syng. - samt Rødrygget Tornskade 1 par + enlig han, samt en syng. Bomlærke på klods hold! Møns Fyr gav ikke meget; Toppet Skallesluger, Gravand og Havterne - samt 2 syng. Gulbug (ja, dem er der mange af på Møn). Næstsidste stop var Klintholm Havn Mose, hvor (nogle af os) havde Pungmejse ved rede. Vi sluttede af i Busemarke Mose med flyveopvisning af det lokale Rørhøge-par, syng. Gøg og Digesvaler. Turens pris: 80 kr. /FDE

Forårstur

Tur til Møn d.29. maj 2004

Vi var 3 der tog fra Buddinge Station kl. 7,00 til Møn, og havde en god tur med omkring 70 forskellige arter! Vi lagde ud i Busemarke Mose, hvor vi havde Rørhøg 1 par, Gøg, Nattergal, mange forskellige sangere incl. Gulbug og Sivsanger i sangflugt. Herefter tog vi til Klintholm Havn Mose hvor vi så Pungmejse ved rede og hørte syng. Bomlærke. Videre til Høvblege hvor der bl.a. var Musvåge, Nordlig Gul Vipstjert (thunbergi) Halemejse, Grå Fluesnapper, Rødrygget Tornskade 4, Gulbug, Tornirisk syng., Dompap og Bomlærke. Af planter bl.a. den fredede Stor Gøgeurt samt Kodriver (p. veris x vulgaris) + svampen Skællet Stilkporesvamp. Busene Have var noget fugletom, dog Nattergal (set på klods hold), Gulbug - samt Splitterne. Møns fyr gav Ederfugl, Toppet Skallesluger og 1 enkelt indtrækkende Hvepsevåge. I Bødkermosen havde vi 3 Hvepsevåger, Musvåge, Tårnfalk, Gulbug, Rødrygget Tornskade 4 hanner, Bomlærke. Af planter her Maj-Gøgeurt og sommerfugle Lille ildfugl og Okkergul Randøje. Vi lyttede forgæves efter Karmindompap ved Jydelejet, hvor også var Rødrygget Tornskade 1 han, Gøg og Nattergal. Vi spejdede ligeledes forgæves efter Silkehejre ved Hegnede Bugt, her var ny tur-art i form af Dværgterne. Ej heller Pirol ved Ulfshale, men en hel del sangere (+ Skarnbasse). Nyord gav Knarand 1 par, Havørn 2 rst. (ad. + imm.), Rørhøg 1 2K fou., af vadefugle bl.a. Stor Kobbersneppe 3, Klyde 1 og Odinshane 2 ad. fou., samt Fjord- og Dværgterner samt (selvfølgelig) atter syng. Gulbug. Vi sluttede af ved Stege Sukkerfabriks jordbassiner hvor vi havde Gråstrubet Lappedykker med pullus, Toppet Lappedykker, Rørhøg hun, Skeand, Tornirisk samt Gul Vipstjert. Her ligeledes 2 Alm. Blåfugl. Alt i alt en god tur, dog uden de store hits, - Slangeørnen der blev meldt ud fra Aborrebjerget taler vi slet ikke om! Turens pris: 100 kr. /FDE

Forårstur til Nordsjælland

17. maj 2004

Vi var 3 afsted til Nordsjælland og lagde ud i Ellemosen, Holløse Bredning, hvor sås mængder af fugle, som det vil føre for vidt at liste op her, men vi havde bl.a. Lille, Toppet og Gråstrubet Lappedykker, Atlingand 2 hanner, Krikand 2 par, Knarand 1 par, Skeand 4 hanner, Rørhøg 1 par i leg + 1 han, Fiskeørn 1 trk. NV, Viber, Strandskade, Mudderklire, Brushane 1 han + 4 hun, Temmincksryle 4, Gøg 4 og Nattergal 2 syng., både Bynkefugl 1 han og Stenpikker 2 hanner, Gul Vipstjert 55+ (heraf 1 flava + 3 thunbergi) og Kornværling/Bomlærke 2 syng.. Herefter tog vi forbi Solbjerg Engsø, hvor vi bl.a. så Nilgås 1 ad., Krik- Grav- og Knarand 2 par + 1 han, en fouragerende Fiskeørn (flot!), Mudderklire samt Viber. Vi sluttede af med et smut forbi Kollerød Lergrav, hvor vi fandt Lille Præstekrave 2 ad. og Temmincksryle 1 ad., samt Mudderklire 1 fou. På turen i øvrigt mange sangere og alle tre svalearter. Turens pris: 50 kr. /FDE

Twitching nilgås

16. maj 2004 Strødam engsø

Via DOFbasen kom der melding om der stod en Nilgås ved Strødam Engsø, jeg fat i tlf. og ringe til JD fra gruppen - og vi - i fuld fart mod Strødam. Den "satan" til Nilgås har drillet os mange gange, men denne gang lykkedes det. 1 stk. Nilgås fou. på græs, man kan diskutere om den er køn eller grim, men speciel er den. Herudover havde vi Atlingand 1 han, Knarand 2 par, Rørhøg 1 han, Vibe med pullus, Mudderklire 3, Gøg 2 han kukkende + 1 hun kald., 2-3 Nattergale, mange af de alm. sangere incl. Kærsanger samt syngende Gulspurv. Turens pris: 40 kr. /FDE

Twitching savisanger

15.maj 2004 Utterslevmose

Jeg var alene afsted på en aftentur efter Savisangeren i Utterslev Mose, men mødte BJ fra gruppen samt JGW og LL. Vi hørte den synge kortvarigt 3 gange fra kl. 21.36. Den der sidder i Sortemosen er langt mere aktiv. Herudover var der syng. Nattergal og Gøg, Mudderklire 4 og BJ så et Rørhøge-par. I øvrigt masser af Grågæs med pulli + Toppede Lappedykkere samt de alm. sangere. Vi var sent på den, så vi fik ikke tid til at se de Sorthalsede Lappedykkere der tidl. er set af AK og JGW. Turens pris: 00 kr. ps. kommer lige fra Smør- og Fedtmosen i dag, 16/5 2004: Her er stadig Græshoppesanger syng. (samme sted som beskrevet tidligere). Her var desuden Gøg 3 syng., Nattergal 5 syng., Rødstjert 1 syng. (ved Lillemosegård), og her var mange sangere, incl. Gulbug 1 syng. + Kærsanger 1 syng. lige syd for hestefolden i Smørmosen. En enkelt Hvepsevåge trak NØ - dem skal der nok komme en del af i løbet af dagen. /FDE

Twitching blåhals

Maglemosen 14. maj 2004

Vi var 3 der egtl. skulle have været på Sydvestamager og kigge fugle, men der kom melding om Blåhals hun ind på DOFcall i Maglemosen, Søllerød. Den valgte vi så, at tage op og se, og vi så den fint mens den hoppede rundt nede i en lille å omkranset af pil og tagrør. Herudover var her ikke meget, dog Musvåger i parringsleg, Tårnfalk fou., Gøg og syngende Nattergal, Gul Vipstjert, Skovpiber samt de alm. sangere incl. Kærsanger. Vi fik tip om Rødtoppet Fuglekonge i Rude Skov og fik forevist stedet, men der var kun alm. Fuglekonge, Grå Fluesnapper (hørt), Skovskade, Stenpikker, diverse sangere, Gøg (set og hørt), Musvåge 3 (lokale) samt Bog- og Kvækerfinke (syng.). Turens pris: 25 kr. /FDE

Twitching Savisanger

Tur til Sortemosen Farum 11.Maj 2004

Vi var 3 afsted på en aftentur til Sortemose i Farum efter den "stationære" Savisanger, og fik den! Faktisk en af de første fugle vi hørte. Pædagogisk nok var her også 3 Græshoppesangere så vi rigtig kunne høre forskel, det er nu heller ikke så svært -;), Savisangeren er meget mere "stemt" i klangen. Herudover var her alle de alm. sangere incl. Have- og Sivsanger. Her var Gøg og Nattergal i alt 10 syng.! + 2-3 patruljerende Skovsnepper og Sortspætte (2) hørtes. Turens pris 35 kr. /FDE

Forårstur

Tur til Borreby mose 7.maj 2004

Vi var 2 afsted til Borreby Mose, men lagde ud ved Vibeholm Sø som ligger 5 min. kørsel fra Borreby, hvorfra der var meldt om Sølvhejre og Nilgås. Vi fandt Sølvhejren (og så den rigtig godt!) som gik og fouragerede sammen med Fiskehejre. Her var desuden Gråstrubet Lappedykker, Knarand 1 par, Skeand, Rørhøg juv. fou., Fjordterne - og syng. Stillits samt Tornirisk (+ Rådyr). I selve Borreby Mose var mange ande- og vadefugle, bl.a. Atlingand 1 par (på klods hold!) + 3 hanner, Krikand, Skeand og Bjergand 1 hun. Spillende/dansende Brushøns, Strandskader, Rødben, Viber, Stor Præstekrave, Tinksmed, Stor Kobbersneppe 3 (de 2 tæt på vejen, flotte!), Klyde 10 og Temmincksryle 2 ad.. Her var også kommet Mursejler, både Land- By- og Digesvaler, samt syngende Munk, Tornsanger, Rør- Siv- og Kærsanger. Herudover Skægmejse og Gul Vipstjert. Hele 3 Rørhøge (1 par + 1 ungfugl) i leg og fou. over rørskoven. Turens pris: 120 kr. /FDE

1.maj møde

Tur til Getterön 1. maj 2004

Vi var 7 der tog afsted kl. 07,00 fra Buddinge Station med kurs mod Getterön, en for de fleste ny lokalitet. Den Blå Glente der har huseret der, vidste vi godt var over alle bjerge, men vi fik alligevel en god tur, med over 70 forskellige arter! På vej derop gjorde vi stop ved Hallandsåsen, hvor vi lagde ud med Rørhøg imm. han overflyvende. Her sås også 1 Vildkanin. På vejen op/ned af Hallandskusten havde vi yderligere 1 Rørhøg ad. hun fou., Rød Glente 1, Musvåge og Sildemåge 2 (på mark). På Getterön besøgte vi 3 fugletårne, fra disse spottedes mængder af fugle i reservatet, her var masser af Grågås (3 par med gæslinger), 2 Bramgæs, 5 Canadagæs, mange Krikænder, Skeænder, Hvinand, Pibeand, Knarand (10+), Ederfugle og Toppet Skallesluger. Desuden 1 par Toppet Lappedykker. Af rovfugle havde vi Rørhøg 2 ad. han + 2 brune overflyvende - samt Spurvehøg og Tårnfalk. En enkelt Trane havde ikke fundet vej til Hornborgasjön. En hel del vadefugle var her, bl.a. mange Klyder 80+, Strandskader, Viber i parringsleg, Stor Præstekrave, Storspove, Sortklire i sommerdragt, Rødben, Tinksmed, Mudderklire, Brushane. Ved kysten 1 Alm. Kjove (mørk fase) trækkende. Vi fandt ikke desværre de Topskarver der skulle være her. Men her var en del Storskarv. Vi havde desuden både Splitterne (koloni), Fjord- og Havterne. Af spurvefugle var her bl.a. Sortstrubet Bynkefugl og Stenpikker, syngende Sivsanger, Gærde- Løv- og Gransanger. Desuden Engpibere i sangflugt, syng. Tornirisk og Hvid Vipstjert - samt Rørspurv syng.. PZ fandt blomstrende Skovsyre, Vild Stedmoderblomst og Engelskgræs. På hjemvejen besøgte vi vadefuglelokaliteten Morups Tånge, hvor vi havde Vibe med pullus, Strandskader, Stor Præstekrave, Lille Kobbersneppe, Sortklire, Rødben, Hvidklire, Svaleklire, Alm. Ryle, Klyde. FA beder mig her kigge i hans teleskop, han har fundet en vader sp.; det drejer sig om en lille, lys, spinkel vadefugl med tyndt lige næb og lange ben der fouragerer - og min første tanke var DAMKLIRE. Desværre er der en del varmedis og fuglen ses ikke bedre end at det muligvis/sandsynligvis var en Damklire. Turens pris: 210 kr. /FDE

Forårstræktur

Tur til Gilbjerg 28. april 2004

Vi var 2 afsted til Gilbjerg Hoved, men vi kom først til lok. op ad formiddagen, hvorfor vi "missede" både Rødrygget Svale og Markpiber. Vi spejdede forgæves efter Suler og havfugle, men der var et moderat småfugletræk, mest Bogfinker, lidt Kvækerfinker, Tornirisk, Grønsisken, Skovpiber og specielt mange Engpibere. I øvrigt også masser af Landsvaler, samt lidt By- og Digesvaler - samt een Hedelærke. Af rovtøj var der Fjeldvåge 1, Blå Kærhøg 1 ad. han (meget flot!), Rørhøg 1 brun samt Vandrefalk 1. Herefter kørte vi til Solbjerg Engsø, hvor lå en del Krikænder, Gravand, 3 par Knarand, Rødben og Viber, af småfugle var der syngende Gran- og Løvsanger, Spætmejse på klods hold, Landsvaler, - dagens obs. blev en 2K Aftenfalk (som vi så rigtig godt) der kom ind over søen og fløj over skoven i sydlig retning. Turens pris: 50 kr. + en frankfurter og en cacaomælk! /FDE

"Twitching" hvid stork

Tur til Gundsømagle d. 24.april 2004

Gundsømagle Sø 24/4 2004. Jeg sendte mail ud til gruppen om tur til Gundsømagle Sø og Hvedstrup for, at se de ynglende Hvide Storke. Anna K reagerede, hvilket resulterede i en tur d.d. Vi (AK og undertegnede) kørte først til Hvedstrup og så de Hvide Storke; den ene lå på reden, mens magen fouragerede på mark, herefter fløj sidstnævnte op på reden og hilste ved højlydt knebren med næbbet. OK - det er svenske ringmærkede projektfugle, men de er trods alt fritflyvende. På samme mark så vi 2 fine Agerhøns. Herefter kørte vi til Gundsømagle Sø, hvor vi obsede fra hhv. Øst- som Vesttårnet. Her var flere par Toppet Lappedykker, 2 Gravænder, 1 par Pibeand, 2-3 Musvåger, 1 Tårnfalk og 1 Rørhøg ad. han sås fou. kortvarigt. Herudover sås Vibe, Fjordterne 6 fou., Stor Flagspætte (trommende), 3 Landsvaler, Hvid Vipstjert syng., Tornirisk, syngende Sanglærke, Munk, Gran- og Løvsanger - samt Rørspurv. Skægmejse sås og hørtes fra Vesttårnet. Halemejse hørtes ligeså. Vi så Rådyr, og der blomstrede Eng-Kabbeleje samt både Hvid og Gul Anemone i Østsskoven. Turens pris: 20 kr. /FDE

Twitching Dværggås !

Tur til vestamager 21.april 2004

Vi var 2 afsted på en eftermiddagstur til Sydvestamager og lagde ud ved Hejresøen og Klydesøen, her var Lille Lappedykker, Toppet og Gråstrubet Lappedykker, Atlingand 1 par + 1 han, Spidsænder, Krikænder, Pibeænder, Skeænder, Knarand 1 par + 1 han, Hvinand og Bjergand 1 "silverback". Et par Rørhøge fouragerede over rørskoven, 2 Musvåger og Tårnfalk hørtes. Af vadefugle Klyde 2 og Rødben. Land- By- og Digesvale sås også. Skægmejse hørtes ved Fugletårnet. Desuden Tornirisk + 1 Lille Gråsisken i sangflugt over Hejresøen. Langs Kongelundsstranden 2 Dværgterner fou. og Ederfugl. Ved Kofoeds Enge havde vi også Atlingand 1 han, Spidsand 1 par, Pibeand 6 - samt 1 2K Blå Kærhøg fou. på klods hold, af vadefugle Viber i parringsflugt, mange spillende Rødben, Klyder og 5 Brushøns, Stor Præstekrave, Strandskade, her også både Havterne 2, Splitterne 2 og Dværgterne 1 fou., af spurvefugle Engpiber og syngende Rørspurv. Turens pris: 50 kr. /FDE

Twitching isfugl

Tur til Nivå 19.04.04

19.04.04 Twitching Isfugl. Nivå Bugt. Vi var 3 afsted på en sen eftermiddagstur efter de ynglende Isfugle i Nivå Bugt, da vi kom til Vibevej, hvorfra man kan se Isfuglene og rettede skoperne mod stedet, kom der 2 lystfiskere og begyndte, at fiske (trods skiltning om ynglende Isfugl). Nu var gode råd dyre, men JGW fik dem talt dem til fornuft - og de fortrak. Der gik nu over en time med intens søgning af området, pludselig siger PZ - der er den! Og jeps, lige pludselig sad Isfuglen og pudsede sig på gren lavt over lergraven. Her sad en en lille halv times tid før den fløj. Dens mage så vi ikke noget til. Herudover var her Toppet og Gråstrubet Lappedykker, Krik- og Skeand, 4 Strandskader, 2 Ederfugle + Svartbag ved kysten - samt 1 Svaleklire (hørt) + 1 overflyvende Landsvale samt musende Tårnfalk. Turens pris: 20 kr. /FDE

Twitching steppevibe

Tur til Tissø den 18.04.04

18.04.04: Der blev meldt Steppevibe ud på DOFcall om eftermiddagen fra Tissø, jeg sendte straks besked ud via yahoo-groups kontaktstedet om "lift søges STEPPEVIBE Tissø". Det gav pote! Per S ringede kort tid efter og hurtigt efter slog Jan D også til. Det blev et hurtigt twitch, hvor vi så den ad. Steppevibe rigtig godt, både fou. på marken og flyv. lidt omkring - jagtet af Viber. Der var kun lidt tid til, at obse hvad der ellers var i området, men vi spottede da 2 Rørhøge, 19 Bramgæs, Grav- Krik- og Knarand, Hjejler, Stor Præstekrave, Strandskader, Rødben og Klyder. Herudover mange rastende Land- og Digesvaler. Turens pris: 70 kr. /FDE

"Urfugle tur"

Tur til Skåne den 18.april 2004

Vi var 3!, der tog afsted fra Buddinge station kl. 02.30, målet var Fjälmossen i Skåne for, at se urfugle. Der var 5 spillende urfugle. Desuden hørtes dobbelt bekkasin. Derefter gik turen til Forsaker, her sås kernebider(4)trommende lille flagspætte og sortspætte, vandstær set kortvarigt plus 2 bjergvipstjert. Næste lokalitet var Pulken, her var traner, stor regnspove, rørhøg(par), atlingand og skeænder. Storke på en nærliggende rede var ikke på plads !. Vi kørte derefter til Äspet, her var bl.a. bjergænder,knarænder, splitterner,dværgterne og rovterne, derudover stor præstekraver og klyder. Vi besluttede derefter, at køre mod syd, i fyledalen sås kongeørn v.rede, hvid stork ofl. og røde glenter. Vi besøgte derefter lokaliteten Kåseberga, der nærmest lignede Hornbæk om sommeren, det skulle være en fornem træklokalitet, men ikke denne dag. Det blev en lang dag og en lang tur. Prisen blev 280,00 kr. Ovenstående arter er et uddrag, da der ikke er blevet lavet obs. liste. /PG

Forårstræktur

Tur til Nordsjælland 20.marts 2004

Vi var 4 afsted til Nordsjælland, og vi lagde pga. den hårde vestenvind ud på Havobs.-posten Gilbjerg, ved Gilleleje. Her sås 3 ad. Suler trk. V (den ene tæt på kysten, i flot sommerdragt), Rødstrubet Lom (ny art for PG), 5 Lysbugede Knortegæs, Sortænder og Ederfugle, 2 Traner mindsanten!, Stor Regnspove, Hvid Vipstjert og Snespurv. Herefter tog vi de 3 Engsøer, først Solbjerg Engsø, hvor sås Toppet Lappedykker, Mellemskarver på reder, Grav- og Krikænder mm., derefter Alsønderup Enge og Nejede Vesterskov, hvor vi havde Gråstrubet Lappedykker, Krik- Pibeænder, Hvinand, Lille og Stor Skallesluger, Tårnfalk fou., Fuglekonge, Engpiber og Stillits - samt syngende Grønsisken. Vi sluttede af ved Strødam Engsø med Toppet Lappedykker i parringsspil, Knarand 1 par, Musvåger i parringsleg, Duehøg hun over skoven og Sumpmejse. Turens pris: 30 kr./FDE

Twitching Amerikansk skarveand

Tur den 14. marts 2004

Vi var 3 afsted til Borreby Mose for, at twitche Amerikansk Skarveand - med succes! Den (lidt kedeligt farvede ungfugl) lå og svømmede rundt i rørkanten og sås ganske fint! Af øvrige andefugle sås Sangsvaner, Grågæs, Canadagæs, Gravænder, Krikænder, Pibeænder, Trold- og Taffelænder, lidt Bjergænder og Lille Skallesluger. Af rovtøj sås kun Musvåge og Tårnfalk. Allerede nu en hel del vadefugle; Viber i parringsflugt, Strandskader, Stor Præstekrave, Alm. Ryle og Klyder. 2 Agerhøns fløj over vejen. Skægmejse og syngende Sanglærker og Jernspurv hørtes. Her var også kommet Gråstrubet Lappedykker. Alt i alt en fin tur, med nyt kryds i form af Amerikansk Skarveand og et bredt udvalg af ande- og vadefugle mm.

Turens pris: 80 kr. /FDE

(det skal bemærkes, at man er i færd med, at bortskyde alle Amerikanske skarveænder i Europa, da de ikke hører naturligt hjemme her og udgør en trussel mod den Hvidhovede and, der i forvejen er truet i sit yngleområde !) /PG

Vintertur til Skåne

Tur den 22. februar 2004

Vi var 7, der tog afsted fra Buddinge station kl. 8 søndag morgen. Vi havde aftalt, at twitche "Stor hornugle" i Hardeberga. Da vi ankom til lokaliteten, stod der, selvfølgelig, allerede nogle stykke, både danske og svenske. Hvor lang tid de havde stået der, ved jeg ikke, men de havde ikke set uglerne. De manglede åbenbart seriøs bistand :-). Vi havde ikke været der i mange minutter, så havde Frank Desting spottet den ene ugle. Kort tid efter havde jeg selv fundet den anden, som sad frit fremme på en afsats !!. Det var rigtig godt. Vi kørte derefter til Krankesjön, hvor vi startede ved Almentornet, nået af en skuffelse, tårnet stod under vand og isen kunne ikke bære. Vi kørte derefter til Silvåkra tornet. På søen var der våger med bl.a. lille- og stor skallesluger. Turen gik derefter over Vombs enge, med mange gæs og en enkelt havørn(turens 1. !!). Via Ilstorp(mange gæs), kørte vi til Sövdesjön(Frihult), her var havørn, kongeørn og vandrefalk. Ydermere var der gæs, viber og stære. På vej til Fyledalen kørte vi forbi Ellestads sjöen, her var 8 havørne, både unge og gamle. I fyledalen var de to kongeørne på plads. Efter en langsom start, kom vi op på 10 havørne, 3 kongeørne, 2 stor hornugle, 1 vandrefalk og mange rød glente og musvåge. Se kontaktstedet for obs. liste. Turen pris blev 175,00 Kr. /PG

Ørnetur

Tur til Skåne den 24.januar 2004

Vi var 8, der tog afsted til Skåne kl.8 fra Buddinge station. Vi havde droppet den traditionelle tur til søerne i det sydlige Skåne, og havde istedet valgt, at twitche en stor skrigeørn i det nordøstlige Skåne, nærmere bestemt ved Tosteberga.

Vi kørte over broen i solopgangen, på vejen derop sås bl.a. fjeldvåge, musvåge, tårnfalk, ravn, rød glente og ikke mindst en juv. kongeørn flyvende lavt over marken ved siden af vejen.

En af de første fugle vi så ved Tosteberga var stor skrigeørn, udmeldt som 3K, men senere bedømt til 2K, og hvá så!!. Fuglen lod sig se både siddende og flyvende. Da ørnen var fløjet væk, kørte vi til Tosteberga hamn, her sås 9 havørne siddende på småskær og isen.

På vej tilbage sås et syn, som jeg aldrig har set før, 16-18 havørne skruede sig op over skoven på den anden side af bugten, det var bare helt vildt. Vi kørte derfter tilbage og så den store skrigeørn igen, først siddende i grantræ, siden flyvende rundt, perfekt.

Megen tid var gået og vi besluttede at køre til Fyledalen. Det var Okay, havørn og 3 kongeørne samt stor tornskade og vildsvin. Desuden et antal sangsvaner til overnatning. Vi blev ikke og så rød glente gå til overnatning, men de var på vej !. Turen blev på godt 400 km. og prisen blev 190,00 kr. pr. person.

P.S. Normalt kalder jeg disse ture for "vinterture", men dette var en "ØRNETUR" /PG

Vintertur

Jan og Frank på tur

I dag, 18/1 var Jan Dresler og undertegnede en tur til Raadvad for, at se efter Isfugl og Vandstær. Ved Raadvaddam Fabrik var der - mod forventning - ingen Vandstær, måske pga. for megen uro af mange fuglekiggere, men da vi gik ind ad den røde låge - og op mod Mathildebroen fik jeg øje på en Isfugl der sad nok så nydeligt på en gren over Mølleåen. Jan fik kun set den med det blotte øje, nåede ikke at få kikkerten stillet ind. Da vi var nået op til Mathildebroen stod vi lidt og snakkede med et par andre fuglekiggere, og efter cirka 2o min. kom Isfuglen og satte sig og fouragerede et kort øjeblik, denne gang så vi alle den rigtig fint. Bagefter kørte vi til Sorgenfri Kirkegård; der skulle holde Natugler til, og jep., 50 meter bag ved Sydindgang fra Lottenborgvej sad 2 Natugler nok så nydeligt i et stort træ og missede med øjnene. Herefter kørte vi til Frøstjernevej, Jan skulle ha' sine Skovhornugler, og han blev ikke snydt; vi talte hele 10 stk's!!! Flere af dem sad ganske fint, og der var flere fuglekiggere på besøg, udstyret med kikkerter, teleskoper og kamera. Så der kommer nok snart et billede på min hjemmeside... Hilsen Frank /FDE

Vintertur

Tur til vestsjælland d.17.01.2004

Tur til Tissø 17/1 2004: Vi var 4 der mødtes på Buddinge Station kl. 9,45 og tog til Tissø, men først besøgte vi Jyllinge Lystbådehavn, hvor vi spejdede forgæves efter Havørn på Eskilsø. Der var mange Knop- og Sangsvaner, Hvinænder og Store Skalleslugere samt 3 Musvåger. Til gengæld var der Havørn ved Tissø; en flot adult fugl sås her, faktisk vel stort set den første fugl vi så!. Af øvrige rovfugle var her Blå Kærhøg 1 2K og 1 Fjeldvåge - samt mange Musvåger, blandt andet en meget flot Börringevåge, Spurvehøg og Tårnfalk. Her var også mange gæs; 500 Grågæs, 200 Sædgæs, 100 Canadagæs og een Blisgås. Øvrige andefugle var Stor Skallesluger 150! og Pibeænder. Desuden 100 Sangsvaner. Af spurvefugle sås Sjagger og Gulspurv. På hjemvejen slog vi et smut forbi Øresø Mølle hvor vi havde Vandstær - og nej, ingen Vandstær ved Strids Mølle - derimod en imponerende 2K overflyvende Havørn, et flot punktum for en god tur. Turen pris blev 50,00 kr. /FDE

"Juleafslutning"

Tur til Smør-og Fedtmosen den 14.December 2003

Vi var 8, der mødtes på Klausdal kl. 10.00.Vi gik en tur i moserne og så bl.a. 2 træløber og musvåger. Turen var ret fugleløs, med sjagger og skovskader og hvad man ellers kunne forvente. Vi besøgte også overvintringsstedet for skovhornugle, her sås 7 skovhornugler. Det var turens højdepunkt. Derefter kørte vi til PG´s bopæl, hvor vi fik gløgg og æbleskiver. Turens pris 0.00 kr. /PG

Twitching igen Rødhalset gås

Tur den 30.november 2003

Vi tog 2 afsted til Maribo-søerne, og til al' held var der stadig Rødhalset Gås på lokaliteten; den stod på en mark blandt tusind Grågæs, 500 Blisgæs, 150 Bramgæs og 4 Canadagæs! Af øvrige andefugle sås bl.a. Knarand, Lille Skallesluger (over 50!), og Stor Skallesluger. I alt 4 Havørne sås i området, siddende i udgåede træer samt 1 juv. overflyvende - i øvrigt en meget flot 2K han af Blå Kærhøg + 2 brune fouragerende. Fjeldvåge sås ved Farø-broen. Lidt Viber var her endnu. Af spurvefugle sås Sjagger, Dompap og Gulspurv. Turens pris: 165 kr. /FDE

Twitching Rødhalset gås

Tur til Maribo søerne 23.november 2003

Vi var 3 afsted til Maribo-søerne, nærmere bestemt Røgbølle Sø, i forventning om, at der stadigvæk var Rødhalset Gås på lokaliteten., og det var der! Den sås meget fint liggende på søen sammen med Bramgæs. Herudover var der tusinder af Grågæs, Blisgæs, Canadagås, Indisk Gås og Kortnæbbet Gås. Af øvrige andefugle sås mængder af Trold- og Taffeland, Hvinand, Krikænder, Pibeand, Lille og Stor Skallesluger. Imponerende var også hele 6 Havørne i området, set både i luften, på jorden samt i udgået træ - under gunstige lysforhold. Her var tusind Hjejler og mange Viber. Skægmejse blev hørt. En Stor Tornskade sås også meget fint. Vi kørte lidt rundt i området ved Hejrede Sø hvor sås Nøddekrige, og på hjemvejen slog vi et smut forbi Majbølle Nor hvor vi havde Bjergirisk og Stillits. Turens pris: 100 kr. /FDE

Twitching Jagtfalk (3)

Tur til Nyord og sydvest Sjælland 2.november 2003

Vi var 5, der tog afsted fra Buddinge kl.07.00. Turen var planlagt til, at gå til Skåne, men der gik Jagtfalk i det, så vi kørte til Nyord istedet. Et par timers venten, gik med at kigge på bl.a 4 havørne diverse blå kærhøge og fjeldvåger, spidsænder m.v.- Jagtfalken blev pludseligt opdaget på en pæl midt på engen. Der var 30-40 tilstede ved tårnet, alligevel kunne fuglen dukke op uset midt på engen !!!. Da fuglen lettede blev den mobbet/mobbede en ad.vandrefalk hun i flugt over engen, en rigtig god oplevelse.

Efter Nyord kørte vi til Maderne, her var blå kærhøg og sangsvane +div.

Holløse mølle gav et par lille lappedykker og Tystrup Bavelse, endnu en blå kærhøg. Turens pris blev 60,00. /PG

Twitching Jagtfalk

Tur til Nyord m.v. 31.Oktober 2003

Vi tog 2 afsted. Der var en del tåge om morgenen, så vi frygtede det værste. Da vi ankom til Nyord, blev vi modtaget af bl.a. Tim Andersen, der blot sagde:"den er her". En flot oplevelse, hvor vi så falken moppe/lege med 2 havørne. Der var yderligere 2 havørne og vandrefalk, samt Flere blå kærhøg og fjeldvåge. Vi valgte, at køre forbi Vejlø skov på vejen hjem, her var 1(2)havørn og Tystrup sø kunne mønstre 2 gl. havørne. Turens pris blev 150.oo kr. PG/SB

Twitching Jagtfalk

Tur til Præstø d.26.oktober 2003

Vi var 2 afsted til Maderne, Præstø - efter den udmeldte JAGTFALK - men nej, vi kom for sent til den, den var set kredsende på afstand umiddelbart før vi kom, surt! Men vi kørte ikke forgæves, for der kom melding om STEPPEØRN udtrækkende fra Falsterbo ved 13-tiden, og folk strømmede til bilerne for, at køre til Stevns, og en halv times tid senere blev den da også meldt ud fra Højerup, Stevns - og nu ventede vi bare på, at den også kom over Maderne, og jeps.; kl. 14.15 sås en ørn langt ude, men den kom tættere og tættere på, og vi havde den i skoperne i 20 min., til sidst ganske fint! Af øvrige rovfugle sås bl.a. en fin juv. Havørn trk., Duehøg, Blå Kærhøg, Rørhøg og Vandrefalk. Herudover sås mange rastende Grå- og Bramgæs, en flyvende Enkeltbekkasin og Dværgmåge - samt en lille flok Bjergirisk. Turens pris: 100 kr. /FDE

Efterårs træktur

Tur til Stevns 12.oktober 2003

Vi var 4 afsted til Mandehoved på Stevns i tidsrummet kl. 10.30 - 14.30. Rovfugletrækket bestod hovedsagligt af Musvåge og Spurvehøg, men vi havde også Rød Glente, Duehøg, Fjeldvåge, Blå Kærhøg, Rørhøg, Vandrefalk og Dværgfalk. Desuden en hel del trækkende Grå- og Blisgæs - samt 2 rastende Knortegæs. Alt i alt en ganske fin trækdag. Turens pris: 40 kr. Ps. efter turen var vi 2 der "dippede ud" på en udmeldt Thorshane ved Kronborg (surt!). /FDE

Havobservations tur

Gilleje lørdag den 11.oktober 2003

Vi var 4 der skulle have været ved Nordsjællands Engsøer i dag, men besluttede os så (grundet den kraftige nordvestenvind) - i sidste øjeblik - for, at tage til havobs.-posten Gilbjerg, ved Gilleleje, og det var der vist ingen der fortrød, for vi fik alle flere nye krydser! Af havfugle havde vi mange Suler (i alle aldre og dragter), Sodfarvet Skråpe, Stor Stormsvale og Storkjove. Herudover sås både Sort- og Rødstrubet Lom, Dværgfalk, Ride, Sildemåge og Lomvie/Alk. Turens pris: 30 kr. /FDE

Efterårs træktur

Tur til Falsterbo søndag d. 21.september 2003

Vi var 12, der tog afsted fra Buddinge station kl. 07.00. Vi kørte til Ljungen, og gjorde et kort ophold, her var rørhøg og dværgfalk. Turen gik derefter til Nabben, hvor vi eftersøgte den udmeldte prærieløber med positivt resultat. Der var en mængde vadefugle bl.a stenvender og strandhjejle, desuden dværgmåger og spidsand. Småfugletrækket var overvældende. Derefter gik vi til fyrhaven og Kolabakken, her begyndte det, at regne og vi fortrak til Ljungen, her sås bl.a dværg- og vandrefalk og en enkelt fiskeørn. Trækket gik nærmest istå, og 8 deltagere valgte, at køre hjem. Vi var derefter 4 der kørte til Börringe, her sås først en gl. havørn og umiddelbart efter en lille skrigeørn. Efter en heftig regnbyge sås skrigeørnen igen. Ved Næsbyholm sås rød glente, rørhøg, blå kærhøg, spurvehøg og fiskeørn. Vi kørte i denne bil over broen med rabat, og kunne "nøjes" med, at betale 85.00 kr. pr. næb. /PG

Efterårs træktur

Tur til Stevns 2.september 2003

Vi var 3, der tog afsted på en hastigt arrangeret tur til Stevns. Vi lagde ud ved Mandehoved, men det viste sig hurtigt, at være en fejl. De få fugle, spurvehøg og hvepsevåge, der var, trak langt ude og længere mod syd. Vi besluttede derfor, at køre til Højerup, det var en del bedre. De bedste fugle blev, sort og rød glente, blå kærhøg(brun),fiskeørn og rørhøg, desuden mange spurvehøge og hvepsevåger. Af ikke bestemte fugle, en mulig vandrefalk og havørn. Turen pris blev 50.00 kr.

Havørnen er formentlig OK, idet Falsterbo oplyser, at en havørn trak ca. 30 min før obs. fra Stevns. /PG

Efterårs træktur

Tur til Falsterbo 24.august 2003

Vi var 4 der tog afsted kl. 07.00, fra Budddinge station. Vi kørte til Ljungen, hvor der var Alm. Kjove og Rørhøge. Derefter kørte vi til Falsterbo næsset, her sås diverse vadefugle, svaleklire,alm.ryle,hvidklire, stenvender, st. kobbersneppe, st. regnspove og strandhjejle. Rovfugle trækket bestod mest af, spurvehøg, rørhøg, hvepsevåge og fiskeørn. Der blev også set Lille skrigeørn, Grønlandsk jagtfalk og sort glente, dog ikke af os !!. Vi kørte til Börringe og Næsbyholm, hvilket gav rød glente og ravn, desværre ingen ørne.

Turens pris blev 85.00 kr. pr. person. /PG

Vadefugle træktur

Tur til Ølsemagle revle 27.Juli 2003

Vi var 4, der tog afsted fra Buddinge st. kl. 08.00. Turen gik til Ølsemagle revle og vi gik direkte til nordenden, hvor der erfarings mæssigt er flest fugle. Her var der bl.a. Temmincks- og Dværgryle, Stenvender og Sandløber, se obs.liste på kontaktstedet. Vejret var ok, det holdt stort set tørt selvom det var overskyet, men det blæste en halv pelikan. Turens pris blev 20,00 kr. /PG

Aften/nattur

Tur til Tryggevælde ådal den 13/14 juni 2003

Vi var 5, der tog afsted fra Buddinge station kl.21.00. Vejret var godt og det var næsten fuldmåne, hvilket gjorde natten meget lys.

Vi kørte først til Gundsømagle, hvor der var meldt Drosselrørsanger ud i ca. 14 dage, vi hørte den bare ikke -surt-. Derfra kørte vi til Strøby kirke, hvor vi gik en tur ad "Kirkestien" her hørtes Dobbelt bekkasin, skovhornugle unger kaldende og nattergal.

Vi kørte derefter mod Varpelev, vi stoppede adskillige gange, og hørte Engsnarre og Plettet rørvagtel og mange Nattegale. I Varpelev gik vi ad stien mod Lammehøj -kan anbefales- Her kom vi meget tæt på en Engsnarre og her var også Sivsanger og Plettet rørvagtel. Ved en rasteplads mellem Varpelev og Ammerup, hørtes Vagtel kortvarigt og en ugle sp. fløj forbi, vi kørte samme vej til bage mod Strøby og nu var Græshoppesanger vågnet. Vi var hjemme lidt efter kl. 03. Turens pris blev kr.30.00 pr.næb. /PG

Efter referatet er skrevet, er det kommet frem, at en ubestemt sanger på lokaliteten "Lammehøj", sandsynligvis var Buskrørsanger !!. /PG

Forårs træktur

Tur til Møn den 18. maj 2003

Vi var 7, der tog afsted fra Buddinge station kl. 07.00. Turen gik til Møn og vi startede ved Jordbassinerne i Stege, her var Knarand og Bjergand plus forskellige alm. sangere, herfra gik turen til Høvblege med Rødrygget tornskade, halemejse og ringdrossel, en enkelt trk. Hvepsevåge sås også. Busene have gav Nattergal og ubestemt kærhøg(Hedehøg???). Vi besøgte derefter Bødkermosen og Jydelejet før vi sluttede i regnvejr på Nyord, med Stor kobbersneppe og Atlingand. Den samlede artsliste, udarbejdet af Frank Desting, ligger på Yahoo gruppen. Turen pris blev ved 4 i bilen 80,00 kr. /PG

Urfugletur

Tur til nordøst Skåne d.21. april 2003

Vi var 8, der tog afsted fra Buddinge station kl.02.30. Turen gik direkte til Fjälmossen, hvor Urfugle spillet er målet. Det udeblev da heller ikke, 4 spillende hanner, derudover bl.a. trane, dobbelt bekkasin, natugle og lille flagspætte. Derefter gik turen til Forsager, hvor de forvente bjergvipstjert, vandstær og grønspætte var tilstede. Næste stop var Pulken, her var bl.a. fiskeørn, rørhøg, trane og hvid stork. Storken var muligvis radiostyret !!. Gropahålet var en skuffelse, dog mange havlit. Äspet gav de forventede rovterne og splitterne. Vi eftersøgte dværggås, dog uden held. Håslövs enge kunne udvise rørhøg, fiskeørn og stor kobbersneppe.

Til referatet skal også knyttes en lille historie. En deltager kunne ved ankomsten til Fjälmossen ikke finde sin håndkikkert, anerkendt mærke, gennemsøgning af rygsæk og bil gav intet resultat. En anden deltager bemærker, "lagde du den ikke på kølerhjelmen af min bil", som i parentes bemærket stadig holdt på Buddinge station. Nu var gode råd dyre, men en opringning til GLADSAXE POLITI, som bor lige på den anden side af vejen, gav resultat, De sendte en betjent afsted og hentede kikkerten, rigtig godt gået. Stor tak til GLADSAXE POLITI- SUPPORT YOUR LOCAL COP- Turen pris blev ved 4 i bilen 185,00 kr. /PG

Forårstræktur

Tur til Nordsjælland d.23 marts 2003

Vi var 8 der tog afsted fra Buddinge station kl. 8.00. Turen gik først til Hornbæk havn, hvorfra der havde været meldt Gråmåge i nogle dage, der var da også mange "grå måger", men desværre ikke den rigtige. Derefter gik turen til Hellebæk. Vejret var med os, en rigtig forårsdag med megen sol og ingen skyer. Fugletrækket over Hellebæk var beskedent, men der blev bl.a. set, rød glente, duehøg og vandrefalk. En enkelt trane fløj desorienteret rundt og en natugle lod sig se kortvarigt. Derefter kørte vi til Strødam engsø, her gav et lokalt duehøge par opvisning. Der var også st. og lille skallesluger plus diverse andefugle og gæs. Turen pris blev 30,00 kr. /PG

Vintertur

Tur til sydvest Sjælland d. 23.02.2002

Vi var 10 der tog afsted fra Stengården station kl.07.00.

Turen gik først til Tamosen, som var frosset til. Mest spændende her var stor tornskade og lille skallesluger. Herfra via Hørhave til den sydlige P-plads, hvorfra vi så 2 havørne ved Bastrup sø, derefter gik turen via Gunderslev holm og Holløse mølle til Vejlø skov(Gavnø).

Her var der utroligt mange fugle i vågerne, mest troldænder og kanadagæs, men også pibeænder og lille skallesluger. Det bliver dog nok flyveopvisning af 3 havørne og en meget flot vandrefalk på jorden, der bliver i vores erindring. Vi kørte hjem via Holmegård mose, der var stort set fugle tom. Turen pris blev ved 4 personer i bilen 60.00 kr./PG

Ørnetur

Tur til Skåne, 19 januar 2003

Vi var 9, der tog afsted fra Buddinge station kl. 8.00. Vi kørte direkte til Krankesjöen, her var der 3 havørne på isen. Herfra gik turen over Vombs enge til Vomb sjöen, hvor vi så 2 havørne, ved Ilstorp var der en enkelt havørn. Ved Sövdesjöen havde vi en pragtfuld oplevelse i form af en 2k kongeørn lige over hovederne, meget flot fugl, desuden 3 havørne og 2 stor tornskade. Næsbyholm var nærmest fugletom, men Havgård diskede op med 1 imm. kongeørn og 3 havørne. Undervejs havde vi diverse røde glenter og ravne m.v. Turens pris blev 180,00 kr. /PG

Efterårs træktur

Tur til Nordkysten(af Sjælland)d. 17.11.2002

Turen blev ikke gennemført p.g.a. svigtende tilmelding. Det var formentlig også OK, da det regnede fra morgen til aften. /PG

Efterårs træktur

Falsterbo 5. oktober 2002

Vi var 10, der tog afsted fra Buddinge st. kl. 07.00, vejrudsigten havde lovet regn, men det var heldigvis tørvejr dog med mange skyer. Vi kørte direkte til Nabben, hvor der rastede mange fugle bl.a. Bramgæs, lys- og mørkbuget knortegæs, pibe-knar-spidsand. Alm. ryle, hvidklire,rødben, en enkelt rørhøg mange skarver m.v. Trækket bestod mest af spurvehøg og småfugle, dog også vandrefalk og et par duehøge. Ved middag kom så våger og kærhøge og vi besluttede, at køre til ljungen, her kom der gang i trækket, således mange røg glente, musvåge, blå kærhøg han,hun plus en jagende over lyngen, enkelte fjeldvåge var der også. Det viste sig, at trækket tilsyneladende gik mere mod syd, så derfor, kørte vi til sydenden af Falsterbo kanalen. Her er der godt udsyn, og fuglene væltede nærmest over, på nær dværgfalk og havnørn, var det dog de arter vi havde set før, vi missede desværre en trk. rødhalset gås. Vejret var nu solskind, og vi obs'ede i skjorteærmer, på en 5.okt. !! Turen pris blev 133.00 kr.Den relativt lave pris skyldtes, at vi kørte over broen på 10 turs kort !!. En idé til efterfølgelse. /PG

Efterårs træktur

Tur til Hellebæk 14. September 2002

Vi var 4 (+ 2 gæster) der tog til Hellebæk i håb om et pænt rovfugletræk, vi blev dog alle skuffede; alt der trak ind var 1 "brun" Blå Kærhøg! I sundet lå 2 Sortænder og 12 Splitterner fouragerede. I skoven sås 2 Lille Korsnæb, Sortmejse og Træløber og vores gæster så både Duehøg og Ravn. Turens pris: 20 kr. /FDE

Efterårs træktur

Tur til Stevns 11.september 2002

Vi var 4 der tog afsted kl.07.00. Turen gik til Mandehoved på Stevns, en af de første fugle vi så var en vandrefalk, der trak lavt over vandet, det var dog ikke mange fugle vi fik set, trækket var tyndt og meget spredt, det blev dog til 9 rovfugle arter, og en vandrefalk til. Vi lagde også turen forbi Bøgeskov og Højerup uden dog, at se andet end en juv. blå kærhøg. Alt i alt en OK tur, med langt imellem fuglene. Vejret var utroligt smukt for årstiden. Turen pris blev 50,00 kr. og sluttede ca. kl. 15.00. /PG

Vadefugletur

Tur den 24. August 2002

Vi var 6, der tog afsted fra Buddinge st. kl. 7.00. Vi kørte først til Lejodde ved Korsør, vi så bl.a. Poul Reib og nogle medløbere, derudover var der også mange fugle, de bedste var vel juv. sortterne og storspove. Derefter gik turen til Borreby mose, vi havde fået en melding om, at mosen var tørlagt!!, dette viste sig, heldigvis, ikke at holde vand, de bedste arter var lille præstekrave og skægmejse, den sidste set meget fint, iøvrigt også en lille lappedykker med pull. !!!. Næste stop blev Stignæs skov, hvor vi eftersøgte hvidvinget skævbider, desværre uden held. På vej hjem slog vi et smut omkring Tystrup Bavelse søerne, her sås fiskeørn og havørn(ad). Fuldstændig artsliste er af Frank Desting lagt på kontaktstedet. Turens pris blev oprundet 100,00 kr. /PG

Vadefugletur

Ølsemagle revle 28. Juli 2002

Vi var 8 der tog afsted fra Buddinge st. kl. 7.00. Vejudsigten lovede sol svag vind og op til 30 grader, det kom til, at passe. Vi gik først til nordenden af revlen, de bedste arter blev Sandløber, Stenvender, Krumnæbbet- og Islandsk ryle. Ved sydenden sås yderligere Klyde. På kontaktstedet ligger en udførlig artsliste, fra Frank Desting. Turen sluttede til middag. Prisen for turen blev, ved 4 i bilen 20.00 kr. /PG

Biæder twitch

Tur til Røsnæs den 2. juni 2002

Vi var 5 der i flot vejr (sol og 22 grader) tog til Røsnæs for, at se Biæder, og de var der skam! 2 (muligvis 3) stk's sås fouragerende over Mink-farmen ved Slettenhagen, ren farvelade! Desuden Karmindompap syng., lokket nær via. afspilning af dens sang fra båndafspiller! Yderligere 1 Karmindompap ved Røsnæs fyr (Refsnæs) samt 2 Rødrygget Tornskade, begge hanner. Herudover de alm. rovfugle incl. Hvepsevåge samt en del sangere, blandt andet i alt 4 Gulbug. Se kontaktsted for "fuld" artsliste. Turens pris: 50 kr./FDE

Aftentur

Aftentur til Nordsjælland den 26.maj 2002

Vi var 5 der tog afsted kl. 18.00. Det havde været tørt hele dagen, men nu var der begyndende finregn. Vi kørte til Melby overdrev, hvor vi så bl.a.: misteldrossel, bynkefugl og rødrygget tornskade, regnen tog til og vi kørte til Asserbo slotsruin for, at finde natravn, vi var for tidligt på den og nu silede regnen nærmest ned, ingen natravn. Derfra kørte vi til Søborg sø og lyttede efter engsnarre og vagtel, men vi hørte kun regnens trommen. Derefter kørte vi hjem !!. Alt i alt en uheldig tur. Pris 45,00 kr. /PG

Forårstræktur

Forårs tur til Møn den 12. Maj 2002

Vi var 8, der tog afsted fra Buddinge station kl. 07.00. Solen skinnede og det var klart vejr, men det ændrede sig på vej sydover, hvor tågen lå tykt nogle steder. På Møn var der dog ok sigtbarhed. Vi startede ved Jordbassinerne, hvor vi så lille, gråstrubet og toppet lappedykker og knarand, på havet lå knortegæs og toppet skallesluger. Derefter gik turen til Nyord, her var stor kobbersneppe, hjejle, klyde, rørhøg m.v. Herefter besøgte vi Jydelejet, her fik vi de forventede karmindompap plus broget fluesnapper og rødstjert. Bødker mosen havde mange broget fluesnapper og rødstjert. Busene have var en fis i en hornlygte, dog hørtes skovsanger. Høvblege gav den eftersøgte rødryggede tornskade og bl.a. sumpmejse plus bom(værling)!?!?. Vi fik det "sikre", men missede de spændende, de blev dog heller ikke meldt ud, trods flere "pinger's" tilstedeværelse. Frank Desting har lagt en OBS liste på kontaktstedet. Turens pris blev 80.00 kr. /PG

Skåne tur

Urfugletur den 21. april 2002

Vi var 7 der tog afsted med båden fra Helsingborg kl.02.40. Turen mod Fjälmossen, var præget af tågebanker med sigt ned til under 50m. men i Fjälmossen var vejret koldt og klart, her var tudende Natugle og brægende Dobbeltbekkasin, og forresten også 6 spillende urfugle !. Efter et par timer var der også mange svenskere, så turen gik videre til Forsaker, Skånes største vandfald, smuk natur, Bjergvipstjert og Lille flagspætte i parring plus diverse, på vej mod pulken sås Hvid stork på rede og Rovterne,Pulken bød på Atling and og ca. 150 Traner. Äspet havde bl.a. Bjergand, Rovterne og Splitterne. Derefter besøgte vi Herculesområdet med Rørdrum og Svaleklirer. Vi sluttede på Håslövs änger med gul vipstjert, stor kobbersneppe og fiskeørn på rede. Det blev en lang dag ca. 17 timer og knap 400 km. Der var da også enkelte der nåede en lur på vejen hjem. Frank Desting har lagt en udvidet obs'liste på kontaktstedet. Turen pris blev 150,00 kr. ved 4 i bilen. Gruppen har nu haft 12 ekskursioner, heraf 6 til Skåne til en samlet pris af 1566,00 kr. /PG

Forårs træktur

Nordsjælland 1. april 2002

Vi var 6 der tog afsted til Gilleje kl.8.00, der koblede vi os på en DOF tur med, Jan Hjort som turleder, det skal på ingen måde lastes Jan, at der udelukkende var trækkende småfugle mellem 8.00 og 12.00. De mest spændende arter blev Stor tornskade og Misteldrossel, en overflyvende Laplandsværling blev bestemt på stemmen, ligesom en mængde andre småfugle. Fra Gilbjerg gik turen til Solbjerg engsø, her var fuglene lidt næmmere, at have med at gøre bl.a. Spidsand og Blisgås. Næste lokalitet var Alsønderup enge(sø). Nye arter på turen blev Duehøg og Pibeand. For fyldigere artsliste se gruppens kontaktsted på Yahoo groups. Turen pris blev 35.00 kr. /PG

Vintertur

Tur til Skåne den 10.marts 2002

Vi var 9, der tog afsted i 3 biler. Første stop var Björkesåkrasjön derefter Häckebergasjön,Kranke,Vomb,Ilstorp,Tågra,Snogeholm,Ellestad,Fyle og Krageholm derefter Näsbyholm og Havgård og Börringe. Det blev en lang dag 12 timer og ca. 325 km. 6-8 havørne og 1 Kongeørn. For mere uddybende artsliste, se "kontaktstedet". Turens pris blev 250.00 kr. /PG

Vintertur

Tur til Skåne 10. februar 2002

Vi var 7 der tog afsted til Skåne, 6.45 Stengård station. Der var èn,for hvem det tog længere tid at sove end han havde regnet med. Vejret var OK, overskyet, tørt men en del vind. vi besøgte en ny lokalitet "Ørtofta dammar", det var ingen succes 7 Påfugle (hanner)og en enkelt Rød glente. Derfra til vestsiden af Kranksjøn, heller ingen succes, lyset var forkert, der var ellers fugle nok på søen. Derfra kørte vi til fugletårnet i Silvåkra og Vomb's enge, nord om Vomb sjøn, her var en enkelt Kongeørn, videre til Ilstorp, en Havørn, Tågra, Fyledalen og til området nord for Ystad, hvor der er set Steppeørn, den var desværre fløjet nordpå, blev meldt fra Fyledalen kl. 11.00 og 11.30. Vi fik "kun" en Ad. Havørn. Sidste lokalitet blev Ystads soptipp. Herfra gik det i høj fart hjem. Frank Desting har langt artsliste på kontaktstedet.Prisen for turen blev 200.00 kr. /PG

Vintertur

Tur til Nordsjælland d.27 januar 2002

Vi var 7 (1 gæst) der tog afsted fra Buddinge station kl.7.00. Det småregnede og blæste fra morgenstunden, men efter middag blev det opholdsvejr. Turen startede i Sølager, herfra kørte vi til Hundested havn og Spodsbjerg, det var ingen succes. Derfra gik turen til Holløse Bredning, Solbjerg, strødam og Frederiksborg slot(Vandrefalk). De bedste fugle blev vel nok Duehøg FM og Vandrefalk M. Frank Desting har lagt en mere udførlig obs. liste på kontaktstedet. Turens pris 50.00 kr. /PG

Vintertur til Skåne

Ørnetur ? den 21 Januar 2002

Vi var 4 (arbejdsfrie) der tog til Skåne, vi tog over Helsingør og hjem over broen, vejrudsigten lovede tørvejr, men det småregnede til over middag. Vi besøgte Kranke- og Vompsjöen, Ilstorp, Næsbyholm og Börringe. De bedste fugle blev 5 havørne og 1 kongeørn, desuden rørdrum og blå kærhøg (han), meget flot, under 50 m.Frank Desting har lavet en mere udførlig artsliste, som han har sendt via "kontaktstedet". Turens pris blev 200,00 kr. Der blev rundet(lidt) op så bilen kunne blive vasket!. /PG

Juleafslutning 2001

Vintertur til Smør- og Fedtmosen 15.December

Trods det korte varsel, og tidspunktet, tæt på jul, var vi 5 der mødtes ved Klausdal, Frank og Jan D kiggede forbi på vej til Stubben og det nordsjællandske. Vejret var godt, 0 grader og næsten ingen vind. De bedste fugle var: gråsisken, stillits, vindrossel, kernebider, fjeldvåge og en rastende "Börringe våge", set legende i luften. Turen i mosen sluttede ca. kl.12. Derefter var vi 4, der hos undertegnede fik varm glög og æbleskiver. Ca. 4 timer, 4 km. og 0,00 kr. /PG

Tidlig vintertur

Vintertur d. 1.December 2001

Vi var 3 der tog afsted, det var tørvejr, men blæste en halv pelikan, ca. 5 grader, det kunne vi dog ikke mærke.Holløse mølle gav Isfugl,lille og toppet lappedykker, Bavelse sø diverse ænder og kolde ører, fra parkeringspladsen syd for Vinstrup kunne vi se en Havørn ved Bavelse, hvor vi havde været en halv time før,surt. Vandrefalken ved Hørhave, var rigtig god,det samme var de to Havørne vi kunne se, stort set hele tiden. Tamosen gav Lille skallesluger og jægere. Turen gik derefter til Tissø(meget skuffende).Øresø mølle havde to Vandstær.Herefter gik det hjemad.For uddybende artsliste se gruppens kontaktsted. Turen var på 9 timer,300 km.Pris 100.kr /PG

Tidlig vintertur

Fugletur til Sydvest Sjælland 18 november 2001

Vi var 6, der tog afsted,vekslende skydække og hård vind ca. 10 grader, turen gik først til Bavelse sø, her var der desværre jagt, så resultatet var beskedent, 2 spætmejse. Tystrup sø kunne levere en havørn Gl. fugl, plus diverse svømmefugle, f.eks lille skallesluger, som også var ved Suserup gård. Borreby mose havde hjejler, ryler og skægmejse. Glænø vandrefalk.På en mark ved Holsteinsborg stod en mængde gæs bl.a. 1 indisk gås. Næstved 2 vandstær og Frank så isfugl. For mere fyldestgørende liste se kontaktstedet. Turens pris 100,00 kr. /PG

Efterårstræktur 21.10

Tur til Falsterbo/Skåne den 21.oktober 2001

Vi var 10 der tog afsted til Falsterbo, vejret var overskyet, men tørt og hård østenvind.Trækket ved Falsterbo bestod mest af Fjeldvåge, spurvehøg og finker, Der var bl.a. stor og lille korsnæb og bjergirisk. Turen gik derefter til området ved Börringe sjö, her sås rød glente og 2 Havørne. Derfra gik turen til Havgård og Næsbyholm, hvor madpakken blev indtaget. Den sidste lokalitet, der blev besøgt var Björkesåkrasjön, her sås bl.a. 2 juv. snegæs og havørn. For mere fyldestgørende artsliste se gruppens kontaktsted. Turen pris 200,00 kr. /PG

Efterårstræktur 6.10

Tur til Falsterbo den 6.oktober 2001

Vi var 3 der tog afsted,der var tåge hjemmefra,men den lettede op ad dagen.Trækket ved Falsterbo var overvældende over 1000 musvåger,røde glenter og fjeldvåge i massevis-vi opgav at tælle-vi missede steppehøg,aftenfalk og braksvale-De bedste arter var vel nok:2 mosehornugle,1 sort glente,2 dværgfalk og 2 havørne plus en mængde andre arter,som det vil føre for vidt at liste op her.Turen pris 210,00 kr. /PG

Efterårstræktur 9.09

tur til Stevns m.v. den 9.september 2001

Vejret var meget vådt,vi var 6 der tog afsted til Mandehoved,her var der et par timers ophold i regnen.Fuglene var få,af træk 1 dværgfalk-2 rørhøg og 5-7 hvepsevåge plus rastende småfugle som stillits og grønirisk.Turen pris var 70.00 kr. /PG