Turreferater (nye)

Her placeres turreferater fra og med år 2010:

Referaterne indeholder oplysninger om vejret, antal deltagere og de mest spændende iagttagelser samt prisen for turen.

Turenes observationer bliver også lagt på DOFbasen og evt. Svalan af Leif Frederiksen (LFR) og undertegnede (FDE).

Frank Desting januar 2010

NYT: Turreferater bliver pr. 1/1 2014 ikke opdateret længere på hjemmesiden, men Gladsaxe Fuglegruppe holder stadig kontakt via yahoo-gruppen på "kontaktstedet"!

Link til "kontaktstedet": http://groups.yahoo.com/group/gladsaxe_fuglegruppe/

Frank Desting

2730 Herlev

November 2013

Vintertur til Smør- og Fedtmosen søndag den 29/12 2013:

Vi var 10 der mødtes på Kildegården kl. 10 og gik en rundtur i Smør- og Fedtmosen.

Vejret var fint med 6 grader C, let SV-vind og nogen sol.

Fuglemæssigt lidt fattigt, men vi havde dog de fleste almindelige vinterarter for mosen, og herudover blandt andet 2 ad. Sangsvaner og 9 Grågæs trk. NØ (!). En enkelt overvintrende Jernspurv sås også ved Valnæsvej!

Nogle af turdeltagerne så også en Natugle flyve ud fra det hule træ ved Lilleholm!

Vi var også et smut oppe på Kildemosen i Bagsværd og hilse på Skovhornuglerne, 3 stk's så vi, på begge sider af vejen.

Vi holdt herefter en lille kaffepause med knas til ved Naturskolen/Jernalderen, og tog så op mod Kildegården, hvor vi skiltes, med ønsket om et godt nytår til hinanden.

Turens obs. er indtastet på DOFbasen og turen var absolut gratis!/FDE

Havobs.-tur til Rågeleje Strand med mere lørdag den 7/12 2013:

Vi var 4 afsted fra Buddinge Station kl. 9 og kørte op til Rågeleje Strand, hvor vi havobsede omkring 3 1/2 time i den kraftige nordvestenvind efter stormen "Bodil".

Det blev til obs. af flere spændende, vesttrækkende arter, herunder Rødstrubet Lom 4, Sortstrubet Lom 2, Nordisk Lappedykker 2, Mallemuk 1, Sodfarvet Skråpe 2 (den sidste kom flot nær kysten, ædlet af Verner!), Sule 32, Sangsvane 40, Sædgås 26, Canadagås 2, Bjergand 45, Havlit 1, Fløjlsand 5, Ride 10, Alk 12, Lomvie 1, Lomvie/Alk 35, Tejst 1 osv. (Se DOFbasen for "fuld" artsliste!).

Herefter fik vi BirdAlarm omkring en stationær han af Kongeederfugl ved Julebæk Strand, og den kørte vi over og så rigtig fint i bølgerne nær kysten, ny art for Gladsaxe Fuglegruppe!

Vi kørte herefter hjem og turens pris blev 55 kr. pr. mand/FDE

Havobs.-tur til Rågeleje Strand med mere søndag den 1/12 2013:

Vi var 3 afsted fra Herlev/Bagsværd kl. 8:15 på heldagstur, først til Rågeleje Strand, hvor vi hav-obsede omkring 3 timer i den kraftige VNV-vind.

Det blev til flere gode vesttrækkende arter, herunder Sortstrubet Lom 1, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 2, Mallemuk 1 i brændingen, Sule 22, Bjergand 1 han, Havlit 5, Storkjove 1 (kom fint!), Ride 50, Lomvie 2, Lomvie/Alk 40, Tejst 1 osv.

Herefter tog vi til Kofoeds Enge/Aflandshage, hvorfra der var meldt 1k Jagtfalk, og vi fandt den - om end på nogen afstand - siddende på en betonklods ude på Aflandshage, siden fouragerende langs Kongelundsstranden!

Vi sluttede af ved Lille Vejlesø i Ishøj med at se den stationære Rødhovedet And han i pragtdragt!

Se i øvrigt DOFbasen for "fuld" artsliste...

En god heldagstur var slut ved 16-tiden og prisen blev 60 kr. pr. mand/FDE

Havobs.-tur til Rågeleje Strand søndag den 24/11 2013:

Vi var 2 afsted på "havobs.-tur" i den kolde, hårde nord-nordvestenvind, og kørte direkte til Rågeleje Strand,

hvor vi obsede et par timer sammen med 7 andre.

Der var, trods gode vindforhold, ikke meget at se på, men vi havde dog bl.a. 1 Rødstrubet Lom, 4 ad. Suler, 3 ad. Pibesvaner, 6 Canadagæs, 1 Fløjlsand, 4 ad. Rider og 2 Lomvie/Alk + 1 Spættet Sæl, se obs. via DOFbasen!

Vi kørte herefter lige hjem, så det blev en kortere tur, og turens pris blev 40 kr. pr. mand/FDE

___________________________________________________________________________________________________________________

Vintertur til Lyngby Sø, Gundsømagle Sø og Sydvestpynten lørdag den 2/11 2013:

Vi var 4 afsted fra Buddinge Station kl. 8:30.

Vejret var desværre ikke med os, da det regnede under hele turen.

Alligevel tog vi først op og så den (krydsbare!) ad. han af Mandarinand ved fæstningskanalen, for enden af Rustenborgvej, ud mod Lyngby Sø.

Herefter tog vi til Gundsømagle Sø og obsede fra Vesttårnet, i læ af regnen, omkring halvanden times tid.

Her var bl.a. en del andefugle og 3 Skægmejser ud for tårnet.

En Fuglekongesanger blev meldt ud fra Sydvestpynten, og den valgte vi så at køre på, men den var desværre negativ da vi kom derud...

Vi så dog en del andre fugle herude, hvor vi også nød vores medbragte frokost, og specielt en rastende 1k Bjergvipstjert gjorde lykke!

Her var også en hel del Mørkbugede Knortegæs, samt masser af Bramgæs, 4 Skægmejser, 26 Bjergirisker, og jeg hørte en trækkende Lapværling!

Vi spottede også Spættet Sæl ved kysten.

Herefter tog vi hjem, og turens obs. kan som vanligt ses af DOFbasen.

Turen kostede i øvrigt 40 kr. pr. mand/FDE

____________________________________________________________________________________________________________________

Træktur til Nordsjælland lørdag den 26/10 2013:

Vi var 2 afsted fra Herlev i skyet, men tørt vejr, med jævn-frisk sydvestlig vind, og tog først op til Nivå Bugt og strandenge (Tangen), hvor vi gik langs åen ud til fugletårnet og obsede med flere andre birdere fra tårnet.

Af fugle iagttog vi bl.a. 42 Mørkbugede Knortegæs, 2 Bramgæs, lidt forskellige ænder, samt både Dobbeltbekkasin og Enkeltbekkasin (opflyvende ved åen), og af småfugle bl.a. 21 trk. Sanglærker, Jernspurv (hørt) og en flok på 18 Bjergirisk.

Herefter tog vi til Solbjerg Engsø, hvor vi fandt den stationære Indiske Gås blandt Grågæs og Blisgæs, på ø i sydenden!

Her var også flere trækkende Musvåger, 1 trk. Rød Glente og fou. Duehøg - samt Vandstær ved Stryget og 4 Lille Korsnæb.

Ved Solbjerg Engsø mødte vi i øvrigt også fuglegruppens stifter, Peter Godtfredsen og frue m.fl. :-)

Vi valgte at køre tidligt hjem, og turens obs. kan ses på DOFbasen.

Turens pris blev cirka 50 kr. pr. mand/FDE

Træktur til Nordsjælland søndag den 6/10 2013:

Vi var 3 afsted i fint vejr, og valgte først at tage op og se de stationære 2 Nøddekriger ved Tisvildeleje, og vi havde dem rigtig fint omkring Solvangsvej nr. 5-10, i sommerhusområdet mellem stationen og skoven, hvor de samlede og bearbejdede nødder!

Her var også Vindrossel (hørt) og 3 Store Korsnæb!

Herefter tog vi op til Asserbo Plantage ved Melby Overdrev P-plads, hvor vi nød synet af yderligere - omkring 14 - meget tillidsfulde Stor Korsnæb!

Videre til Alsønderup Engsø og Nejede Vesterskov, hvor vi bl.a. havde en 1k Duehøg, 2 Havørne (ad. og imm.) og en 1k Vandrefalk der jagede Viber!

Herefter tog vi hjem - en god tur rigere, se evt. DOFbasen, hvor turens observationer ligger...

Turens pris blev 50 kr. pr. mand/FDE

Træktur til Falsterbo søndag den 15/9 2013:

Vi var 3 afsted fra Buddinge Station kl. 8, og da vejret efter regnen klarede op med jævn sydvestenvind, valgte vi at tage til Falsterbo, hvor vi kørte direkte til Falsterbo kanal, hvor vi obsede i knap 4 timer sammen med et biologi-hold fra Århus!

Der var "kun sivetræk", men vi havde dog bl.a. flg. trækkende fugle; Rødstrubet Lom 1, Bramgås 10, Hvepsevåge 3, Musvåge 15, Rørhøg 1, Lærkefalk 2, Gøg 1, Mursejler 1, Grå Fluesnapper 1, Lille Korsnæb 25.

Herefter tog vi ud til Foteviken og kiggede på rastende, primært mange ande- og vadefugle, men her var også en 1k Rørhøg fou. samt, som nok det bedste på turen, en "fed" 1k Vandrefalk der jagede Krikænder og vadefugle på flot hold!

Vi tog herefter hjem efter en god og hyggelig tur, dog uden store "hits"...

Turens pris blev 160 kr. pr. mand/FDE

Nb. Turens obs. er indtastet på Svalan.

Træktur til Vestamager søndag den 8/9 2013:

Vi var 3 afsted fra Buddinge Station kl. 8, og da vinden var frisk SØ fravalgte vi en egentlig træklokalitet, og tog i stedet for til Vestamager (Koklapperne og Kalvebod Fælled), hvor vi eftersøgte den udmeldte 1k Aftenfalk og vi fik den rigtigt fint, både musende og slå ned på jorden og fange smådyr, det var hele turen værd!!!

Her var en del andre fugle, herunder Bramgæs, Rørhøg, Bynkefugl, Stenpikker, Grå Fluesnapper og Rødrygget Tornskade (se DOFbasen for observationer!).

Herefter tog vi til fugletårnet ved Aflandshage og spiste frokost, men her var meget få fugle og en del kitesurfere, så vi valgte at tage tidligt hjem.

Vi var i Herlev igen før kl. 13 og turens pris blev 25 kr. pr. mand/FDE

Træktur til Falsterbo søndag den 1/9 2013:

Vi var 12 afsted i 3 biler fra Buddinge Station kl. 8, og kørte først forbi Anna's bageri, og derefter kørte vi til Falsterbo,

hvor vi obsede fra Nabben og kanalen.

Det blæste meget fra vest og derfor udeblev trækket nærmest...

Der var dog mange Bramgæs, men kun en enkelt Hvepsevåge her på "Bivråkens Dag"!

Efter frokost brød vi op og tog op til Börringe-området, hvor var noget bedre.

Vi havde bl.a. Sorthalset Lappedykker 1 (vdr.), 1 overflyvende imm. Havørn, 13 Traner og en del vadere.

Det blæste stadig og der kom enkelte byger hen ad eftermiddagen.

Turen sluttede ved 17-tiden og kostede 160 kr. pr. mand/FDE

Nb. Turens obs. er indtastet på Svalan.

Træktur til Nordsjælland lørdag den 24/8 2013:

Vi var 3 afsted fra Buddinge Station kl. 8:30 og lagde ud ved Hellebæk Klædefabrik, hvorfra vi obsede et par timer, og bl.a. havde 1 ad. han Blå Kærhøg, 1 1k Rørhøg og 2 Fiskeørne, men trækket var ikke overvældende, så vi brød op og tog til Gribskov Midt, nordlige del (Hærvejen) og eftersøgte Hvidvinget Korsnæb, desværre uden held...

Herefter kørte vi hjem og nåede Herlev kl. cirka 13:30.

Turens obs. er indtastet på DOFbasen og kostede 35 kr. pr. mand/FDE

Sensommertur til Ølsemagle Revle søndag den 4/8 2013:

Vi var 3 afsted fra Buddinge Station kl. 8:30 og kørte, som ved sidste tur, direkte til Jersie Strandpark, hvor vi parkerede og gik ud på sydspidsen af Staunings Ø og obsede ud over Ølsemagle Revle's nordspids.

Atter pænt med arter, herunder i alt 17 forskellige vadefuglearter, bl.a. Strandhjejle, Stenvender, Islandsk Ryle, Krumnæbbet Ryle, Brushane og Klyde. Desuden hele 5 Rovterner samt både Rørhøg og fouragerende Fiskeørn!

Vi fik en vaffel-is med 3 kugler hver i kiosken på hjemvejen - i det fine sensommervejr - og var hjemme igen cirka kl. 13:30.

Turens obs. kan som vanligt ses af DOFbasen og kostede 30 kr. pr. mand/FDE

Sommertur til Ølsemagle Revle søndag den 28/7 2013:

Vi var 5 afsted fra Buddinge Station kl. 8:30 og kørte ned og parkerede ved Jersie Strandpark, og gik ud på sydspidsen af Staunings Ø

og obsede ud over Ølsemagle Revle's nordspids, senere kørte vi ned til Sundvej og kiggede ud over sydspidsen.

Der var pænt med fugle, herunder 15 vadefuglearter, fx. Islandsk Ryle, Krumnæbbet Ryle og Dværgryle -

samt Rørhøg og hele 6 Rovterner.

Vejret var meget varmt (27 grader C), så vi fik os en lille pause og is ved iskiosken på Staunings Ø.

Turens obs. kan ses af DOFbasen og turen sluttede ved 14-tiden og kostede 30 kr. pr. mand ved 3 i bilen/FDE

Ps. der er ekstra tur til lokaliteten på søndag den 4. august.

Sommertur til Sydsjælland søndag den 7/7 2013:

Vi var 4 afsted fra Buddinge Station kl. 8:15.

Vi tog ned til Holmegaards Mose og kiggede på fugle og natur, af fugle var her bl.a. Hvepsevåge og Skovpiber, og af øvrig natur fandt vi 4 imago af den sjældne Moserandøje samt Kejserkåbe og Dukatsommerfugl!

Der blomstrede i øvrigt bl.a. Smalbladet Kæruld og Rundbladet Soldug på højmosen...

Herefter aflagde vi Gødstrup Engsø et visit, med bl.a. både rastende Rød Glente og Rørhøg.

Vi kørte herefter hjem, men lige før vi nåede Buddinge Station blev en Blåvinget And han meldt ud på BirdAlarm fra Havstokken på Ølsemagle Revle, og den valgte Verner og jeg at twitche, efter at have sat de øvrige deltagere af på Buddinge Station.

Obs. fra turen kan ses af DOFbasen samt Fugleognatur.dk.

Turens pris blev 70 kr. pr. mand (og i alt 100 kr. for det ekstra twitch!)/FDE

Sommertur til Rusland ved Tegners Museum søndag den 16/6 2013:

En kort tur til Rusland ved Tegners Museum.

Gåtur på heden, i skoven, på engene og i kæret.

Turen startede kl. 8.00 og vi var hjemme igen kl. 12:30.

2 deltagere (Inger og Verner) delte udgifter til benzin (40 kr. per person).

Solskinsvejr, 15 grader. Regnen startede lige da turen var slut.

Bedste art blev ubetinget Flodsanger, som vi fandt syngende (hørt af Inger, derefter også af Verner).

Vi hørte også Trane, tror vi bestemt.

Ellers de almindelige ynglefugle som Rødstjert og Halemejse samt de alm. sangere mv./VJ (Redigeret af Webmaster).

Sommertur (aften-/natlyt) til Asserbo Plantage mv. fredag den 7/6 - lørdag den 8/6 2013:

Vi var 5 afsted i to biler til Asserbo Plantage og efterfølgende Rusland & Pandehave Å på aften-/natlyt.

Turen blev en Ok succes på det sociale plan, men ikke på det fuglemæssige! Vi hørte dog Natravn på nogen afstand i Asserbo Plantage...

Turens fåtallige observationer er indtastet på DOFbasen og turens pris blev en halvtredser pr. mand ved 3 i bilen./FDE

Forårstur til Møn og Ølsemagle Revle søndag den 26/5 2013:

Vi tog 3 afsted fra Buddinge Station kl. 8:30 til Møn, hvor vi - i øsende regnvejr! - lagde ud ved Gåsesøen - Ulvshaleskoven,

og hvor vi bl.a. iagttog en flot Atlingand han og nogle Knarænder mv..

Herefter videre til Nyord Enge, hvor absolut bedste art blev en fin ad. Odinshane i sommerdragt fou. i lavvandet sø ud for fugletårnet, ny art for Inger i øvrigt!

Vi kørte herefter til Møns Klint, hvor vi kortvarigt hørte den stationære Lundsanger synge nede ad trappen mod stranden, bag Geocentret!

Regnen blev desværre ved, så vi kørte herefter hjemad - dog med en halv times stop ved Havstokken - Ølsemagle Revle, hvor der var fou. Fiskeørn og lidt almindelige ande- og vadefugle incl. 2 Klyder.

Turens obs. er indtastet på DOFbasen.

Vi var hjemme lidt over kl. 16 og turen kostede 100 kr. pr. mand./FDE

Forårstur til Borreby Mose mv. lørdag den 20/4 2013:

Turen startede kl. 8:30 og gik først til Borreby Mose – Skælskør Fjord (kl. 10-12:30) og derefter til Glænø Østerfed og Holsteinborg Nor Vildtreservat (kl. 13-15).

2 deltagere (Finn D og Verner) delte udgifter til benzin (80 kr. per person).

Solskinsvejr, frisk vind fra nordvest, 8-12 grader. Fint forårsvejr, men en kølig vind ved Skælskør Fjord.

Bedste fuglearter ved Borreby Mose blev Mosehornugle 1, Stor Kobbersneppe 8, Klyde 15+, Rørhøg 1 han og mange andefugle samt Ravn 1, Landsvale 5+ og Gul Vipstjert 10+//VJ (Redigeret af Webmaster).

Træktur til Gilbjerg Hoved søndag den 14/4 2013:

Vi var 4 der tog afsted i to biler fra Buddinge Station kl. 8:30 og op til Gilbjerg Hoved, der jo er kendt for sit store træk i jævn sydøstenvind, som det jo netop var i dag, med op til +11 grader C og en del sol.

Stig B stødte til deroppe og trækket var ganske flot!

Vi havde blandt andet 4 Røde Glenter, 1 Sort Glente, 4 Duehøge (heraf 1 fou.), 250 Musvåger, 1 hunf. Blå Kærhøg, 13 Rørhøge, 4 Fiskeørne, 2 Dværgfalke, 325 Traner, 12 Hulduer, 18 Hedelærker, 3 Landsvaler, 1 Ravn, 40 Misteldrosler, 2 Bjergvipstjerter - alt sammen trk. Ø.

Herudover så Inger Mosehornugle og der var rastende Stor Tornskade samt Korttået Træløber og både Gransanger og Jernspurv sang.

Turens obs. er naturligvis indtastet på DOFbasen.

Jo - det er blevet forår!

Vi var hjemme ved 17-tiden og turens pris blev 70 kr. pr. mand./FDE

Træktur til Amager søndag den 7/4 2013:

Vi var 5 (hvoraf én tog hjem igen grundet sygdom) afsted fra Buddinge Station kl. 8:30 og valgte at tage en træktur til Amager, hvor vi lagde ud med lidt over et par timers obs. ved Sydvestpynten, og hvor vi kom i rette tid til en hel del trækkende Traner!

Herudover var her bl.a. mange rastende Bramgæs samt en del trk. Sangsvaner + 1 ad. han Rørhøg, 1 Storspove, 1 Hvid Vipstjert mv. - alle trk. NØ.

Vi brød op her ved middagstid og tog til "det nye" fugletårn ved Aflandshage, hvor vi nød vores medbragte frokost og så på fugle (se foto i "Fotoalbum").

Vi sluttede af med at køre til Holmesø ved Brøndby, hvor vi fandt og iagttog den flotte territoriehævdende Sorthovedet Måge i sommerdragt på østø, her var også bl.a. Klyde, Splitterne og Nordsøsildemåge.

Turens obs. er naturligvis indtastet på DOFbasen og turens pris blev 60 kr. ved 2 i bilen./FDE

Træktur til Nordsjælland (Påskedag) søndag den 31/3 2013:

Turen startede kl. 9 og gik først til Nivå Bugt og derefter til Hellebæk Avlsgård, for at se på trækkende rovfugle.

Solskinsvejr, svag vind fra nord, +4 grader. Stadig lidt sne i krogene og endnu ikke forår.

Der var pænt gang i trækket. Efter et par timer på bakketoppen ved Hellebæk trak vi ned i læ til de øvrige 15 fuglekiggere.

Bedste obs. ved Hellebæk blev 2 Røde Glenter, 1 Duehøg, 5 imm. Havørne, 1 Fjeldvåge, 1 hunf. Blå Kærhøg, 2 Traner, alle trækkende - samt Stor Tornskade og Ravn.

3 deltagere delte kørselsudgifterne som blev 46 kr. per person./VJ (redigeret af Webmaster).

Forårstur til Vaserne lørdag den 23/3 2013:

Vi var 4 afsted på småtur fra Buddinge Station kl. 8 og tog op til Vaserne ved Rudersdal i koldt, men flot solskinsvejr, med is- og snedække.

Formålet var at finde Lille Flagspætte, og det lykkes os også at høre den tromme op til flere gange ved Dumpedalsrenden, men vi fik den desværre ikke at se...

I øvrigt "meget stille" i Vaserne og kun de almindelige fugle set på turen op til fugletårnet - hvor vi holdt frokost og kaffepause - og retur.

På hjemturen kørte vi lige forbi Lyngby Mølledam og kiggede på den langtidsstationære hun Mandarinand, der fouragerede på den snedækkede plæne sammen med Gråænderne.

Vi var på Buddinge Station igen lidt over middag.

Turens obs. er indtastet på DOFbasen og prisen for turen blev en 10'er pr. mand./FDE

Vintertur til Nordsjælland lørdag den 9/2 2013:

Vi var blot 2 afsted fra Herlev kl. 8:45 og tog først direkte op til Furesøen ved Frederiksdal, hvor vi iagttog den stationære 2k han Halsbåndstroldand der lå fint i en våge på cirka 10 m's afstand.

Her var også en fouragerende Duehøg samt Vandstær og Korttået Træløber!

Vi tog herefter op til Gribskov Midt, nordlige del og gik en længere tur fra Kagerup Station, hvor vi kiggede og lyttede efter Sortspætte, men den lod sig desværre ikke se eller høre.

I det hele taget var der meget fugletomt i skoven og det var koldt og sneede en del.

Her nød vi også vores frokost og drikkevarer.

Vi sluttede af ved Solbjerg Engsø (nordlige del) med yderligere 2 Vandstære ved Stryget, som det bedste.

Søen var stort set totalt isdækket.

Se evt. turens obs. via. DOFbasen, hvor der også er tilknyttet nogle foto's af nogle af fuglene.

Vi var tidligt hjemme i Herlev igen - lidt før kl. 14 - og turens pris blev 60 kr. pr. mand/FDE

Ørnetur til Skåne søndag den 20/1 2013:

Vi var 12 der mødtes på Buddinge Station kl. 8:30 og tog over Øresundsbroen på "ørnetur" til Skåne.

Vejret var meget koldt, men med meget flotte snedækkede landskaber.

Vi besøgte følgende lokaliteter: Punkt 106, Börringe, Näsbyholm, Eriksdal, og Fyledalen (frokost) - og havde i alt 6 Havørne og 2 imm. Kongeørne samt Fjeldvåge og Blå Kærhøg samt Røde Glenter og Ravne i leg.

Herudover havde vi af pattedyr både Rådyr, Dådyr og minimum 10 Vildsvin (i Fyledalen).

Vi sluttede af med at tage til Kastrup, hvor der i en have på Wilhelm Hansens Allé var meldt en 2k han Ringdrossel ud, og den iagttog vi i meget flot lys, ny art for mange af deltagerne!

Turens obs. er lagt på hhv. Svalan og DOFbasen og et dagbogsreferat er sendt ud på "kontaktstedet".

Turens pris blev 200 kr. pr. mand ved 4 i bilen/FDE

Vintertur til Smør- og Fedtmosen søndag den 6/1 2013:

Vi var 11 der mødtes kl. 10 ved Kildegården og gik en længere rundtur i Smør- og Fedtmosen.

Vejret var gråt i gråt med nogen dis og finregn.

Af fugle havde vi de fleste mere almindelige vinterfugle, herunder 6 Kernebidere på Valnæsvej!

Og vi var også lige et smut oppe på Kildemosen i Bagsværd og se Skovhornuglerne, der sad 3-4 stk's i thuja'en.

Henrik Mathiassen fandt og fremviste os en del svampearter på turen.

Vi spiste frokost ved Naturskolen og turen varede alt i alt cirka 3 timer, og sluttede ved 13-tiden.

Turens fugleobs. mv er lagt i DOFbasen og svampeobs. i Svampeatlas.

Der er lagt et foto fra turen i 'Fotoalbum'.

Turen var absolut gratis!/FDE

Vintertur til Nordsjælland lørdag den 8/12 2012:

Vi var 3 der mødtes på Buddinge Station kl. 9 og kørte til Nordsjælland i koldt og snedækket vinterlandskab.

Vi lagde ud ved Nivå Bugt og strandenge (Tangen), hvor vi fik en "basse" til kaffen i fugletårnet.

Af fugle havde vi på klods hold en meget flot Enkeltbekkasin der trykkede på åbrinken - samt Isfugl omkring samme sted!

Ved kysten lå bl.a. Sangsvaner, 1 Bramgås og 1 Canadagås samt Krik- og Hvinænder + Stor Skallesluger og vi hørte Ravn fra Nivå Ådal.

Herefter tog vi til nordenden af Solbjerg Engsø, hvor vi også indtog vores frokost.

Fugle var her ikke mange af, heller ikke Vandstær lod sig se ved Stryget af Pøleå, selvom der var klatter på stenene...

Vi sluttede af med at køre til Grønnemose Allé ved Utterslev Mose Del III - hvorfra der var meldt Rørdrum, men den var desværre også negativ, i hvert fald i det tidsrum vi var der.

Se i øvrigt turens obs. via. DOFbasen.

Herefter kørte vi hjem og var hjemme igen omkring 14:30-tiden og turens pris blev en halvtredser pr. mand/FDE

Vintertur til Nordsjælland lørdag den 10/11 2012:

Vi tog 4 afsted fra Buddinge Station kl. 9 og kørte til Nordsjælland i gråt og køligt vejr med en del sydøstenvind.

Vi lagde ud ved Solbjerg Engsø og havde her bl.a. 2 flotte ad. Havørne.

Endvidere 1 Duehøg set fra bilen ved Skærød!

Herefter kørte vi op til vores primære turmål, nemlig Asserbo Plantage og Asserbo Strand, hvor vi bl.a. gik en længere tur i det ganske fugletomme område...

På hjemvejen lagde vi et visit ved Holløse Bredning, hvor vi også indtog vores frokost, og sluttede af med et besøg hos Skovhornuglerne i Bagsværd, de sad fint!!!

Se i øvrigt turens obs. via. DOFbasen.

Turen sluttede på Buddinge Station omkring 14:15-tiden og kostede 45 kr. pr. mand/FDE

Træktur til Vestsjælland lørdag den 27/10 2012:

Vi tog 6 afsted i to biler fra Buddinge Station kl. 9 og kørte (i flot, men koldt vejr!) direkte til Vestsjælland og lagde ud ved Strids Mølle, hvor nogle af os var så heldige, at se en Isfugl i flugt!

Herefter kørte vi forbi Kongens Mølle og rundt om Tissø, som var vores hovedmål.

Her var en hel del fugle, herunder Sangsvaner og mange Grå- og Bramgæs, som blev skræmt i luften da 2 adulte Havørne (i flot lys!) fløj langsomt over!

Alt dette mens vi sad og nød vores frokost i læ på vestsiden ved Fugledegård.

Her var også bl.a. Krik- Spids- og Hvinænder og omkring 5 Røde Glenter samt en del trk. Musvåger!

Ved Ornum stod mange Viber og Hjejler på en mark og ved Flasken havde vi bl.a. Lille Lappedykker, Sangsvaner, Mørkbuget Knortegås, Spids- og Pibeænder samt Storspove og Lille Kobbersneppe...

Vi sluttede af ved Reersø Havn (nu i haglvejr!) og kørte herfra direkte hjem, hvor vi "landede" ved 16-tiden.

Se turens obs. via. DOFbasen!

Turens pris blev 100 kr. pr. mand/FDE

Træktur til Stevns Klint søndag den 23/9 2012:

Søndag den 23. september var vi 5 deltagere (Inger, Mark, Ole, Søren og Verner) der 8.30 kørte i 2 biler fra Buddinge Station til Mandehoved, Stevns (9.30 - 10.45) og derefter til Stevns Fyr (11.00 – 14.00). Der var sol og frisk vind fra nordvest, så vi fandt en lun plet bag høje buske mv.

Mandehoved

Bl.a.

Knortegæs, 12

Havørn, 1 med hvide kanter på halen

Havørn, 2 langt ude over havet

Diverse småfugle trækkende

Stevns Fyr

Bl.a.

Rød glente, 2

Lom (sortstrubet?), 1 langt ude over havet

Vandrefalk, trækkende tæt henover vores hoveder

Lærkefalk (vist nok), 1

Turens pris: der gik lidt rod i afregningen. Nogle betalte 60 kr., andre fik delvis henstand med betalingen./VJ (redigeret af webmaster/FDE).

Træktur til Falsterbo og søerne i Skåne søndag den 26/8 2012:

Vi var i alt 11 afsted på tur til Falsterbo og Skåne og startede fra Buddinge Station kl. 8:15.

Vejret så ikke godt ud hjemmefra, men det holdt heldigvis tørt og blev faktisk rigtigt pænt, med en del sol, men måske lidt for megen sydvestlig vind til et større træk.

På vejen derover standsede vi lige kortvarigt ved Anna's Bageri og rastepladsen på Ljungen.

Herefter tog vi ud til Falsterbo Fyr og Nabben, hvor vi obsede nogle timer.

Her var pænt med fugle, herunder omkring 64 trk. Hvepsevåger, 2 trk. Fiskeørne og en fouragerende Dværgfalk!

Desuden masser af rastende ande- og vadefugle, terner - samt trækkende Skovpibere og Gule Vipstjerter mv.

Vi spiste vores medbragte mad ved fyret og om eftermiddagen kørte vi op til søerne i Skåne og besøgte hhv. Börringesjön, Punkt 106, Börringe samt Näsbyholm.

Her var også pænt med (specielt) rovfugle, herunder mange Røde Glenter, 2 Sorte Glenter, 2 Kongeørne (1 ad. + 1 imm.), 3 imm. Havørne, 1 mulig imm. Lille Skrigeørn ved Punkt 106, Börringe, 3 Fiskeørne, flere Rørhøge, 1 Lærkefalk oma. (se arts- og lokalitetslisten!).

Herefter kørte vi hjem og var hjemme igen ved 18-tiden.

Turens pris blev ved 4 i bilen 140 kr. pr. mand/FDE

Nb. Turens obs. er indtastet på Svalan.

Sommertur til Asserbo Plantage lørdag den 30/6 2012:

Vi tog 2 afsted fra Sandbyvej, Herlev kl. 19:45 og direkte op til Asserbo Plantage ved Melby Overdrev P-plads. Straks vi kom fik vi øje på en flot Sortstrubet Bynkefugl han og lidt senere også en hun, det var godt!

Her var også bl.a. Lærkefalk 2 rst., Storspove 1 hørt trk., Hedelærke 2 rst., Skovpiber 1 sy., Lille Gråsisken 3 i sangflugt osv. osv.

Lidt senere på denne lune sommeraften havde vi 1 Skovhornugle fou. og 3 spillende Skovsnepper.

Turens højdepunkt var dog de to Natravne vi så og hørte ved den store rydning i plantagen sammen med 8 andre birdere der var mødt op, for at opleve Natravn!

Vi kørte hjem lidt over 23 og var hjemme i Herlev igen ved midnatstid.

Turens obs. er efterfølgende indtastet i DOFbasen.

Turens pris: 50 kr./FDE

Sommertur til Hedeland og Gundsømagle Sø søndag den 10/6 2012:

Deltagere: Mark, Verner, Peter Z., Søren B. og Ole.

37 arter observeret, se artsliste sendt ud på "kontaktstedet"!

Vi tog af sted fra Buddinge station kl. 8.00 og var tilbage cirka kl. 14.

Dagens vejr: Overskyet, med enkelt dryp af regn på udsatte steder undervejs. Temperatur etc.: 14,2°C, 79 %, sydvest 7 m/s, 1007,3 hPa.

Vejret klarede en smule op inden vi forlod Gundsømagle sø.

Første ophold.

Lokaliteten Hedeland ligger i nærheden af Hedehusene: Hedesletten og Flintesø.

Andet ophold.

Gundsømagle sø, Fugletårn vest

Tredie ophold

Store Valbyvej (Gartneri), Gundsømagle sø

Storkepar

(og cykelryttere i mange farver på St. Valbyvej)

Fjerde ophold.

Gundsømagle sø, Fugletårn øst

Kaffen til frokost i fugletårn vest/øst, Gundsømagle sø.

Turens pris blev 27 kr. / person.

Det er vist ikke sidste gang gruppen tager til Gundsømagle sø - vi ville gerne have haft syn for skægmejsen, som huserer på disse kanter. Den fugl har vi til gode!/Ole

Forårstur til Saltholm lørdag den 19/5 2012:

Mark, Inger, Ole, Finn D.P. og Verner var med på gruppens første tur til Salthom. Vi sejlede fra Kastrup Fiskerihavn klokken 9.00 og var tilbage samme sted cirka 15.15. Sejlturen tager 30 minutter.

Adgang er tilladt på den nordlige del af øen. Den sydlige del er spærret i yngletiden. Der er nu også mange ynglende fugle på den nordlige del, så vi måtte prøve at undgå at træde i de mange edderfugle-, sølvmåge- og strandskadereder, der lå spredt overalt.

Først på dagen var det overskyet, med enkelt lille regnbyge, mens vi drak formiddagskaffen bag på ladet af overdækket landbrugsvogn. Senere klarede det op med sol og temperaturer op mod 18 grader. Svag vind.

Turens pris blev 150 kr. / person (til båden) og 30 kr./person for de tre, der delte bil fra Buddinge Station.

Det er vist ikke sidste gang gruppen tager til Saltholm./Verner Jensen

Vedr. fugleobs. fra turen - se artslisten på ”kontaktstedet”!/FDE

Forårstur til Smør- og Fedtmosen søndag den 6/5 2012:

Undertegnede havde annonceret en SPONTANTUR søndag den 6. maj, dels via

gruppen og dels via facebook. Spontaniteten var til at overse, idet der kun

kom én mere.

Vi var begge på cykel, så vi cyklede rundt i moserne. Først til tårnet, her

var knopsvane og gråstrupet lappedykker på rede, en masse gæslinger og

gråandeællinger, vandrikse hørt og ved andet besøg sås grå fluesnapper. Vi så ægbladet fliglæbe og ramsløg :-/ .

Undervejs hørte vi bl.a. munk, løvsanger og gransanger. Vi så efter

skovhornugle, men uden resultat. Der har været yngleforsøg af 3 par knopsvaner i moserne, men det bliver vist ikke til noget, uvist af hvilken årsag !!. Jeg fik forevist en rævegrav, der så beboet ud. På markerne mange grågæs og 1-2 ynglepar af vibe. Vi så og hørte også gøg og nattergal.

Turens pris (for deltager) 1 øl.

Hilsen

PG og BN

Træktur til Nordsjælland lørdag den 14/4 2012:

Inger, Ole og Verner var med på turen, der startede 8.15 fra Buddinge Station. Vi var hjemme igen 15.30

Fra 8.50 - 10.30 besøgte vi fugletårnet på Nivå Strandenge og søerne nordvest for Strandvejen. I den ene sø fandt vi også atlinganden (han), som de lokale havde fortalt os om.

Fra 11.10 - 12.45 stod vi på Gilbjerg Hoved. En flok sortænder (14 hanner og 1 hun) lå tæt på i vandet eller fløj lidt rundt så vi kunne se dem godt. Lidt senere så vi tæt på og længe en stor tornskade i toppen af forskellige buske og træer.

Fra 13.20 - 15.00 opholdt vi os på bakken bag Hellebæk Avlsgård. Der var ikke det helt store træk, men vi så da havørn, fiskeørn og en del musvåger.

Det holdt tørvejr og det føltes næsten lunt i solen. Svag vind fra vest.

Turens pris blev 60 kr. / person./Verner Jensen

Forårstur til Vaserne lørdag den 31/3 2012:

Tur til Vaserne lørdag den 31. marts 2012.

Klokken 8:00 - 12:30 med 8 deltagere.

Vejr; Skyet, 4 - 8 grader.

Vi var 8 deltagere der tog til Vaserne ved Holte efter Lille Flagspætte.

Grundet byggeri på Buddinge Station kunne vi ikke parkere der, og tog derfor afsted i 4 biler.

Vi (enkelte af os!) hørte ang. Lille Flagspætte nordvest for tårnet, se i øvrigt artslisten sendt ud på kontaktstedet/yahoogruppen.

Turens pris: 0 kr./ Verner (red. af webmaster).

Forårstur til Smør- og Fedtmosen lørdag den 3/3 2012:

Vi var 11 der mødtes ved Kildegården kl. 9:40 og gik en tur i mosen. Vejret var fint med en del sol, SØ-vind og op mod 5 grader C.

Allerede ved Kildegården havde vi de første forårsbebudere, nemlig territoriehævdende Viber og Sanglærker.

Vi gik herefter til fugletårnet i Smørmosen, hvor vi bl.a. iagttog 1 Duehøg han fou. samt dagens "bedste" obs. i form af 1 2k Havørn der trak over fugletårnet mod NV kl. 10:31. Men her var ingen Rørdrum...

Vi gik så gennem Smør- og Fedtmosen til Valnæsvej hvor vi fik de eftertragtede Kernebider, omkring 5 stk's var der, men noget svære, at få øje på. Herefter gik vi retur til Kildegården og afsluttede turen. Turens pris: Absolut gratis!

Se evt. obs. fra turen på DOFbasen og nogle foto's fra turen i Fotoalbum!/FDE

Vintertur til Vestsjælland søndag den 26/2 2012:

Vi var 9 der mødtes på Buddinge Station kl. 9.

Vejret var flot med megen sol, men noget køligt...

Vi lagde ud ved Kongens Mølle og Strids Mølle.

Førstnævnte sted gik nogle fra gruppen hen og så Havørn på rede, mens vi andre blev tilbage og fik set (og ikke mindst hørt!) Isfugl!

Herefter kørte vi til Tissø og rundt om søen; her havde vi bl.a. yderligere 1 ad. Havørn ofl. samt en del rastende andefugle såsom Sangsvaner, Blisgæs, Canadagæs, Gravænder og Lille og Stor Skallesluger mv.

Her var også forårsbebudere som Viber og flere syngende Sanglærker!

Videre til Flasken incl. enge, hvor vi bl.a. både havde 1 par flotte Spidsænder (der gjorde lykke hos flere af deltagerne!) og 1 par Knarænder - samt de første Store Præstekraver og Storspover mm.

Vi sluttede af ved Reersø Havn, hvor vi bl.a. iagttog 1 flot han af Fløjlsand fouragerende i fint lys!

Turens pris blev lidt forskellig, alt afhængig af hvor mange vi var i bilen, men 195 kr. ved 2 i bilen/FDE

Nb. Turens obs. er indtastet på DOFbasen og nogle foto's fra turen kan ses i Fotoalbum.

Ørnetur til Skåne søndag den 22/1 2012:

Vi var 11 der mødtes på Buddinge Station kl. 8:30 og tog i tre biler over Øresundsbroen til Skåne på “ørnetur” og lagde ud ved Börringesjön, her var bl.a. 4 Havørne og 3 Hvidvinget Korsnæb i og omkring lærketræerne, heraf 1 flot rød han!

Her var også “et tæppe” på flere tusinde ofl. Kvækerfinker – imponerende syn!

Forbi Havgårdssjön, hvor 1 hunfarvet Blå Kærhøg fouragerede og via. Punkt 106, Börringe til Näsbyholm, hvor vi havde yderligere 6 Havørne samt 4 Viber mm.

Mange Røde Glenter og 5 Havørne ved Eriksdal, dog ingen Kongeørne! – men det fik vi ved næste stop, nemlig Fyledalen; en ad. Kongeørn siddende fint, men højt oppe i et løvtræ for derefter, at flyve bort. Her ligeledes 1 ofl. Havørn og en hel del Røde Glenter, naturligvis!

Vi sluttede af ved Alnarpsparken ved Malmö, for at kigge efter Perleugle, men den fandt vi desværre ikke!

Hjemme på Buddinge Station igen ved 18-tiden.

En god “ørnetur” med i alt hele 16 Havørne og 1 Kongeørn oma. var slut og prisen blev 230 kr. pr. mand ved 3 i bilen./FDE

Nb. Turens obs. er sendt ud på gruppen samt indtastet på Svalan.

Der er desuden lagt et par foto's ind fra turen i Fotoalbum og Fugle- og naturfoto's.

Vintertur til Smør- og Fedtmosen søndag den 18/12 2011:

Vi var 3 der mødtes på Kildegården kl. 10.

JV, IC og PG. Det var rigtigt dårligt vejr med regn og slud og udbyttet blev også derefter. Der blev ikke noteret undervejs, men vi havde stort set de samme arter som Frank (se DOFbasen!).

Derudover så vi skovhornugle i villakvarteret. Verner stødte til på Valnæsvej, hvor vi eftersøgte kernebider dog uden held. Turens pris: Gratis!/Peter Godtfredsen

Her mødte vi også gruppens grundlægger Peter Godtfredsen (PG) og kone som vi fik en lille sludder med!

Vintertur til Nordsjælland søndag den 4/12 2011:

Vi var 5 der mødtes på Buddinge Station kl. 9 og tog på skovtur i Gribskov Midt, nordlige del (ved Kagerup Station).

Vejret var rimeligt; 4 grader C, lidt sol, frisk vind – og kun enkelte lette byger.

Targetarterne var Sortspætte og Hvidvinget Korsnæb, og efter en del venten fik vi endelig de Hvidvingede Korsnæb, i alt omkring 8 ind., heraf 1 rød han, det sædvanlige sted i lærketræerne ved Hærvejen/Hvidkildevej, men Sortspætten fik vi – trods en længere gåtur samt frokostpause i området - desværre ikke...

Vi sluttede af med et besøg i den nordlige ende af Solbjerg Engsø, hvor bl.a. “et flyvende kors” i form af en Duehøg sås fouragere over skoven!

Tilbage på Buddinge Station igen før kl. 15 og turens pris blev 50 kr. ved 2 i bilen/FDE

Nb. Turens obs. er indtastet på DOFbasen og et par foto's fra turen kan ses i Fotoalbum.

Vintertur til Hundested og Nordsjælland søndag den 13/11 2011:

Vi var 4 afsted på tur annonceret “ud i det blå” og mødtes på Buddinge Station kl. 9.

Vi valgte først, at twitche Spurveuglen i Ullerup Skov og det gjorde vi med succes!

Herefter tog vi til Hundested Havn, hvor vi på nordmolen iagttog 3 Skærpibere og 12 Snespurve som det bedste.

Videre tilbage over Arresø øst (Pøleåens udløb i Arresø), hvor vi spiste frokost og afslutning ved nordenden af Solbjerg Engsø.

De sidste to steder havde vi blot de mere almindelige vinterfugle.

Tilbage på Buddinge Station kl. 15 og turens pris blev 60 kr. pr. mand/FDE

Nb: Turens obs. er indtastet på DOFbasen og nogle foto's fra turen kan ses i Fotoalbum samt Fugle- og naturfoto's.

Træktur til Falsterbo søndag den 2/10 2011:

Vi var 5 der mødtes på Buddinge Station kl. 08:15 og yderligere 1 der blev samlet op på Ama'r og tog i to biler til Falsterbo efter, at have besøgt Anna's Bageri og P-pladsen ved Ljungen, hvor vi fik "en klemme" og en kop kaffe.

Vejret var tørt med op mod 17 graders varme og svag vind, men desværre også meget tåget!

Grundet tågen var der ikke meget træk, men Bramgæssene's bjæffen kunne høres næsten hele tiden både på Nabben og ved fyret.

Et par Rørhøge og 1 hunf. Blå Kærhøg fouragerede i området og ellers lå der en del forskellige andefugle og lidt vadefugle ude ved Nabben mv.

Småfuglene var domineret af Engpibere og lidt finker, men der blev også hørt en enkelt Hedelærke på træk.

Da tågen desværre ikke så ud til at lette, kørte vi kun forbi Ljungen og tog så op til Börringesjön og Börringeområdet incl. Punkt 106, her var der ingen tåge og en hel del fugle, der reddede turen, kan man roligt sige.

Her var først og fremmest mange rastende og trækkende gæs, flest Bramgæs, men også trækkende Blisgæs og her var 4 Røde Glenter, 5 Havørne, 1 1k Blå Kærhøg, 1 1k Rørhøg samt op mod 68 trækkende Traner og flere Ravne - samt nogle trækkende Lille Korsnæb mv.

Vi sluttede af ved 16-tiden og var igen på Buddinge Station omkring 17-tiden en udmærket tur rigere.

Artsliste er lagt på Svalan og sendt ud via. kontaktstedet

Turens pris blev 190 kr. pr. mand ved 3 i bilen/FDE

Træktur til Falsterbo søndag den 4/9 2011:

Vi var 8 der mødtes på Buddinge Station kl. 08:30 og yderligere 1 der blev samlet op på Ama'r og tog i tre biler direkte til Falsterbo her på Bivråkens Dag som afslutning på Falsterbo Bird Show.

Vejret var tørt og solrigt med temperaturer omkring 20 grader C og ret frisk SØ-vind.

På vejen derud gjorde vi et kortvarigt stop ved "Anna's bageri" og ved Ljungen, hvorefter vi kørte ud til Nabben og Fyren, hvor vi obsede til lidt over middag og også nød vores medbragte "klemmer" og bagerbrød samt drikkevarer i læ for den friske vind bag nogle buske.

Trækket var beskedent, men vi havde dog 1 2k Havørn returtrækkende ved Kolabacken, lidt Hvepsevåger, mange Spurvehøge og af småfugle specielt mange Skovpibere og Gule Vipstjerter.

På selve Nabben var der flere vadefuglearter, herunder bl.a. Lille Kobbersneppe, Brushane og Klyde.

Vi tog herefter op på Ljungen og obsede, her var lidt bedre, men alligevel ikke noget større træk.

Bedste arter blev nok Hvepsevåge 45 trkf., Rørhøg 1 1k fou., Fiskeørn 1 trk. SV, Lærkefalk 1 fou., Dværgfalk 1 hunf. fou. samt lidt Hulduer osv.

Grundet det paure træk tog vi om eftermiddagen et smut omkring Börringeområdet incl. Börringesjön og Punkt 106, her sluttede vi bl.a. af med omkring 15 Røde Glenter, 3 Havørne, 4 Rørhøge, 1 Fiskeørn, 2 Lærkefalke samt både Ravn og Bynkefugl.

Et par foto's fra turen er lagt i Fotoalbum og artsliste er lagt på Svalan og sendt ud via. kontaktstedet.

Prisen for turen blev 190 kr. pr. mand ved 3 i bilen/FDE

Tårnenes Dag søndag den 21/8 2011:

Tårnenes Dag blev afholdt for 6. gang i træk i Smørmosen og vi var flere, både fra fuglegruppen og gæster, der fik en hyggelig dag med både fuglekiggeri og socialt samvær med kaffe og kage!

Vi nåede op på i alt 37 forskellige fuglearter set fra platformen hvor fugletårnet stod engang, og det er rekord for mosen!

Bedste art blev ubetinget en ad. Lille Skrigeørn (!!!) der trak VNV kl. 12:38.

Den blev selvfølgelig sendt ud på DOFcall og er i skrivende stund også iagttaget ved Rørvig og i Hundested!

Der er lagt et par foto's fra det gratis arrangement ind i Fotoalbum/FDE

Sommertur til Ølsemagle Revle søndag den 24/7 2011:

Turen desværre aflyst grundet heldagsregn!

Sommertur til Nordsjælland lørdag den 18/6 2011:

Vi var 5 der mødtes på Buddinge Station kl. 9 og tog på tur annonceret "ud i det blå".

Det blev en tur til Nordsjælland, og vi lagde ud med, at køre op og se og høre Drosselrørsangeren ved Bagsværd Sø omkring bådebroerne ved roklubben i SØ-hjørnet og bagefter kørte vi op til Fuglevad - Brede og hørte Flodsangeren, to rigtigt gode arter en junidag!

Vi tog herefter op til Strødam Engsø hvor vi - i tiltagende regn - obsede i læ fra fugletårnet, hvor vi også spiste (og drak) vores medbragte "klemmer". Her var det meste man kan forvente på dette tidspunkt af året, herunder bl.a. Knarand 9, Krikand 3, Hvinand 2, Musvåge 1, Huldue 1 ofl., Gøg 3, Nattergal 3 og Kærsanger 4 samt Kernebider 1.

Vi så også et Rådyr ved Strødam-reservatet og der blev i øvrigt botaniseret lidt på turen.

Herfra tog vi hjemad ved 13:30-tiden, en mindre, men ganske hyggelig tur rigere!

Turens obs. er indtastet på DOFbasen og turens pris blev (ved 5 i bilen) 25 kr. pr. mand/FDE

Forårstur til Smør- og Fedtmosen lørdag den 7/5 2011:

Vi var 9 der mødtes på Kildegården kl. 9:30 og gik en runde i mosen. Af fugle noterede vi bl.a. Gråstrubet Lappedykker, territoriehævdende Viber, syngende Sanglærke, fouragerende Landsvaler, kukkende Gøg, en del sangere samt en flot syngende han af Rødstjert i Fedtmosen, men Nattergalen var desværre ikke ankommet endnu!

Turens obs. er indtastet på DOFbasen og F&N.

Turens pris: Gratis /FDE

Forårstur til Vaserne lørdag den 16/4 2011:

Vi var tre deltagere (Henrik, Ole, Verner) til Vaserne fra Buddinge Station kl. 8 efter bl.a. Lille Flagspætte!

Vejret var skyet med lidt regn af og til, 8 – 12 °C, svag vind.

Her er listen over hvad vi så i Vaserne (listen sendt ud på kontaktstedet!).

Vi mødte et par lokale fuglekiggere som udpegede området for Lille Flagspætte.

De så heller ikke Lille Flagspætte netop den morgen.

Men Lille Flagspætte hørt flere gange i området langs sti nordøst for fugletårn, og vest for sti mod renseanlæg.

Turens pris: 10 kr. pr. mand.

Venlig hilsen

Verner

(Redigeret af Webmaster).

Træktur til Nordsjælland søndag den 10/4 2011:

Vi var 8 der mødtes på Buddinge Station kl. 9 og tog i to biler til Hellebæk Avlsgård, hvor vi obsede det meste af dagen. Vejret var strålende med masser af sol, svag vind og op til 15 grader C.

Det blev en “stille dag” hvad trækfugle angik, og bedste arter blev bl.a. 4 Røde Glenter, 1 fou. Duehøg, 1 hunf. Blå Kærhøg, 5 Rørhøge, 3 Fiskeørne, 1 Vandrefalk samt Lille Flagspætte hørt syngende og trommende, 2 Landsvaler, 1 Ravn, 1 Misteldrossel, 1 Bjergvipstjert og (igen i år!) 1 Sortrygget Vipstjert der bl.a. sad og sang på avlsgården.

Der blev også set en Brunflagermus af nogle af deltagerne og hele tre sommerfuglearter.

Turens obs. er naturligvis indtastet på DOFbasen og turens pris blev 30 kr. pr. person/FDE

Nb: Et par foto's fra turen kan ses i Fotoalbum samt Fugle- og naturfoto's.

Træktur til Nordsjælland søndag den 13/3 2011:

Vi var 3 der mødtes på Buddinge Station kl. 9 og tog på træktur. Vejret var, til at starte med, overskyet med let regn, så vi benyttede morgenen og formiddagen med først, at køre til Vedbæk Havn for, at kigge efter den stationære Sorthovedet Måge 2k, men den var bare ikke PP!

Herefter videre til Hornbæk Havn for stationær Bjergpiber, og den fandt vi ret nemt og så ganske fint i tangopskyl og på molen i den østlige del af havnen, i øvrigt ny art for Robert, tillykke med det!

Så kørte vi til Hellebæk Avlsgård, hvor vi obsede omkring 4 timer. Trækket var moderat og vejret klarede endelig op med op til 8 graders varme og let SSØ-vind.

Her var en del træk, herunder mange Viber og Sanglærker og af de lidt bedre arter havde vi Sangsvaner, Blisgås 1, Bramgås 6, Rød Glente 1, en flot 2k Havørn lige over obsposten, en Trane trak trompeterende lavt over os, og der var trækkende Hjejler, Huldue 2, Hedelærke 4, en overflyvende Ravn, Sangdrossel 1 rst., 4 Misteldrosler, heraf 1 syng. og en hel del mere...

Turens obs. er indtastet på DOFbasen og turens pris blev en halvtredser pr. mand /FDE

Vintertur til Smør- og Fedtmosen lørdag den 26/2 2011:

Vi var 7 der mødtes på Kildegården kl. 10 og tog en rundtur på cirka 2 1/2 time i Smør- og Fedtmosen.

Vejret var ret koldt med temp. omkring frysepunktet, en frisk SØ-vind og en del sol.

Vi havde de fleste af mosens faste vintergæster samt forårsbebudere som Grågås og trækkende Sanglærker + turens overraskelse - en flot Rød Glente trk. ØNØ lavt over Fedtmosen!

På Valnæsvej talte vi min. 12 Kernebidere, men Natuglen i uglekassen ved Fedtmosen var desværre negativ...

Turens obs. er indtastet i DOFbasen og der er lagt et par fuglefoto's i Fugle- og naturfoto's.

Pris for turen: Gratis! /FDE

Ørnetur til Skåne lørdag den 19/2 2011:

Jeg tog alene af sted i en lejet Ford Focus stationcar med fire døre. Meget praktisk. Så kan man bare slæbe teleskop, ekstra tøj, kort, bøger og madpakke med i flere afdelinger og kyle det hele fra sig i bilen når som helst. Jeg er ikke vandt til den luksus.

Det er første gang jeg kører bil siden jeg tog kørekort i oktober 2010 !

Panikken bredte sig allerede i går. Jeg havde ikke lavet nogen form for

research, og havde egentlig bare lyst til at holde vinterferie, stille og

roligt. Værst af alt, jeg skulle finde rundt på motorvejsnettet og det havde jeg jo aldrig forholdt mig til. Men det gik faktisk foruroligende let.

Nå, men jeg var nødt til at anskaffe mig et kort. Fredag tog jeg ind til

Naturbutikken på Vesterbrogade. Jeg var jo bil-mobil og det skulle jeg lige vænne mig til. Købte Klaus Malling Olsens, "Fugleture i Østdanmark og Sydsverige", 2006. Jeg forvildede mig ned i den anden ende af butikken og endte med at impuls-købe et par vind- og vandtætte bukser (både livrem og seler fulgte med !).

Afsted lørdag morgen kl 8:40.

Den første havørn hang ude til venstre da jeg kom op af jorden ude på

Peberholmen. Fantastisk vejr i øvrigt !

Jeg kører af noget der hedder vej 101. Ikke just en motorvej

men jeg får set mig omkring. Det går lidt langsomt fra Trelleborg til Ystad

langs kysten. Man skal holde 50 km/h flere steder undervejs og det går tiden med. Jeg er fremme ved Krageholmssjön kl. ca. 14 så vidt jeg husker. Søen er tilfrosset og nede for enden af søen ser jeg dagens tredie havørn i et træ ved siden af en af to store reder. Med teleskop bliver en hver tvivl sat til side selvom der er omkring 1500 meter ned til enden af søen ! Den anden havørn har jeg set på en mark umiddelbart inden ved ved Skårby. Den fik jeg også meget fint med teleskop.

Næste stop Fyledalen:

Smukt vejr men p....koldt og især når solen ikke når ned i dalen. På det

sædvanlige (optimale) sted i Fyledalen slæber jeg mig selv, kikkert og teleskop ud på den åbne mark. Jeg ser dådyr på modsatte side af dalen og en ravn hoppe rundt. Senere dukker flere ravne op. Jeg forstår ikke rigtigt hvad jeg laver i det kolde blæsende vejr. MEN to andre "idioter" kommer gående langs vejen ned mod mig.

Så sker det: To ørne dukker op og laver nærmeste opvisning for os. En tredie ørn hænger længere ude og jeg er sikker på at jeg har set to Kongeørne og måske en tredie ældre eller havørn.

Jeg ringer til Frank og taler begejstret indtil min hånd er ved at fryse fast

til mobilen.

Da de to "idioter" kommer hen til mig, får vi det på plads. En Konge- og to havørne.

En musvåge sætter sig i et træ ikke langt fra min teleskopopstilling. Jeg ser dens intense blik i skopet meget fascinerende. Den ser meget sulten ud og er helt opslugt af at spejde 360 grader rundt.

Senere dukker en tredie mere stedkendt herrer op, som kender til historien om ørnerederne på den anden side af dalen. Han har også set én Konge- og to havørne. Og det bøjer jeg mig for.

Sjovt nok er de alle danskere. Svenskerne kan nok ikke se spøgen i at glo efter fugle i det kolde og blæsende vejr ?

Jeg er sikker på at det er sidste stop, men 300 meter længere nede af

Fyledalen, kører jeg op til venstre og vader op på et højdedrag. Flere dådyr dukker op på den anden side af en bakke. En musvåge mere.

På vej ned til bilen står jeg i skovkanten og hører nogle drøje hug på en

trætop. Jeg ser det for mig inden jeg når at se fuglen. Det må være en stor spætte! Og det var det. Jeg når ikke at lokaliserer den før den tager flugten med et meget karakteristisk fløjt. Den er helt sort og stor. Forholdsvis kort hale og kraftigt næb. Jeg er ret sikker på at det var en sortspætte. Nu vil jeg se om jeg kan finde den på en lydoptagelse.

Det var så den tur. Jeg så også Glenter flere steder undervejs og i Fyledalen.

Trækkende flokke af gæs.

Pris for turen:

Foreløbigt depositum for bil: 5500.

Fuglebog og nye vand- og vindtætte bukser : 1639 (med DOF-rabat)

Diesel: 194

Karta Södra Sverige (Tankstation i Trelleborg): 99 svenske

Øresundbroen: 590.

/Ole Odgaard

(Redigeret af Webmaster).

Ørnetur til Skåne søndag den 9/1 2011:

Vi var “kun” 3 (idet der indkom hele 3 afbud samme morgen!) der mødtes på Buddinge Station kl. 9 og tog over Øresundsbroen til Skåne på "ørnetur". Vejret var – til at starte med – nærmest elendigt, med lidt regn, men megen tåge og dis samt sneglatte veje, så vi forblev i

Börringe/Havgårdssjön/Näsbyholm-området.

Først kunne vi grundet disen næsten kun høre fuglene i den ellers stille natur, men pludselig – lige efter middag – klarede det op og blev helt flot vejr med nogen sol, og vi nåede, at komme op på, at se i alt 7 Havørne, heraf 4 i samme kikkertfelt ved Näsbyholm. Desværre ingen Kongeørn!

Af øvrige fugle var her desværre ikke så meget, at komme efter, men vi noterede da bl.a. Rød Glente, Fjeldvåge og en del Ravne.

Vi var hjemme på Buddinge Station kl. 15:35 og prisen for turen blev 175 kr. pr. mand.

Alt i alt en lidt skuffende “ørnetur”, men det kunne dog have været meget værre!/FDE

Nb: Et par foto's fra turen kan ses i Fotoalbum samt Fugle- og naturfoto's og et dagbogsreferat (+ obs.) er endvidere sendt ud på gruppens kontaktsted samt lagt på Svalan!

Vintertur til Nordsjælland søndag den 5/12 2010:

Vi var 4 der mødtes i snevejr i Herlev kl. 08:45. Én mand (vores faste chauffør) trak sig dog for, at deltage pga. vejret der var overskyet med pænt is- og snedække og snevejr, men vi var 3 friske birders der trodsede vejrliget og tog på tur til Nordsjælland, hvor vi havde en ganske udmærket tur.

Vi lagde ud ved Strødam Engsø, hvor der i vågen lå 3 ad. Sangsvaner, 1 Pibeand, 4 Stor Skallesluger og ved Stryget efter fugletårnet havde vi 1 Kernebider samt en fin Vandstær!

Herefter tog vi op til Pøleåens udløb i Arresø (Arresø øst), her var dårlig sigt og derfor ikke udsigt til ørne på isen, men vi havde dog – som det bedste – et par Silkehaler ved P-pladsen.

Herudover var her bl.a. en del Sangsvaner og Stor Skallesluger.

Her indtog vi i øvrigt vores medbragte frokost.

Videre til Solbjerg Engsø, her var ikke meget, dog blev der bl.a. set 1 Krikand og ved P-pladsen var der både Sump- og Spætmejse.

Vi sluttede af med, at køre til Stenløkken 78 i Birkerød, for at se Skovhornugler på overvintringsplads og der sad 3-4 stk's i en thuja i privat have, hvoraf den ene sad meget fint!

Vi var i Herlev igen kl. 14:30 og turens pris blev 55 kr. pr. mand/FDE

Nb: Turens observationer er også indtastet på DOFbasen.

Ørnetur til Skåne søndag den 7/11 2010:

Vi var 7 der mødtes på Buddinge Station kl. 9 og tog afsted over broen mod Skåne på “ørnetur”. Vejret var koldt, men fint med en del sol og svag vind. Der var dog en del tågebanker på vejen derover. Vi startede med, at køre direkte til Skarhult dammar, og lede efter Steppeørnen der skulle opholde sig her, men trods intensiv søgen i over to timer efter ørnen af både os og mange andre tilstedeværende - både danske og svenske birders, forblev den desværre negativ, øv!

Af spredte obs. fra Skarhult havde vi bl.a. både Sang- og Pibesvaner, Blisgæs, Canadagæs, Fjeldvåge 1 og 2 Havørne!

Herefter tog vi til Krankesjön (Silvåkra-tårnet) og obsede en times tid. Bedste arter her blev en del Knarænder og Lille Skallesluger 7 samt en overflyvende Lille Flagspætte (som jeg vist kun så!), 7 Skægmejser og 1 flot Stor Tornskade, som gjorde lykke hos flere!

Videre til Tågra hvor vi obsede 1 1k+ Kongeørn som fløj ned fra en højspændingsmast og forblev væk, men flot det korte øjeblik det stod på!

Forbi Eriksdal hvor vi havde en del Røde Glenter i meget flot lys!

Vi sluttede af i Fyledalen med knap 30 Røde Glenter der kom ind til overnatning + 4 Ravne, Spætmejse (hørt) samt 1 ad. Kongeørn set af enkelte af os fra bilen på vej hjem!

Desuden iagttog vi både Vildsvin og Dådyr!

Vi var på Buddinge Station igen ved 18-tiden og turens pris blev 195 kr. pr. mand ved 4 i bilen/FDE

Nb: Foto's fra turen kan ses i Fotoalbum samt Fugle- og naturfoto's og et dagbogsreferat er endvidere sendt ud på gruppens kontaktsted samt lagt på Svalan!

Træktur til Sydvestsjælland søndag den 3/10 2010:

Vi var tre af sted . Det var et forrygende blæsevejr med kuling fra SØ. Diskuterede hvor vi kunne forventes at få mest ud af det under de forhold og besluttede os for Stigsnæs. Det viste sig at være så fugletomt, at der ikke var noget værd at skrive hjem om.

Efter også at have forsøgt med rastende fugle i skoven med samme magre resultat besluttede vi at køre til Borreby Mose. På de åbne vidder var vinden så stærk at vi måtte opgive efter kort tid, men nåede dog at registrere et overraskende stort antal Knarænder.

Vi besluttede derefter at forsøge os med Flasken, ved Tudeåens udløb. Det viste sig at være et godt valg, idet fugletårnet der ligger i læ for østenvind og her lå mange fugle:

Grågæs, Bramgæs, Blisgæs, Knarænder, Pibeænder, Krikænder, Skallesluger, Lille Lappedykker, Svartbag, Alm. Ryle, Hvidklire, Vibe, Strandhjejle.

Herefter var det tid at søge hjemad og vi kørte syd om Tissø og stoppede ved Sæby Kirke . På markerne mod Tissø store mængder af Grågæs og Bramgæs og mange Viber i luften. En lokalkendt gav et tip om at de to Svaner vi kunne iagttage rastende med hovedet under vingen var Pibesvaner. Med tålmodighed, hvor en af dem endelig løftede hovedet kunne vi tydeligt konstatere at det var Pibesvaner.

Af rovfugle blev på hele turen kun registeret tre Tårnfalke, under kørslen.

Alt i alt en god tur trods de vanskelige forhold.

Turens pris 145,-kr./Robert Toft

Kombineret fugle- og svampetur i Smør- og Fedtmosen søndag den 12/9 2010:

Vi var 25 personer, heraf 11 fra Gladsaxe Fuglegruppe og 14 fra Danmarks Naturfredningsforening (Naturens Dag), der - i fint vejr - tog på kombineret fugle- og svampetur med Henrik Mathiassen som svampeguide og undertegnede som fugleguide.

Grundet den megen regn der havde faldet den seneste tid fandt vi i alt omkring hele 60 forskellige svampearter, heraf 19 nye arter for mosen!

Af fugle iagttog vi - ud over de mere almindelige arter for årstiden - en flot 1k Lærkefalk der fouragerede over Kildegårdens jorder syd for Træbanken!

Fugleobs. fra turen kan ses via DOFbasen og turens svampefund er indtastet i Svampeatlas. Foto's fra turen kan ses i Fotoalbum - samt et par af svampene i Fugle- og naturfoto's!

Turen startede og sluttede ved Kildegården og varede fra kl. 10:00 - 14:00 og var absolut gratis/FDE

Træktur til Falsterbo søndag den 5/9 2010:

Vi var 6 der mødtes på Buddinge Station kl. 08:30 og tog i to biler direkte til Falsterbo her på Bivråkens Dag som afslutning på Falsterbo Bird Show. Vejret var tørt og solrigt med temperaturer op mod 18 grader C og let NØ-vind.

På vejen derud gjorde vi et kortvarigt stop ved "Anna's bageri" og efterfølgende obsede vi hele dagen fra Nabben, Fyren, Kolabacken, Ljungen mv.

Trækket var ikke overvældende, men vi kom da op på i alt 10 forskellige rovfuglearter, heraf bl.a. flere Hvepsevåger, 3 1k Rørhøge, 1 Fiskeørn, 8 Lærkefalke, 2 Dværgfalke og afslutningsvis 1 2k Havørn ved Ljungen.

Der var også lidt vadefugle på Nabben, herunder Storspove og Klyde - samt en del småfugle som Skovpiber, 1 Bjergvipstjert, Gule Vipstjerter og Grønsisken. Desuden Huldue og Gøg.

Et par foto's fra turen er lagt i Fotoalbum og artsliste er lagt på Svalan og sendt ud via. kontaktstedet.

Prisen for turen blev 165 kr. pr. mand ved 3 i bilen/FDE

Sommertur til Vestsjælland mv. søndag den 25/7 2010:

Vi tog 4 afsted fra Buddinge Station kl. 9. Vejret var Ok, 18-20 grader C, nogen sol, dog blæste det en del. Vi lagde ud ved Borreby Mose, hvor vi først obsede nogle timer. Derefter tog vi til Stigsnæs for, at spise frokost i læ. Derfra tilbage til Borreby Mose og obse en times tid mere.

Der var rimeligt mange fugle i Borreby Mose, hvoraf fx. kan nævnes en oversomrende ad. Sangsvane (vingeskadet), Rørhøg 2 hunf. fou., en hel del andefugle, herunder Grav- Krik- Knar- og Skeand samt pænt med vadefugle, herunder Lille Præstekrave, Stor Kobbersneppe, Temmincksryle, Brushane m.fl. og af terner havde vi både Fjord- og Dværgterne.

Herfra kørte vi så til Glænø, men der var ikke det store, at se på, dog 2 Rørhøge og nogle Digesvaler.

På hjemvejen havde vi i øvrigt yderligere et par Rørhøge fra bilen, og vi sluttede af med, at obse fra Havstokken ud på Ølsemagle Revle, hvor vi bl.a. (på nogen afstand) kunne konstatere 1 Lille Kobbersneppe, 5 ad. Islandsk Ryle og 2 ad. Krumnæbbet Ryle mv.

Alt i alt kom vi op på 16 forskellige vadefuglearter på de forskellige lokaliteter og det var da helt Ok.

Desuden så vi flere Rådyr og en enkelt Det Hvide C på turen.

Et enkelt foto af vores frokostpause ved Stigsnæs kan ses i Fotoalbum og obs. fra turen er indtastet på DOFbasen!

Turens pris: 100 kr. pr. mand/FDE

Forårstur til Møn søndag den 30/5 2010:

Turen desværre aflyst grundet heldagsregn!

Træktur til Nordsjælland søndag den 11/4 2010:

Vi var 4 der mødtes på Buddinge Station kl. 9. Vejret var fint med sol og omkring 10 graders varme samt let NØ-vind, så vi blev enige om, at tage til Hellebæk Avlsgård, hvorfra vi obsede nogle timer. Trækket var ikke overvældende, men vi havde dog flere gode arter, herunder bl.a. 1 Rød Glente, 1 Fjeldvåge, 5 Rørhøge (+ 2 lokale territoriehævdende), 3 Fiskeørne, 1 Dværgfalk og 1 Landsvale!

Desuden rastede og småsang 1 2k han Sortrygget Hvid Vipstjert på gavlen og omkring avlsgården!

Vi brød op ved 13:45-tiden og tog et smut forbi Solbjerg Engsø, som også blev vores sidste turmål. Her sås yderligere 1 rastende Fiskeørn siddende fint i et af "skarvtræerne" samt 1 Bramgås blandt Grågæssene og Grav- Krik- og Pibeænder + lidt vadefugle i form af Strandskade og Vibe + 2 rastende Ravne mm.

Fugleobs. fra turen er indtastet på DOFbasen!

Turens pris blev 40 kr. pr. mand /FDE

Træktur til Nordsjælland søndag den 21/3 2010:

Vi var 9 der mødtes på Buddinge Station kl. 9. DMI havde lovet regn om morgenen, men det holdt heldigvis tørt på hele turen. Der kom dog aldrig nogen egentlig opklaring og en noget stærk og kølig NV-vind lagde en dæmper på trækket ved Hellebæk Avlsgård, som vi først besøgte.

Vi valgte ret hurtigt, at bryde op ved Hellebæk og besøgte så nogle rastlokaliteter i Nordsjælland, nemlig Strødam Engsø (hvor frokosten blev indtaget) og Solbjerg Engsø.

Af fugle havde vi et pænt bredt udvalg af arter (omkring 60 arter i alt!), hvoraf i flæng fra hele turen bl.a. kan nævnes Krik- Pibe- og Knarand - samt en rastende hunf. Sortand i Strødam Engsø (!), Lille og Stor Skallesluger, Duehøg, Blå Kærhøg, Strandskade, Vibe, Svaleklire, Sanglærke, Ravn, Sangdrossel og Misteldrossel, Hvid Vipstjert, Kernebider, Lille Korsnæb, Rørspurv oma.

Vi sluttede af ved Arresø øst (Pølåens udløb i Arresø) med bl.a. 5 trk. Sangsvaner og 2 Havørne på isen.

Fugleobs. fra turen kan ses via DOFbasen og foto's fra turen kan ses i Fotoalbum!

En hyggelig tur var slut og turens pris blev 60 kr. pr. mand /FDE

Ørnetur til Skåne søndag den 14/2 2010:

Vi var 7 der mødtes kl. 09:15 på Buddinge Station og tog afsted i to biler på en kold ørnetur i et snedækket landskab til Skåne og lagde ud ved Skabersjö, hvor vi eftersøgte den stationære 3k Steppeørn, desværre uden held.

Herefter tog vi til Fyledalen, hvor der var "fuldt hus" mht fuglekiggere og som kunne opvise 2 2k Kongeørne samt 2 2k Havørne! Desuden iagttog vi 6 Vildsvin i den snedækkede dal. Videre via Eriksdal til Tågra, hvor vi fandt yderligere 3 Kongeørne siddende i højspændingsmasterne. Det var fint nok, selvom ørnene ikke gjorde megen væsen af sig i den lette vind.

Herefter tog vi via Näsbyholm tilbage til Skabersjö, idet vi fik melding om, at Steppeørnen var meldt PP ved slottet i Skabersjö, men ak nej! - den var der ikke da vi nåede stedet. Vi kom dog alt i alt op på hele 5 Kongeørne og 9-10 Havørne, så en ørnetur kunne man godt kalde det! Meget andet havde vi dog ikke... Foto's fra turen kan ses i Fotoalbum samt Fugle- og naturfoto's og et dagbogsreferat er endvidere sendt ud på gruppens kontaktsted samt lagt på Svalan.

Turens pris: 160 kr./pr. mand ved 4 i bilen ved (ny-)prisen 1:50 kr./km. + broafgift. /FDE

Vintertur til Smør- og Fedtmosen søndag den 31/1 2010:

Trods kuldegrader og høje snedriver var vi 6 der mødtes på Kildegården kl. 10:15 og gik en tur rundt i mosen, her var de fleste mest almindelige vinterfugle, og af overraskelser havde vi 13 SV-trækkende Sædgæs i kileformation over Fedtmosen og 2 Korttået Træløber ved Lilleholm/Smørmosen.

Der blev også set lidt på svampe med Henrik Mathiassen som guide - og der blev bl.a. fundet Alm. Judasøre og 3 forskellige Ildporesvampe (Alm., Pile- og Blomme-Ildporesvamp).

Fugleobs. fra turen kan ses via DOFbasen og foto's fra turen kan ses i Fotoalbum!

Turen varede - incl. pause ved Naturskolen - omkring 3 timer og turen var absolut gratis! /FDE