Mua Cây Sưa

Mua cây sưa, gỗ sưa giá cao trên toàn quốc, luôn có % cho người giới thiệu- cam kết mua giá cao nhất trên thị trường vì chúng tôi là đơn vị đi thu mua trực tiếp từ người có sản phẩm và xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong...do vậy bạn không phải qua các khâu trung gian nên sẽ bán được giá tối đa.

Mọi chi tiết xin liên hệ 0978881118.

lưu ý là chúng tôi chỉ thu mua cây sưa hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng, không mua cây sưa gỗ sưa của Sưa Tặc, Lâm Tặc.

Mua cây sưa

Giá cây sưa:

Cây sưa loại 1: (Thường là những cây sưa trên 100 năm tuổi)

*  Loại 1.1:     19-21 triệu/kg

*  Loại 1.2:     17-19 triệu/kg

*  Loại 1.3:     15-17 triệu/kg

Cây sưa loại 2: ( Những cây sưa khoảng 80 năm tuổi)

* Loại 2.1:      13-15 triệu/kg

* Loại 2.2:      11-13 triệu/kg

* Loại 2.3:      9-11 triệu/kg

Cây sưa loại 3: ( Những cây sưa khoảng 40 năm tuổi)

* Loại 3.1:      7-9 triệu/kg

* Loại 3.2:      5-7 triệu/kg

* Loại 3.3:      3-5 triệu/kg

Cây sưa loại 4: ( Những cây sưa khoảng 10-15 năm tuổi)

* Loại 4.1:  5-10 triệu/cay

* Loại 4.2: 15-20 triệu/cây


Mua gỗ sưa

Mua cây gỗ sưa

Comments