DRŽAVNA MATURA 2016./2017.

Prijava ispita državne mature - jesenski rok!

objavio 21. srp 2017. 05:48 Mirjana Perić   [ ažurirano 1. kol 2017. 14:06 ]


Maturanti koji nisu položili neki od ispita državne mature, ili su pak nezadovoljni nekom od ocjena i nisu upali na željeni fakultet i učenici koji su upućeni na jesenski popravni rok, imaju mogućnost polaganja ispita na jesenskom roku. Prijave ispita jesenskog roka mature 2017. 20.07.2017. do 31.07.2017.,  a prvi se ispiti pišu već 23. kolovoza 2017.

Pregled daljnjih aktivnosti

objavio 12. srp 2017. 02:54 Mirjana Perić   [ ažurirano 12. srp 2017. 12:24 ]

Danas, 12. 7. 2017.  objavljeni su privremeni rezultati državne mature

 1. rok za prigovore na ocjenjivanje ispita državne mature:  12. 7. 2017. do 14. 7. 2017.

 • Prigovore u pisanom obliku podnosite koordinatoru u uredu:
  • 13. 7. 2017. od 9 do 12 sati
  • 14. 7. 2017. od 8 do 09 sati
 • Obrazac za prigovor mora izgledati ovako:

  Datum prigovora: [napišite datum]
  Vrijeme prigovora: [napišite vrijeme]

  Ime i prezime učenika [upišite svoje ime i prezime]
  OIB: [upišite svoj OIB]
  Razred: [upišite razred koji ste pohađali, npr 4.a]

  Gimnazija Županja, Županja
  Školsko ispitno povjerenstvo


  Predmet: Prigovor na rezultat ispita državne mature


  Ispit na koji ulažem prigovor: [upišite ispit i razinu (A ili B) na koji se žalite]

  Obrazloženje prigovora:


  [U tekstu prigovora navedite točno zadatak na koji ulažete prigovor, ispitnu knjižicu u kojoj je zadatak objavljen
 •  (ako ima više knjižica). Tekst prigovora mora biti konkretan u smislu da navedete točno ono na što prigovor ulažete]
 • Ispisati zadatak na koji ulazete prigovor sa svog profila i tocno rjesenje.


Potpis učenika:
[vaš potpis kemijskom olovkom]

        Obrazac prigovora možete preuzeti u privitku. 

 

2. objava konačnih rezultata državne mature: 17. 7. 2017.

 • od 14. 7. 2017. do 17. 7. 2017. vaše prigovore rješava NCVVO i rezultati postaju konačni

3. objava konačnih rang lista upisa na visoka učilišta: 17. 7. 2017.

Prepišite upisni broj na fakultetu na kojega ste primljeni jer će vam to trebati za upis.


4. podjela svjedodžbi i potvrda o položenim ispitima državne mature: 20. 7. 2017.

·            Točno vrijeme i mjesto podjele svjedodžbi i potvrda objavit ću kad saznam kada će  biti omogućen njihov ispis.

·            Svjedodžbe i potvrde ne možete dobiti ranije.

·            Ukoliko neki fakultet ima raniji rok upisa, moći ćete se na njega upisati, jer fakulteti imaju uvid u vaše rezultate mature. Kontaktirajte fakultet zbog dogovora          o predaji originalnih svjedodžbi i potvrda.OBAVIJEST MATURANTI - ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA - TEST

objavio 19. lip 2017. 13:34 Mirjana Perić   [ ažurirano 19. lip 2017. 13:35 ]


Obavještavaju se svi pristupnici državne mature školske godine 2016./2017. da će se ispit iz

Hrvatskoga jezika – Test (A i B razina) provesti 28. lipnja 2017. godine u 14 sati.

Svi učenici u školu doći u 13:30 sati.

ODGODA ISPITA HRVATSKI JEZIK- TEST

objavio 19. lip 2017. 04:49 Mirjana Perić

SUTRA 20.06.2017. ODGAĐA SE ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA - TEST

OBAVIJEST IZ NCVVO-a.

Danas, 19. lipnja 2017. godine pristupnici državne mature školske godine 2016./2017. u 9.00 su sati pristupili polaganju ispita iz Hrvatskoga jezika – Esej na A (višoj) i na B (osnovnoj razini).

U jednoj je splitskoj školi kompromitiran sadržaj ispita iz Hrvatskoga jezika – Test na A (višoj) i na B (osnovnoj) razini. Umjesto ispita iz Hrvatskoga jezika – Esej na obje razine učenicima je podijeljen ispitni materijal iz Hrvatskoga jezika – Test.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja donosi Odluku o odgodi ispita iz Hrvatskoga jezika – Test na A (višoj) i na B (osnovnoj) razini.

Točan datum provedbe ispita iz Hrvatskoga jezika – Test (A i B razina) bit će objavljen tijekom današnjega dana na mrežnoj stranici Centra, MZO-a i stranici postani student.

OBAVIJEST ZA 16.06.2017.

objavio 15. lip 2017. 00:25 Mirjana Perić

SVI PRISTUPNICI KOJI 16.06.2017. POLAŽU ISPIT IZ ENGLESKOG JEZIKA  M O R A J U  BITI  U ŠKOLI  NAJKASNIJE U 08:30 SATI.

OBAVIJEST

objavio 5. lip 2017. 10:43 Mirjana Perić   [ ažurirano 5. lip 2017. 12:44 ]

Podsjećam maturante, učenike 4.A, 4.B, 4.C i 4.D razreda, da sutra s ispitom iz psihologije i informatike  započinje  OSMA  DRŽAVNA MATURA
Obvezno doći 30 minuta prije početka ispita. Ponijeti osobnu iskaznicu. Kemijsku olovku pristupnik će dobiti na ispitu.

Želim Vam puno uspjeha......

Pravila o polaganju ispita državne mature

objavio 5. lip 2017. 10:26 Mirjana Perić   [ ažurirano 5. lip 2017. 12:48 ]

Uvod 

U nastavku slijedi kratki pregled pravilnika o državnoj maturi, s naglaskom na one odrebe koje se odnose na polaganje, ocjenjivanje i prigovore na ispite državne mature. 

Puno više možete saznati ako pročitate pravilnik. 

Za upoznavanje s ispitnim gradivom, proučite ispitne kataloge.

Kako ne biste propustili neke važne datume, pročitajte kalendar i vremenik ispita državne mature, kao i brošuru o ispitima i upisu na fakultete.

Općenito o državnoj maturi

Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature. 

Ispiti državne mature ispiti su iz općeobrazovnih predmeta.

Ispiti državne mature na standardizirani se način provode u cijeloj državi u isto vrijeme i pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike, odnosno pristupnike. 

Ispite provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školama i ostalim javnim ustanovama uključenim u provedbu ispita državne mature.

Učenik je uspješno je položio državnu maturu ako je položio sve ispite obveznoga dijela državne mature.

O položenim ispitima obveznoga dijela državne mature učeniku se izdaje svjedodžba o državnoj maturi, a o položenim ispitima izbornoga dijela potvrda o položenim ispitima državne mature.

Polaganje ispita državne mature

U jednome danu mogu se polagati najviše dva ispita državne mature.

Pripremne i druge radnje u svezi s  organizacijom i provedbom državne mature u školi provodi školsko ispitno povjerenstvo. 

Ispiti državne mature polažu se u ljetnom i jesenskom ispitnom roku. 

Pravo pristupa polaganju državne mature, odnosno ispita državne mature imaju učenici, odnosno pristupnici koji su s uspjehom završili završni razred na kraju nastavne godine, 

što uključuje i učenike, odnosno pristupnike kojima je pozitivno riješen prigovor na zaključenu negativnu ocjenu.

Polaganje prijavljenih ispita može se odjaviti najkasnije dvadeset dana prije početka ispitnoga roka. 

Ako se ispit ne odjavi u navedenom roku i ne prilože dokazi o opravdanosti izostanka, smatra se da je iskorišten ispitni rok te je nužno platiti naknadu za troškove polaganja ispita.


Učenici, odnosno pristupnici moraju se okupiti pred ispitnom prostorijom najkasnije 30 minuta prije početka ispita.

Učenik, odnosno pristupnik na ispitu mora imati osobni dokument s fotografijom, koji prije početka ispita stavlja na rub stola.

U slučaju da učenik, odnosno pristupnik nema osobni dokument, dežurni nastavnik to zapisuje u zapisnik, a identifikacija učenika, odnosno pristupnika obavlja se uz predočenje osobnoga dokumenta, najkasnije u roku od 24 sata nakon početka ispita.

Učenici, odnosno pristupnici mogu na ispitu imati samo pribor ili pomagala, koji su za svaki ispit propisana u predmetnome ispitnom katalogu.

Učenik, odnosno pristupnik tijekom ispita ne smije koristiti niti imati u blizini radnoga mjesta mobilni telefon niti druge prijenosne elektroničke komunikacijske uređaje.

U pravilu, prvih 30 minuta nakon početka ispita i zadnjih 15 minuta prije isteka vremena određenoga za rješavanje ispita, niti jedan učenik, odnosno pristupnik ne smije napustiti ispitnu prostoriju. 


Nedozvoljena ponašanja učenika (opomena ili prekid ispita)

 • nepridržavanjem uputa dežurnoga nastavnika,
 • upisivanje neprimjerenih znakova ili neprimjerenih sadržaja u ispitni test,
 • nepridržavanjem uputa o uporabi propisanoga pribora,
 • osvrtanje, razgovaranje, odnosno sporazumijevanje,
 • ometanje tijeka ispita,
 • prepisivanje ili dopuštanje prepisivanja,Nedozvoljena ponašanja učenika (prekid ispita)

 • posjedovanje ili korištenje nedopuštenih pomagala,
 • predavanje uratka drugoga pristupnika


Nedozvoljena ponašanja učenika (poništavanje svih položenih ispita)

 • predavanje uratka drugoga pristupnika,
 • nedozvoljeno posjedovanje ispitnih  materijala,
 • zamjena identiteta pristupnika.


Ocjenjivanje


Uspjeh na pojedinom ispitu državne mature izražava se ocjenom.

Rezultat ispita državne mature izražava se bodovima, postotnim bodovima i centilom. 

Bodovima se ocjenjuju pojedina pitanja i zadatci pojedinih dijelova ispita.

Ocjena se utvrđuje temeljem postotnih bodova postignutih iz svih dijelova ispita mjerilima koje propisuje Centar za kalendarsku godinu.

Postignute bodove na ispitu utvrđuju ocjenjivači, a mogu se utvrđivati i računalno.

Ocjenjivače imenuje ravnatelj Centra za svaku kalendarsku godinu.

Ocjenjivač će upozoriti Centar na moguće prepisivanje ili drugo eventualno nedozvoljeno ponašanje koje je razvidno iz usporedbe ispitnih testova učenika, odnosno pristupnika.Prigovori


U slučaju sumnje u nepravilnosti u provedbi ispita državne mature ili u postupke koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita te na ocjenu ispita, učenik, odnosno pristupnik može podnijeti prigovor.

Pisani prigovor u svezi s nepravilnošću u provedbi ispita podnosi se najkasnije u roku od 48 sati od pisanja ispita, a prigovor na ocjenu ispita najkasnije 48 sati od objave rezultata ispita.

Učenik pisani prigovor podnosi ispitnome povjerenstvu u školi.

Mišljenje o opravdanosti prigovora učenika donosi ispitno povjerenstvo i prosljeđuje ga Centru.

Konačnu odluku o prigovoru učenika, odnosno pristupnika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od završetka roka za zaprimanje prigovora. 

Ovu odluku donosi Centar na temelju mišljenja ispitnoga povjerenstva o opravdanosti prigovora.

U slučaju da Centar utvrdi da je prigovor u svezi s nepravilnostima u provedbi ispita državne mature ili postupcima koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita opravdan, Centar može odrediti ponovno polaganje ispita.

 

Hitno izvršiti potvrdu podataka

objavio 26. svi 2017. 01:17 Mirjana Perić   [ ažurirano 26. svi 2017. 01:20 ]

Molim vas pregledajte ovu tablicu i potvrdite podatke koje još niste. Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

objavio 28. velj 2017. 04:32 Mirjana Perić   [ ažurirano 28. velj 2017. 04:44 ]

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature.

Naknadne prijave, promjene ispita

Rok: do 08. 05. 2017. (uključivo i taj dan).

Napominjemo: 
u čl. 17. Pravilnika o polaganju državne mature učenicima je omogućena naknadna prijava i promjena ispita iz opravdanih razloga.

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

 Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju Školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar. 
Za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjeni razine ispita učenici se trebaju javiti ispitnome koordinatoru u školi.

2. Promjena prijavljenih ispita

Rok: do 08. 05. 2017.
 (uključivo i taj dan)

Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita 

te navesti razloge promjene. 

Dakle, kad učenik želi promijeniti prijavljeni ispit, uvijek mora jednoga odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit. 
Svi ostali slučajevi spadaju u naknadnu prijavu.

 Napomena: 

     - uz zamolbu za naknadnu prijavu ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita u propisanom roku.
     - uz zamolbu za promjenom ispita i promjenom razine prijavljenog ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost zamolbe.          
   
Odjave ispita

Rok: do 18. 05. 2017. (uključivo i taj dan)
 
Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?

  Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

Obrazac zamolbe u privitku.

Stanje prijava u SRDM

objavio 16. velj 2017. 01:57 Mirjana Perić   [ ažurirano 16. velj 2017. 02:00 ]

 • Svi ste prijavili ispite državne mature! Nadam se da ste prijavili i izborne ispite prema zahtjevima fakulteta koje namjeravate prijaviti?


1-10 of 12