DRŽAVNA MATURA 2016./2017.

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

objavio 28. velj 2017. 04:32 Mirjana Perić   [ ažurirano 28. velj 2017. 04:44 ]

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature.

Naknadne prijave, promjene ispita

Rok: do 08. 05. 2017. (uključivo i taj dan).

Napominjemo: 
u čl. 17. Pravilnika o polaganju državne mature učenicima je omogućena naknadna prijava i promjena ispita iz opravdanih razloga.

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

 Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju Školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar. 
Za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjeni razine ispita učenici se trebaju javiti ispitnome koordinatoru u školi.

2. Promjena prijavljenih ispita

Rok: do 08. 05. 2017.
 (uključivo i taj dan)

Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita 

te navesti razloge promjene. 

Dakle, kad učenik želi promijeniti prijavljeni ispit, uvijek mora jednoga odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit. 
Svi ostali slučajevi spadaju u naknadnu prijavu.

 Napomena: 

     - uz zamolbu za naknadnu prijavu ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita u propisanom roku.
     - uz zamolbu za promjenom ispita i promjenom razine prijavljenog ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost zamolbe.          
   
Odjave ispita

Rok: do 18. 05. 2017. (uključivo i taj dan)
 
Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?

  Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

Obrazac zamolbe u privitku.

Stanje prijava u SRDM

objavio 16. velj 2017. 01:57 Mirjana Perić   [ ažurirano 16. velj 2017. 02:00 ]

  • Svi ste prijavili ispite državne mature! Nadam se da ste prijavili i izborne ispite prema zahtjevima fakulteta koje namjeravate prijaviti?


PROBLEMI OKO PRIJAVE U SUSTAV POSTANI STUDENT

objavio 30. sij 2017. 02:12 Mirjana Perić

Ako se učenik ne uspije prijaviti na mrežnoj stranici www.postani-student.hr zbog pogrešne korisničke oznake, lozinke i/ili PIN-a, sustav će javiti poruku Prijava nije uspjela i ponudit će ponovni upis podataka. Pri ponovnome upisu korisničkih podataka sustav će zahtijevati, zbog sigurnosnih razloga, upis niza znakova koji će biti prikazani na slici.
 Nužno je pozorno upisati korisničku oznaku, lozinku i PIN te prepisati navedeni niz znakova sa slike.
 Ako učenik izgubi PIN ili TAN, može zatražiti njihovo ponovno izdavanje slanjem SMS poruke sadržaja OPET na broj 666555 isključivo na broj mobilnoga telefona kojega je prilikom prve prijave upisao u sustav. 
Ako je izgubljena korisnička oznaka ili lozinka ili ako nakon više ponovljenih pokušaja unosa podataka sustav javlja poruku o pogrešnim korisničkim podatcima, učenik se treba obratiti administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i/ili lozinka.
 Ako učenik i dalje ima poteškoća s prijavom na mrežnu stranicu www.postani-student.hr, potrebno je nazvati Službu za pomoć korisnicima na broj telefona Info centra 01/4501 899 ili problem prijaviti elektroničkom poštom na adresu info.centar@ncvvo.hr.

Državna matura 2016./2017. – Priručnici za prijavu ispita državne mature

objavio 9. pro 2016. 13:55 Mirjana Perić   [ ažurirano 9. pro 2016. 13:58 ]

Danas, 9. prosinca 2016. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je priručnik namijenjen učenicima koji u školskoj godini 2016./2017. završavaju 4. razred srednje škole u gimnazijama, četverogodišnjim strukovnim i umjetničkim školama kao i za učenike koji završavaju 5. razred u medicinskim školama u redovnome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj.


Svi objavljeni priručnici dostupni su na službenim mrežnim stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

 


1-4 of 4