DRŽAVNA MATURA 2018./2019.

Dragi maturanti,

15. veljače 2019. završila je prijava ispita državne mature.

U narednom periodu možete odjaviti, promjeniti i naknadno prijaviti ispite. Svi ovi postupci provode se u skladu s čl. 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature (NN 1/13).

Za navedene postupke javljate se ispitnome koordinatoru.

Potrebno je popuniti obrazac zamolbe (prema vrsti zamolbe).

Osim popunjenog obrasca zamolbe, za naknadnu prijavu ispita, promjenu prijavljenoga ispita i promjenu razine prijavljenoga ispita, Školskome ispitnome povjerenstvu potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazujete opravdanost zamolbe (čl. 17. st. 4. i 5.)

Odluku o opravdanosti svih vrsta zamolbi donosi Školsko ispitno povjerenstvo.

1. Naknadna prijava ispita

Rok: do 03. 05. 2019. (uključivo i taj dan).

Napominjem:

u čl. 17. Pravilnika o polaganju državne mature učenicima je omogućena naknadna prijava i promjena ispita iz opravdanih razloga.

Centru se šalje skenirana odluka ŠIP-a putem e-maila: ik.dm@ncvvo.hr

Ako je odluka ŠIP-a pozitivna Centar u sustavu prijavljuje ispite.

- Obrazac za naknadnu prijavu ispita

2. Promjena prijavljenih ispita

Rok: do 03. 05. 2019. (uključivo i taj dan)

Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita te navesti razloge promjene.

Dakle, kad želite promijeniti prijavljeni ispit, uvijek morate jednoga odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit.

Svi ostali slučajevi spadaju u naknadnu prijavu.

- Obrazac za promjenu prijavljenih ispita

- Obrazac za promjenu razina prijavljenih ispita

3. Odjava prijavljenih ispita

Rok: do 14. 05. 2019. (uključivo i taj dan)

Za odjavu ispita potrebno je popuniti obrazac za odjavu prijavljenih ispita.

ŠIP donosi odluku o odjavi ispita.

- Obrazac za odjavu prijavljenih ispita

Prijava studijskih programa

Prijave studijskih programa započet će 1. veljače 2019. u 9 sati.

Svi podatci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2019./2020.) bit će dostupni kandidatima s datumom početka prijava studijskih programa.

Obavijest- MATURANTI

21. rujna 2018 od 9:00 sati podjela svjedodžbi o položenoj državnoj maturi i potvrda o položenim ispitima državne mature.


Obavijest- MATURANTI

Jesenski rok državne mature 2017./2018.

Prijava ispita državne mature:

od 20.07.2018. od 12:00 sati do 31.07.2018. u 12:00 sati

- Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom i pristupom svojoj stranici na www.postani-student.hr

OBAVIJEST - 12.07.2018.

Objava konačnih rezultata na rasporedu je 16. srpnja u 12 sati.

S privremenih rang-lista brisani su svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe.

Svaki kandidat vidi svoj plasman samo na studijskom programu na kojem bi ostvario pravo upisa te na onim studijskim programima koji se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od studija na kojem je ostvareno pravo upisa.

Pravo upisa moguće je ostvariti samo na jednom studijskom programu.

Još jednom vas upućujemo da s liste prioriteta obrišete fakultete koje nikako ne mislite studirati, jer se možete dovesti u situaciju da bespotrebno platite novčanu kaznu od više tisuća kuna.

OBAVIJEST - 11.07.2018.

danas u 12:00 sati bit će objavljeni privremeni rezultati ispita državne mature koje su učenici polagali u ljetnome roku školske godine 2017./2018.

Rok za prigovore na objavljene rezultate ispita traje 48 sati od objave:

od 11. srpnja 2018. u 12:00 sati do 13. srpnja 2017. u 12:00 sati.

Učenici koji žele uložiti prigovor trebaju popuniti obrazac prigovora, ( učenik treba priložiti kopiju svog testa i kopiju točnog odgovora) potpisati obrazac i osobno predati koordinatoru u navedeno vrijeme.

VRIJEME ZA PREDAJU PRIGOVORA:

  • 12.07.2018. OD 9:00 - 11:00 sati
  • 13.07.2018. OD 9:00 - 11:00 sati

u uredu koordinatora.

Obrazac prigovoraObrazac_prigovor_za_ucenike.doc

OBAVIJEST — Jun 10, 2018 6:01:15 PM

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu – Medicina — May 31, 2018 4:23:29 PM

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU — Mar 29, 2018 6:04:53 PM

Prijava ispita DRŽAVNE MATURE u SRDM — Feb 19, 2018 10:04:06 AM

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita — Feb 19, 2018 8:04:25 AM

Važni datumi za učenike — Dec 20, 2017 10:55:48 AM

OBAVIJEST MATURANTI! — Nov 27, 2017 1:51:17 PM