DRŽAVNA MATURA 2017./2018.

Obavijest- MATURANTI

21. rujna 2018 od 9:00 sati podjela svjedodžbi o položenoj državnoj maturi i potvrda o položenim ispitima državne mature.


Obavijest- MATURANTI

Jesenski rok državne mature 2017./2018.

Prijava ispita državne mature:

od 20.07.2018. od 12:00 sati do 31.07.2018. u 12:00 sati

- Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom i pristupom svojoj stranici na www.postani-student.hr

OBAVIJEST - 12.07.2018.

Objava konačnih rezultata na rasporedu je 16. srpnja u 12 sati.

S privremenih rang-lista brisani su svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe.

Svaki kandidat vidi svoj plasman samo na studijskom programu na kojem bi ostvario pravo upisa te na onim studijskim programima koji se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od studija na kojem je ostvareno pravo upisa.

Pravo upisa moguće je ostvariti samo na jednom studijskom programu.

Još jednom vas upućujemo da s liste prioriteta obrišete fakultete koje nikako ne mislite studirati, jer se možete dovesti u situaciju da bespotrebno platite novčanu kaznu od više tisuća kuna.

OBAVIJEST - 11.07.2018.

danas u 12:00 sati bit će objavljeni privremeni rezultati ispita državne mature koje su učenici polagali u ljetnome roku školske godine 2017./2018.

Rok za prigovore na objavljene rezultate ispita traje 48 sati od objave:

od 11. srpnja 2018. u 12:00 sati do 13. srpnja 2017. u 12:00 sati.

Učenici koji žele uložiti prigovor trebaju popuniti obrazac prigovora, ( učenik treba priložiti kopiju svog testa i kopiju točnog odgovora) potpisati obrazac i osobno predati koordinatoru u navedeno vrijeme.

VRIJEME ZA PREDAJU PRIGOVORA:

  • 12.07.2018. OD 9:00 - 11:00 sati
  • 13.07.2018. OD 9:00 - 11:00 sati

u uredu koordinatora.

Obrazac prigovoraObrazac_prigovor_za_ucenike.doc

OBAVIJEST — Jun 10, 2018 6:01:15 PM

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu – Medicina — May 31, 2018 4:23:29 PM

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU — Mar 29, 2018 6:04:53 PM

Prijava ispita DRŽAVNE MATURE u SRDM — Feb 19, 2018 10:04:06 AM

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita — Feb 19, 2018 8:04:25 AM

Važni datumi za učenike — Dec 20, 2017 10:55:48 AM

OBAVIJEST MATURANTI! — Nov 27, 2017 1:51:17 PM