Privacy

Fysiotherapeuten hebben een beroepsgeheim. Dit houdt in dat zij in alle zaken, waar zij beroepshalve mee te maken krijgen, verplicht zijn tot geheimhouding. Het kan soms voor de behandeling noodzakelijk zijn om te overleggen met een arts of andere hulpverleners. Deze hebben ook een beroepsgeheim. In de meeste gevallen zult u vooraf van dit overleg op de hoogte worden gesteld.