Zonder verwijsbrief naar de fysiotherapeut!

DTF:Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut. Fysiotherapie is namelijk voor iedereen direct toegankelijk, zonder een verwijsbrief van de huisarts. Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, is er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Hoe maakt u gebruik van DTF?

 

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent.

Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig.

Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Wat betekent dat voor u?

Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het hoeft in principe niet.

Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel.

De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.