UAV-er

Vulpredator!


Vulpedrator är en av Foxylvanien utvecklad attack och understödsdrönare som bygger på
konceptet för attackflygplanet A-10. Detta är som sagt en drönare så den har ingen pilot.

Modifieringen är bl.a. att den har rotorer på vingarna som gör att den kan starta och
landa vertikalt samt hovra. Den har tre vapenfästen på vardera vingen. Standard är att den
har 12 stycken Mavericks men mellersta vapenfästet kan bära olika typer av bomber eller
robotar samt torpeder. Den har precis som A-10 en inbyggd 8 pipig gatlingkanon och en
trumma med avsevärd mängd granater till denna. Dock finns även en variant av Vulpre-
dator där man tagit bort gatlingkanonen och trumman och istället i dens innre finns störa
bränsletank och utrymme för 4 J-dam bomber eller två Tomahawkmissiler. Vulpredator
har ett förstärkt hölje som står emot fientlig eld, kan lufttankas och har elektroniska mot-
medel samt störsändare mot fientlig radar och ett modernt EWS-system.

Fakta!

Tophastighet 670 km/t.
Räckvidd 300 mil och längre vid lufttankning.
Radar och Ladar system.
Flerlasermålsökare.
Elektroniska motmedel och radarstörning. En del versioner har även EMP sändare.
Modern EWS som alltid är online.
3D Bat-enhet för precisionsnavigering och artificiell intelligens för flygning.
Finns i två olika typer för krigföring med och utan Gatling, då den utan Gatling kan bära 4
J-dam bomber eller 2 Tomahawkmissiler i sitt inre.
Lufttankning samt versionen utan Gatling har större bränsletank och en räckvidd på 780
mil.
Vissa versioner har även inbyggda jaktrobotar av typen Iris-T och Meteor mot fientligt flyg.

Zephyr!


Zephyr är en taktisk Stealthdrönare som är gemensamt utvecklad av flera olika Djurarter

inom FurMil. Zephyr startar och landar som ett vanligt flygplan men med kortare land-
ningssträcka då den kan rikta jetströmmen framåt precis som 37 Viggen, vilket gör att
den lätt går att använda på hangarfartyg och vägbaser.
Zephyr har 3 inre vapenkammare. Den mittersta stora för olika typer av robotar, bomber
och torpeder mot mark och sjömål. De två andra vapenkamrarna är för jaktrobotar av
olika typ mot fientligt flyg. Vanligast Amraam, Meteor och Iris-T. Zephyr har även en in-
byggd faslaser som kan skjuta ner både fientliga robotar, helikoptrar och flygplan.

Samt att dess stealtmaterial gör den näst intill osynlig för fiendens radar.

Zephyr har även avancerad EWS och radarstörning samt EMP sändare som kan förblinda och lamslå
fiendens elektronik och radar.

Fakta!

Tophastighet 2040 km/t.
Räckvidd 1000 mil och längre vid lufttankning.
Radar och Ladar system.
Flerlasermålsökare och GPS målsökare.
Stealthhölje som gör den så gott som osynlig för fiendens radar.
Elektroniska motmedel, radarstörning och EMP sändare.
Modern EWS som alltid är online.
Autonom artificiell intelligens för flygning och navigation.
Faslaser som kan skjuta ner fientliga robotar, helikoptrar och flygplan.
Inbyggda jaktrobotar mot fientligt flyg.
Vapenkammare för olika typer av bomber, robotar och missiler mot mark och sjömål.

Paw Attacker!

Paw Attacker är en relativt lätt attackstelathdrönare. Den drivs av ett kraftigt jon-litiumbatteri och har två små jonmotorer.
I dess inre kan den bära 2 stycken 500 kilos GPS-styrda bomber eller 8 Hellfirerobotar.
Paw Attacker kan starta och landa på en vanlig väg och snabbt servas för olika uppdrag.
Den används främst för taktiska insatser till Djurförband och precisionsskjutning mot Mänskliga mål.
Den är försedd med elektroniska motmedel, har EMP-skydd samt är i stealthmaterial.
Den har radar, ladar och värmekamera samt nattkamera.

Paw Interceptor.

Paw Interceptor är en snabb stealthdrönare som är försedd med artificiell intelligens och kan starta och landa vertikalt. Drivs av små Tesslaspolar och en kraftkälla med grundämne 115. Den kan flyga mycket snabbt, hela Mach 7,8 och är otroligt manöverbar. Dess beväpning är 2 stycken faslasrar som kan skjuta ner fientliga missiler och fientliga flygplan.

Predator!
 
 
Predator är ett förarlöst flygplan som från början utvecklades av USA under början på 2000-talet,
Vulpin teknologi har förbättrat Predatorplanet avsevärt med att bl.a.
propellerdriften är ersatt med jettdrift och bättre och avancerad radar och mjukvara
som gör att Predator även kan agera mot andra flygplan i luftstrid än bara den Amerikanska versionen
som slog ut mål på marken med laserstyrda robotar.
Mjukvaran för robotarna i den vulpina versionen är både med laser och GPS.
 
 
Standardbeväpningen är 2 stycken AGM-114 Hellfire men kan lätt ersättas av AGM-65 Maverick eller
laserstyrda/GPS-styrda bomber av mindre storlek.
För att skydda sig mot fientliga flygplan har den Vulpina versionen av Predator ett
datorprogram för luftstrid "TopGun Interceptor" och som beväpning har den
2 styycken Sidewinders men som lätt kan bytas ut mot IRIS-T eller Meteor samt
att Predator bär på flygkroppen en uppgraderad smart radarstyrd robot Amraam för att
skjuta ner fientliga flygplan på långt håll.
Den Vulpina jettdrivna versionen av predator kan även tankas i luften från ett tankningsplan
samt senare versioner har även en 22 mm Akan
för närstrid.
 
Spaningssystemet är även avancerat med både video, IR och digitala kameror samt nattkamera och markradar
och den kan även upptäcka värme från U-båtar i havet.
 
Predatorn kan fjärrstyras från en markkontroll eller från ett annat flygplan i luften, men även flyga självständigt och utkämpa så väl
luftstrid som anfall mot markmål.
 

  
 
© Smirre Kirax 
 
 
Comments