Brevet FF-F

Brevet FF-F is het brevet "freefly initiator". Wie dit brevet heeft, mag freefly brevetten FF-A tot en met FF-E toekennen.

Voorwaarden voor brevet FF-F

- Minstens 500 freefly sprongen kunnen aantonen.
- Voorgedragen worden door het VVP.
- Beschikken over voldoende algemene kennis over alle aspecten van de sport.
- Beschikken over voldoende didactische vaardigheden om een briefing te geven.
- Slagen in een test “briefing/debriefing geven”.
- Voldoen aan voorwaarden voor FF-E.
- Briefing gekregen over het toekennen van brevetten FF-A tot en met FF-E.
- Zeer goede beheersing van sitfly en headdown.
- In de laatste 12 maand geen examensprongen voor freefly initiator afgelegd hebben.
- Videobewijs moet verplicht outside video zijn. Inside video telt niet.
- De examensprong moet op voorhand aangekondigd zijn om geldig te zijn.
- De beoordeling van de examensprong zal gebeuren door 2 freefly judges.
- De kandidaat krijgt één examensprong tijd om volgende puntjes te demonstreren in de opgegeven volgorde. Elke sprong begint met een losse exit, waarbij de kandidaat 1 seconde later dan de dummyexaminator het vliegtuig verlaat. Eén rejump is toegestaan.
    - “Spock” op de examinator.
    - Headdown-headdown 360° transitie of draai (naar keuze).
    - “Joker” op de examinator.
    - Sitfly-sitfly hand-hand grip met de examinator.
    - Sitfly-sitfly hand-voet grip. Hand van de kandidaat op de voet van examinator.

Beperkingen en toelatingen van brevet FF-F

- Mag brevetten FF-A tot en met FF-E toekennen.
- De FF-F brevethouder moet meewerken aan de freefly initiatieweekends.
- De FF-F brevethouder moet het brevettensysteem bijwerken waar nodig.

FF-F brevethoudersExamensprong Vero

Examensprong Mike

Examensprong Blokki

Examensprong Pieter

Examensprong Steve

Examensprong Laurent

Examensprong Arnaud

Examensprong Marc

Examensprong Gregor

Examensprong Magali

Examensprong Elke

Examensprong Pieter V

Examensprong Alexander

Examensprong Tom DC

Examensprong SergeĊ
fff.pdf
(109k)
Mike Vogeleer,
22 apr. 2013 05:08
Comments