Brevet FF-C

Brevet FF-C is het brevet van "sitfly experienced / headdown beginner". Dit brevet geeft aan dat de springer voldoende ervaring heeft opgedaan om met gelijk wie sitfly te doen. Bovendien mogen FF-C brevethouders beginnen met solo headdown sprongen. 

Voorwaarden voor brevet FF-C

- Minimaal 50-100 freefly sprongen.
- Voldoen aan voorwaarden voor brevet FF-B.
- Videobewijs verplicht van (inside video of outside video):
- Met gemak zelfstandig vliegen in sitfly en stabiel voor een andere sitflyer kunnen blijven zitten.
- Achteruit vliegen, onmiddellijk weer vooruit vliegen en krachtig stoppen.
- Sitfly foot-to-foot dock met andere sitflyer, zonder verlies van stabiliteit. Elke andere stabiele sitfly dock telt ook, vermits deze zeker moeilijker zal zijn dan de sitfly foot-to-foot.
- Slot kunnen vliegen vlak voor andere sitflyer, zonder rond mekaar te zoemen.
- Checken airspace bij inzetten break-off.
- Briefing gekregen over headdown exit en basishouding.
- Briefing gekregen over maatregelen tegen backsliding in headdown.
- Briefing gekregen over transitie van sitfly naar headdown en terug.
- Briefing gekregen over loodrecht op jumprun werken.
- Briefing gekregen over maximale tijd dat headdown positie mag aangehouden worden.

Beperkingen en toelatingen van brevet FF-C

- Mag met iedereen sitfly sprongen uitvoeren, ongeacht de grootte van de groep.
- Mag solo headdown sprongen uitvoeren.
- Enkel solo headdown sprongen, of headdown sprongen met een FF-E brevethouder zijn toegelaten. In dit geval is de FF-E brevethouder verantwoordelijk voor de veiligheid van de sprong.
- Headdown sprongen met een FF-D brevethouder zijn niet toegelaten.
- Sprongen onder een steile hoek (45° of meer) en tegen hoge snelheid (armen/benen gesloten), worden op dezelfde manier behandeld als headdown.

FF-C brevethouders


Ċ
ffc.pdf
(41k)
Mike Vogeleer,
22 apr. 2013 05:06
Comments