Szállítmányozás

Konténeres szállítmányozás

A konténerek tengerentúli forgalomra történő használata 1964-ban kezdődött Angliában, akkor még a szigetország és a kontinens között. Ezzel kezdődött a konténerek és konténer szállító hajók nemzetközi szabványosítása és általános elfogadása is.

A konténerek méreteit az angol mértékegység szerint „láb”-ban és „inch”-ben adták meg, és ez a mai napig így maradt a mindennapi gyakorlatban. A tengeri hajózásban leggyakrabban használtak: a 20’-as, a 40’-es és a 45’-as standard box konténerek, valamint a speciális felépítésű konténerek, mint a hűtő, az open-top, high cube, flat rack, flat bed, … stb. típusúak, az árufajtákhoz, illetve a kívánt rakodási módhoz alkalmazkodva.

A konténerek tengerentúli (mélytengeri) alkalmazása folyamatosan terjedt el és ma már minden tengerentúli relációban, gyakorlatilag kötelezőnek mondható. Ez a teljes térhódítás egyértelműen a konténer adta használat számos előnyének köszönhető. A konténer bármilyen áru csomagolására és szállítására alkalmas, víz és légmentesen záródik, védi az árut az időjárás, az áru fuvareszközök közötti átrakása, a dézsmálás ártalmaitól. Egy egységként mozgatható és egyaránt könnyen szállítható közúton, vasúton és hajón, kezelése könnyen, gépesítve gyorsan végezhető.

A konténerek a hajós- vagy leasing társaságok tulajdonában vannak. A normál box konténerek exporthoz bármikor felvehetőek magyarországi depókról, így akár 1 napon belül is, országon belül akár azonnal kiszállíthatók a kívánt rakodáshoz.

A hajóstársaságok többsége már létesített konténer depó(ka)t Magyarországon, hogy az importból érkező konténerek itthon is leadhatók legyenek, viszonylag alacsony költségtérítés ellenében.

Európai kikötők és magyarországi állomások között az üres és a rakott konténerek szállítására általában, a napi rendszerességgel közlekedő irányvonatokat vesszük igénybe, de igény szerint a drágább közúti szállítást is elvégezzük kikötők és magyarországi rakodóhelyek között.

Belföldön közúton juttatjuk el a konténereket a fel-, illetve lerakóhelyre. Rakodásnál, csomagolásnál, személyi ingóságoknál szaktanácsadással segítjük megbízóinkat, noha a Formentor Kft. ezen tevékenységekben közvetlenül nem vesz részt.

A hajózás, a konténeres szállítás előnyei az európai tengereken is sikeresen, olcsón és környezetbarát módon kihasználhatóak, az un. short sea (partmenti) hajózás keretében, pl.: Angliába és Írországba, a Balti és Skandináv országokba, a Földközi és Fekete tengeren stb. Ennek további, rohamos fejlődése várható.

Munkatársaink naprakész árajánlatokkal és elhajózási lehetőségekkel várják szíves érdeklődését.

Közúti szállítmányozás

Az európai áruforgalom jelentős része közúton bonyolódik. Ehhez igazodva cégünk, működése kezdetétől fogva, folyamatosan bővíti az ügyfeleink elvárásainak megfelelő típusú fuvareszközzel rendelkező, megbízható, a minőségi, és hatósági előírásoknak eleget tevő alvállalkozók körét.

Az előírt engedélyekkel rendelkező közúti fuvarozók nyilvántartása révén igyekszünk biztosítani a fuvarfeladathoz leginkább megfelelő fuvareszköz kiállítását. Közúti fuvarszervezésben gyakorlott munkatársaink komplett kis- és nagykocsit, hűtőkamiont, valamint részrakó-, illetve gyűjtőfuvarozást igénylő árutovábbítás megszervezésében állnak a megbízók rendelkezésére.