Popular Writing

Women in politics, a necessary crisis for the mediocre men? APSA Comparative Politics Newsletter 2017, with Johanna Rickne.

Könskvotering, kompetens och karriär SNS Analys nr 41. May 2017 , with Torsten Persson and Johanna Rickne

Kompetens och klassbakgrund bland svenska politiker, Ekonomisk Debatt, Nr. 3 2017, with Torsten Persson and Johanna Rickne

All the single ladies – toppjobb och skilsmässor bland kvinnor och män Ekonomisk Debatt, Nr. 1 2017, with Johanna Rickne

Vertikal ojämlikhet i kommunpolitiken, bilaga till Demokratiutredningen 2015, with Johanna Rickne.

Personröster och politiska karriärer i svenska kommuner, in Berg, L. och Oscarsson, H. 20 År med Personval. Valforskningsprogrammet, Göteborgs Universitet, 2015, with Johanna Rickne.

Personröster och politisk makt, Ekonomisk Debatt, Nr. 1 2014, with Torsten Persson and Johanna Rickne (winner of the Myrdahl Prize for best article in Ekonomisk Debatt during 2014)

Rekrytering av tjänstepersoner i den kommunala sektorn, in David Karlsson & Mikael Gilljam (red) Svenska politiker: om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun. Santérus: Stockholm, 2014, with Carl Dahlström and Johanna Rickne

Kvinnotricket och konkurrenskraften, in Bakardjieva-Engelbrekt, A, Oxelheim, L., and Persson, T. (Eds) Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris - Europaperspektiv 2012, 2013, Santérus Förlag: Stockholm, med Olle Folke

Personröster och politiska karriärer, SNS Analys nr 4. Sep 2012, with Johanna Rickne

Kvinnor i politiken och män vid makten? Könskvotering och konkurrens i svenska kommuner, Ekonomisk Debatt, Nr. 1 2012, with Johanna Rickne


Op-ed Pieces (in Swedish)

Var är den feministiska forskningspolitiken? Feministiskt Perspektiv Debatt. April 2017, with Johanna Rickne.

Kvotering stoppar mediokra män, SVT Opinion, Mars 2017, with Johanna Rickne

En röst är aldrig bortkastad, SvD Debatt, September 2014, with Jenny Madestam and Johanna Rickne

Personkrysset väger tungt i det politiska maktspelet, DN, Sep 2012, with Johanna Rickne

Varannan damernas med herrar som för, Expressen, Mar 2012, with Johanna Rickne

Problemen med det svenska valsystemet, SvD Debatt, Sep 2010

Lobbyister bör redovisas öppet, SvD Debatt, Aug 2010, with Johanna Rickne

Blog Posts (in Swedish)

Slarviga slag mot slagen dam, Ekonomistas.se, 2013-08-15

Falsklarm om dyrköpt könskvotering, Ekonomistas.se, 2012-04-30

Kommentarer till Vallagskommitténs delbetänkande (SOU 2012:94), Politologerna.se, 2013-01-17