Kostol sv. Gorazda

Kostol je zasvätený sv. Gorazdovi, biskupovi, žiakovi slovanských vierozvestov svätého Cyrila a Metoda. Bol vybudovaný v rokoch 1992 - 1997. Dnes je novým farským kostolom a zároveň dôstojným stánkom, ktorý slúži potrebám veriacich katolíkov vo Vrbovom.