Farské oznamy

TK KBS.pdf
Instrukcia - podavanie sv. prijimania od 20.6.2020.pdfO nemožnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia a eucharistie

 • https://saintcyrils.church/o-nemoznosti-pristupit-k-sviatosti-zmierenia-a-eucharistie/

Počas tejto mimoriadnej situácie je možnosť pristúpiť k sviatostiam zmierenia či eucharistie obmedzená len pre veriacich v smrteľnom nebezpečenstve.

Je to mimoriadne dočasné opatrenie, ktoré si vyžiadala situácia okolo šírenia nákazy COVID-19 a k tomu vydaných nariadení kompetentných autorít. V záujme ochrany ľudských životov ako najvyššieho Božieho daru, musíme počas nevyhnutného obdobia strpieť tieto obmedzenia. Je to naša morálna zodpovednosť voči zraniteľným členom spoločnosti, osobitne chorým a starým. Napriek tomu je Božia milosť neustále s nami a aj pri obmedzených možnostiach prijímať sviatosti nás sprevádza.

Náuka cirkvi počíta zo situáciou, keď veriaci z objektívnych príčin nemôžu pristupovať k sviatostiam. Prakticky sú to napr. veriaci, ktorí žijú mimo katolíckych komunít napr. v Ázii alebo v Amazónii, kde je nedostatok kňazov a kvôli nemožnosti cestovať (ľudia sú odrezaní od sveta kvôli vysokej vode niekoľko mesiacov) kňaz príde navštíviť komunitu a vysluhovať sviatosti raz-dvakrát do roka.

V takejto situácii prichádza na pomoc inštitút dokonalej ľútosti s predsavzatím vyspovedať sa pri najbližšej možnosti. Učenie Cirkvi vysvetľuje, že dokonalá ľútosť odpúšťa aj ŤAŽKÉ HRIECHY!

Svätý otec František a Apoštolská penitenciária nedávno pripomenuli toto učenie ako prax, ktorú je možné uplatniť na územiach zasiahnutých pandémiou.

Táto situácia nemusí byť časom duchovného strádania. Naopak, môže byť pre nás príležitosťou hlbšie pochopiť sviatosť zmierenia ako proces zmeny života – obrátenie. To, že obvykle máme možnosť často a pravidelne pristupovať k spovedi, môže viesť za určitých okolností k pokušeniu opovážlivo sa spoliehať sa na Božie milosrdenstvo.

Takéto pokušenie sa netýka iba tých, ktorí nepristupujú k spovedi v mylnom presvedčení, že “veď Pán Boh mi odpustil aj bez spovede” alebo “veď ja nemám žiadne hriechy”. Je to iné nebezpečenstvo. Spočíva v neochote spraviť všetko preto, aby sme s prijatím odpustenia pracovali na zmene nášho života – na obrátení, aby naše predsavzatie polepšiť sa prinieslo konkrétne ovocie. Spoliehame sa nato, že kedykoľvek sa môžeme vyspovedať a znovu dostaneme šancu začať odznova.

Totiž prechod od predsavzatia ku skutkom obrátenia si vyžaduje potrebný čas. Je to čas modlitby, premýšľania a postupného uvádzania konkrétnych krokov pokánia.

Cirkev nám to pripomína slávením pôstneho obdobia. Jeho vrcholom je zmierenie s Bohom (nie na začiatku pôstu – ale na jeho konci) a návrat do spoločenstva zo Zmŕtvychvstalým. Na znak tohto návratu si pri Veľkonočnej vigílii každoročne obnovujeme krstné sľuby!

Tento rok pre väčšinu z nás nebude možné pristúpiť k spovedi pred Veľkou nocou. No to nám nebráni aby sme sa zmierili s Bohom konaním pokánia a dokonalou ľútosťou.

Tak si budeme môcť opravdivo obnoviť svoje krstné sľuby počas Veľkonočnej vigílie. K svätej spovedi pristúpime neskôr, keď sa situácia okolo pandémie zmení.

Cirkev učí, že sviatosť zmierenia nás zmieruje s Bohom a s Cirkvou, čiže s našimi bratmi a sestrami. Keďže sa momentálne nemôžme sviatostným znakom zmieriť s blížnymi, vyjadrime našu túžbu po zmierení tak, že popri tom, ako si vzbudíme dokonalú ľútosť, nezabudneme poprosiť o odpustenie našich blížnych. Oni sú pre nás v takejto situácii zástupcami cirkvi namiesto spovedajúceho kňaza.
Kňazi pôsobiaci vo Vrbovom

Priezvisko Meno Funkcia Čas pôsobenia vo farnosti

 1. Hanzlík Jaroslav, správca farnosti 2018 -

 2. Böhm Pavol, výpomocný duchovný 2015 -

 3. Bazala Radoslav, výpomocný duchovný 2015 - 2015

 4. Antal Marián, kaplán 2011 - 2015

 5. Lukačovič Daniel, farár 2009 - 2018

 6. Ružička Ivan, kaplán 2009 - 2011

 7. Jarabica Róbert, kaplán 2008 - 2009

 8. Minarovský Pavol, kaplán 2007 - 2008

 9. Borka Ivan, kaplán 2006 - 2007

 10. Pavčír Ján, farár 2005 - 2009

 11. Stríženec Michal, kaplán 2005 - 2006

 12. Košč Ján Mária, kaplán 2004 - 2005

 13. Drobný Jozef, diakon 2002 - 2004

 14. Tasáry Tibor, kaplán 1999 - 2000

 15. Jurina Jozef, farár 1990 - 2005

 16. Šprlák Jozef, správca farnosti 1990 - 1990

 17. Salka Bartolomej, dočas. spr. farnosti 1990 - 1990

 18. Locner Štefan, kaplán 1990 - 1990

 19. Slaninka Augustín, kaplán, farár 1979 - 1980, 1981 - 1990

 20. Polák Štefan, kaplán 1974 - 1979

 21. Kurilla Viliam, kaplán 1973 - 1974

 22. Mrva Miloslav, kaplán 1971 - 1973

 23. Sloboda Augustín, správca farnosti 1970 - 1980

 24. Paška Ján, kaplán 1969 - 1970

 25. Slamka Jozef, kaplán 1967 - 1969

 26. Hrebíček Pavol, kaplán 1965 - 1967

 27. Minarovič Jozef, kaplán 1964 - 1965

 28. Hajdin Milan, kaplán 1962 - 1964

 29. Sabo Vendelín, kaplán 1953 - 1962

 30. Klčo Michal, kaplán 1952 - 1953

 31. Šulko Vojtech, správca farnosti 1951 - 1970

 32. Klaček Jozef, kaplán 1950 - 1951

 33. Lakatoš Imrich, kaplán 1948 - 1950

 34. Nipča Štefan, kaplán 1944 - 1948

 35. Solmoši Ján, kaplán 1943 - 1944

 36. Ryšavý Ladislav, kaplán 1942 -1943

 37. Hoťka Viliam, kaplán 1941 -1942

 38. Jurišič Michal, kaplán 1939 - 1939

 39. Botek Anton, kaplán 1938 - 1941

 40. Daďa Ján, farár 1936 - 1951

 41. Štibraný Justín Rom., kaplán 1936 - 1938

 42. Melichar Žigmund, kaplán, kaplán - administrátor 1932 - 1935, 1934 - 1935

 43. Očkovský Emil, kaplán 1930 - 1932

 44. Kubík Anton, kaplán 1928 - 1930

 45. Beregsegi Andrej, kaplán 1926 - 1928

 46. Holovič Izidor, kaplán 1922 - 1926

 47. Csomor Hugo, administrátor 1919 - 1921

 48. Hollós Július, kaplán 1913 - 1914

 49. Takács Juraj, kaplán, kaplán - administrátor, farár 1905 - 1909, 1910 - 1913, 1913 - 1934

 50. Duben Alexander, kaplán 1905 - 1905

 51. Zentay Jozef, kaplán 1903 - 1905

 52. Bachratý Valerián Ján, kaplán 1899 - 1902

 53. Molnár Ján, kaplán 1896 - 1898

 54. Janda Jozef, kaplán 1892 - 1895

 55. Kubicsek František, farár 1884 - 1913

 56. Jancsó Július, kaplán 1882 - 1885

 57. Molnár Rudolf, kaplán 1874 - 1881

 58. Jursa Aquilinus, kaplán 1863 - ?

 59. Némethy Florián, kaplán 1854 - 1859

 60. Mitošinka Juraj, kaplán 1846 - 1852

 61. Matejka Václav, kaplán 1845 - 1846

 62. Lorinczy Anton, farár 1844 - 1884

 63. Lančík Michal, kaplán 1843 - 1844

 64. Beneš Jozef, kaplán 1832 - 1842

 65. Špánik Pavol, kaplán 1831 - 1832

 66. Škultéty Michal, farár 1824 - 1844

 67. Duchon Ján, farár 1813 - 1824

 68. Malagyi Ján, kaplán 1803 - 1812

 69. Mihalovič Štefan, farár 1801 - 1813

 70. Rudnay Juraj, farár 1778 - 1801

 71. Novotny Matej, farár 1778 - 1778

 72. Valenta František, kaplán 1772 - 1779

 73. Gábor Ján Nepom., kaplán 1766 - 1772

 74. Prokop Adalbert, kaplán 1762 - 1766

 75. Macunda Pavol, farár 1736 - 1778

 76. Cudič Juraj, farár 1706 - 1736

 77. Istvánffy Ján, farár 1705 - 1706

 78. Ribanyi František, farár 1703 - 1705

 79. Rankay Štefan Ignác, farár 1699 - 1703

 80. Čelko Ján, farár 1693 - 1699

 81. Strelovič Ján, farár 1690 - 1693

 82. Haraika Michal, farár 1680 - 1690

 83. Augustini Štefan, farár 1680 - 1681

 84. Collitius Tomáč, farár 1676 - 1680

 85. Trenčiansky Mikuláš, farár 1668 - 1675

 86. Bartošovič Farantišek, farár 1663 - 1668

 87. Podacky Martin, farár 1601 tu bol

 88. Wadowsky Ondrej, farár 1562 - 1579

 89. Rafael, farár 1560 tu bol

 90. Očko Juraj, farár 1560 - 1561

 91. Mikuláš, farár 1332 - 1337

oznamy Vrbové 1.-5.4..pdf