Kontakt

Vid frågor och information kontakta någon av oss i styrelsen!

Pia Johansson pia.i.johansson@gmail.com

Louise Ellfolk louise-ellfolk@telia.com

Tommy Ericsson tommy-ericsson@telia.com