Välkommen till ESFhemsida!

Vi samarbetar i år med NBV:s studieförbund.


ESF är en ideell förening som startade år 1966.

Vi är också en politisk och religiös oberoende förening.

Genom Vår spiritualistiska livsåskådning vill ESF arbeta för personlig utveckling

och en förståelse för meningen med våra liv här på jorden.

Sök först vägen till upplysning och hitta den inre gudomens solsken.

Dess visdom är universell.

Grundstenarna är reinkarnation - karma, tolerans,

villkorslös kärlek och personlig utveckling.

Målet är att främja kännedom och kunskapen om innebörd

och samförstånd mellan människors djur och natur.