Виртуалната библиотека осигурява достъп до специализирани информационни портали и подбрани оn-line ресурси (представени в пълен текст): книги, списания, учебници, учебни пособия, справочници и др., обособени в следните рубрики:

* Периодични издания

* Софтуер за разглеждане на документи


       Учебниците са групирани тематично, но понякога съдържанието им обхваща две или повече области на знанието. За да постигнете по-добри резултати при търсене, използвайте търсачката на сайта.