Ovaj sajt je prvenstveno namenjen onima koji se bave konobarskim poslom, bilo da su oni mlađi ili stariji, početnici ili dugogodišnji radnici, sa iskustvom ili bez njega.

NA OVOM SAJTU, ZNANJE SE STIČE ISKLJUČIVO GLEDAJUĆI VIDEO MATERIJAL, A IMA MATERIJALA I ZA ONE KOJE NE MRZI DA ČITAJU!O TEMAMA I STRANICAMA OVOG SAJTAOvo je spisak tema iz kojih se možet
e edukovati na ovom sajtu i na  stranici  
 U Č I O N I C A:
- kompletan trening,
- rukovanje inventarom,
- kuvertiranje (postavljanje) stolova,
- smeštaj gosta,
- primanje porudžbine,
- načini usluživanja,
- služenje pića,
- služenje šampanjca,
- gastronomija (kuvarstvo),
- apserviranje stola,
- kodeks ponašanja konobara,
- osnove mešanja pića,
- jezici za konobare,
- obuka u hotelu ''RIC''.

Sve ove likcije su prikazane video materijalima, lake su za razumevanje, tako da dođu kao praktična nastava.

Na stranici ''Dopunska i dodatna znanja'' se mogu takođe naći video materijali sa znanjima bitnim za lica koja se bave uslugom, tako da ih vredi pogledati.

Na stranicama ''PDF materijal i EBOOK'' se nalaze knjige za one koji bi da steknu znanja koja se ne mogu steći video materijalima.
 
Spisak tema i video materijali će se vremenom povećavati!!!


Srednja skola - Veliko Gradiste