Over deze website

Deze website geeft een overzicht van de activiteiten van EARN (Europees Anti-Racisme Network), een kaderwerkgroep van zwarte kaderleden van de FNV en FNV-bonden. 

EARN was het meest actief in de jaren 2000-2010. Deze website wordt online gehouden om de unieke geschiedenis van deze tien jaar zwart vakbondswerk niet verloren te laten gaan. Een deel van het archief van EARN is opgenomen in de catalogus van het International Institute of Social History (IISG): https://hdl.handle.net/10622/ARCH03136  

De legacy van tien jaar EARN in drie publicaties 

Uit deze drie publicaties wordt duidelijk dat de problematiek voor zwarte werknemers nog grotendeels hetzelfde is: de wettelijke bescherming faalt en de vakbonden doen weinig.   

Een andere belangrijke publicatie over het vakbondswerk vanuit zwart perspectief is het proefschrift van Judith Roosblad, Vakbonden en immigranten (1960-1997) gepubliceerd in 2002.  

De FNV en anti-racisme anno 2017

In 2017 verscheen de master thesis van Annemijn van Marlen: From commitment to practice: towards a more inclusive and anti-racist FNV. A research project on how anti-racism has been done, is being done and could be done in the future within the Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).

Verschillende EARN-leden zijn voor deze thesis geïnterviewd. De thesis trekt het anti-racismebeleid van de FNV door naar een nieuw decennium en concludeert dat er nog niet veel in positieve zin is veranderd.