Nieuwsarchief

Ras, huidskleur of sekse niet van belang voor succes

Walther Bourne op St. Eustatius en Aruba voor promotie boek 

Niet je ras, je huidskleur of je sekse bepaalt wie je bent, maar je intrawaarde en intropreneurschap. Walther Bourne werkt aan de hand van deze twee begrippen aan het succes van mensen. In zijn zojuist verschenen boek Cultuur, een vernuftige verleiding vindt de lezer columns van zijn hand die alle gaan over intrawaarde en intropreneurschap en hoe de cultuur mensen afleidt van deze oervermogens en krachten. Het boek verschijnt in september in Nederland, maar nu eerst op St. Eustatius en Aruba, die hiermee een primeur hebben.
 
Walther Bourne (Paramaribo, 1953) gaf meerdere workshops tijdens seminars van EARN over het ontdekken van eigenheid en eigen kracht waardoor je opbouwend in staat bent om te gaan met alle situaties.

Geplaatst 10 augustus 2010

  


Tweede Kamer voor toevoeging discriminatie in ARBO-wet

Op 26 maart stemde de Tweede Kamer in met het voorstel om 'discriminatie' in de Arbowet op te nemen. Als de Eerste Kamer ook met het voorstel instemt, moeten werkgevers in hun organisatie de risico's van discriminatie op de werkvloer in kaart brengen en zo nodig een preventieplan maken.

Lees meer op de website van Bureau Gelijke Behandeling 

Nieuwe wet en campagne stimuleren melden discriminatie

Alle gemeenten moeten hun burgers toegang bieden tot een antidiscriminatiebureau waar zij terecht kunnen met klachten en vragen over discriminatie. Ook moeten gemeenten deze klachten registreren. Dit regelt de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Adv-wet) waarmee de Eerste Kamer vandaag akkoord is gegaan. De aanname van de wet valt samen met de start van een landelijke campagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de mogelijkheid tot het melden van discriminatie meer bekendheid te geven. Onderdeel van de campagne is de Discriminatie meld- en advieslijn (0900 – 2 354 354) van Art.1 en de bijbehorende website www.discriminatie.nl

Lees verder op de website van Art. 1

Geplaatst 26 juni 2009


Wijziging Arbowet: preventie discriminatie verplicht

Werkgevers moeten beleid voeren ter voorkoming van discriminatie op de werkvloer. Op 30 juni stemde de Eerste Kamer in met het voorstel om deze verplichting in de Arbowet op te nemen. De Arbeidsinspectie moet toezicht gaan houden op de naleving van deze verplichting en kan actie ondernemen tegen werkgevers die geen beleid hiertegen voeren of ontwikkelen.

Lees het persbericht op de website van Bureau Gelijke Behandeling

Geplaatst 3 juli 2009

 

Overheid presenteert plan van aanpak discriminatie op de werkvloer

Minister Donner (SZW) en staatssecretaris Aboutaleb (SZW) presenteren de Tweede Kamer een plan van aanpak tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Hierin zijn de volgende onderdelen opgenomen:
  1. Het creëren van positieve beeldvorming en de rol van verschillende partners
  2. Het tegengaan van discriminatie bij werving en selectie
  3. Het tegengaan van discriminatie op de werkvloer
Bij punt 3 willen de minister en staatssecretaris discriminatie onderbrengen onder de beleidsverplichting met betrekking tot de psychosociale arbeidsbelasting in de Arbowet. Als gevolg daarvan krijgt ook de Arbeidsinspectie een rol. 
Lees verder

 
 

Aan de orde stellen van racisme taboe

Op vrijdag 29 mei promoveerde Lida van den Broek op haar proefschrift "De ironie van gelijkheid. Over etnische diversiteit op de werkvloer". Bij negen organisaties werd onderzocht hoe de werkprestaties werden beoordeeld van de (fictieve) werknemers Najib en Peter. Dezelfde werkprestaties werden uiteindelijk verschillend beoordeeld.

Ook toont het proefschrift aan dat drie verschillende mechanismen alledaags racisme onzichtbaar maken: (1) selectieve waarneming (2) perceptuele vertekening en (3) personificatie. Het gevolg is dat mensen geloven dat racisme niet plaatsvindt.
Lees het persbericht van de Universiteit van Tilburg


Comments