EARN, kaderwerkgroep zwarte FNV-leden

EARN (Europees Anti-Racisme Netwerk) is een beweging van zwarte kaderleden van de FNV en verschillende FNV- bonden, die zich inzet voor het bestrijden van institutioneel racisme op de arbeidsmarkt en werkvloer.

EARN wil een collectieve belangenbehartiger zijn voor zwarte werknemers. EARN houdt contact met haar achterban door het uitgeven van een nieuwsbrief, haar website, artikelen in de verschillende bondsbladen, het geven van seminars, workshops, lezingen etc.

EARN is niet verbonden aan een religieuze of politieke organisatie en richt zich op zwarte werknemers uit alle etnische gemeenschappen. De werkgroep is opgericht in 2000 uit onvrede met het antiracismebeleid van de FNV en FNV-bonden. Sinds 2010 is EARN min of meer 'slapend'. (Foto: BKader FNV Bondgenoten)

Lees meer over EARN