Wat is EARN?

EARN (Europees Anti-Racisme Netwerk) is een beweging van zwarte kaderleden van de FNV en verschillende FNV- bonden, die zich inzet voor het bestrijden van institutioneel racisme op de arbeidsmarkt en werkvloer.

EARN wil een collectieve belangenbehartiger zijn voor zwarte werknemers. EARN houdt contact met haar achterban door het uitgeven van een nieuwsbrief, haar website, artikelen in de verschillende bondsbladen, het geven van seminars, workshops, lezingen etc.

EARN is niet verbonden aan een
religieuze of politieke organisatie en richt zich op zwarte werknemers uit alle etnische gemeenschappen. De werkgroep is opgericht in 2000 uit onvrede met het antiracismebeleid van de FNV en FNV-bonden.

Lees meer over EARN


  


 
Onderzoek gediscimineerd op de werkvloer

Gediscrimineerd op de werkvloer ... 10 jaar later

In 2006 deed EARN met Art. 1 een onderzoek naar discriminatie op de werkvloer. Met name werd er onderzocht wat er gebeurde wanneer werknemers een klacht indienden over racisme op de werkvloer. De resultaten stemden niet vrolijk. Niet de daders, maar de slachtoffers van discriminatie op de werkvloer ondervonden negatieve gevolgen van het indienen van een klacht.

Schokkende verhalen

Voor het onderzoek zijn 24 gediscrimineerde werknemers diepgaand geïnterviewd. Tot hun grote radeloosheid doorliepen zij alle mogelijke kanalen om iets gedaan te krijgen tegen de daders. Slechts nóg meer ellende viel hen ten deel.

Uit het persbericht:

"Choquerend", noemt Scheve de verhalen van de ondervraagden. Arja Kruis, van de Landelijke Vereniging van ADB's (LVADB), spreekt zelfs van 'misselijkmakende voorvallen'. "Het vergt veel kracht en durf om de traumatische ervaringen te herbeleven", zegt EARN-coördinator Kenneth Cuvalay in een speciaal dankwoord aan de respondenten. Bron: http://www.art1.nl/artikel/5245-Slachtoffers_van_discriminatie_op_het_werk_onvoldoende_beschermd

Links:

Download onderzoeksrapport 'Gediscrimineerd op de werkvloer en dan...?' [pdf] -  Onderzoek naar discriminatie op het werk op grond van ras, etniciteit, nationaliteit en godsdienst / Najat Bochhah. - Rotterdam, mei 2006

Comments