Начало

Доц. д-р Дърленски е специализирал в Университетската клиника по кожни болести към LMU – Мюнхен, Германия (2010), Университетската клиника по дерматология и алергология – Charite, Берлин, Германия (2007/2008), в Университетската клиника по дерматология и алергология Schwabing – Мюнхен, Германия (2004).

Член е на следните организации:

Българско дерматологично дружество, Европейска академия по дерматология и венерология, Европейска академия по алергология и клинична имунология, Световната Алергологична Организация, Международното дружество по фармакология и физиология на кожата, Европейско дружество по контактен дерматит, Съюз на учените в България, Национално българско дружество по естетична хирургия и естетична медицина.

Специалните интереси на доц. д-р Дърлеснки са в областта на алергичните кожни реакции и заболявания, екземи, атопичния дерматит, синдрома на чувствителната кожа, кожните прояви при вътрешни болести и лекарствените кожни реакции и нежеланите реакции от козметика.

Доц. д-р Развигор Дърленски, д.м.

дермато-венеролог

Роден в Добрич през 1980 г. Завършва медицина с отличие в Медицински Университет-София през 2005 година. Специализира в Катедрата по кожни и венерически болести в София. През 2010 придобива специалност по дерматология и венерология (кожни и венерически болести). През 2010 г. д-р Дърленски защитава научна дисертация и придобива образователна и научна степен “доктор по медицина”.

През 2014 г. е избран за доцент по дерматовенерология към Тракийски Университет, Стара Загора

http://sensitiveskin.bg/