home

Dinie Wikkerink (Nederland 1953), studeerde aan de AKI, Academie voor beeldende kunst in Enschede (NL) van 1988 – 1993.

Al tijdens deze opleiding werd het duidelijk dat haar onderzoek in de beeldende kunst niet zou gaan over spectaculaire vernieuwende onderwerpen.

Ze heeft meer aandacht voor de dagelijkse dingen om haar heen. Met het licht van nu creëert ze tijdloosheid.

Haar camera is de stille getuige van al het moois dat voorbij komt. Lichtplekken die herinneringen oproepen en verwijzen naar oude waarheden.

Gewone dingen die door het licht een beeldende inhoud krijgen.

Sinds 1993 zijn meerdere series ontstaan.

Dinie Wikkerink (the Netherlands, 1953) studied at the Academy of Visual Arts and Design (AKI) in Enschede (NL) from 1988 to 1993.

During her studies it already became clear that her research in the visual arts would not be about spectacular innovative subjects.

She instead prefers to pay attention to the everyday things around her. Using today’s light, she creates timelessness.

Her camera is the silent witness to all the beautiful things passing by: light spots evoking memories and referring to age-old truths,

ordinary things that acquire an evocative meaning through light… Since 1993, Dinie Wikkerink has created several series.

Uitgaven:

16.00 UUR (fotoboek)

Correspondentie, een briefwisseling met Wessel J. Huisman

Lidmaatschappen:

sinds 2000 Pulchri Studio, schilderkunstig genootschap, Den Haag

2001-2014 GKf, beroepsvereniging van fotografen, Amsterdam

Prijzen:

Biennale Florence, 5e prijs categorie fotografie, 2011