Gita Jayanti Publicity

Gita Jayanti 2004 Kuala Lumpur Press Conference

Gita Jayanti 2006 Kuala Lumpur 1st of 2 Press Conferences

Gita Jayanti Press Cuttings