Medische info


Wat is een spoedgeval?

 

Wanneer uw huisdier de volgende ziekteverschijnselen vertoont, of met één van de volgende problemen wordt geconfronteerd, moet u dringend contact opnemen met uw dierenarts:

- acute verlamming (op 1 of meer poten)

- het niet kunnen plassen (vooral bij katers, soms mannetjeshonden)

- snel opzwellende buik (hond probeert tevergeefs over te geven en buik zwelt op achter de ribboog (onderrand van de borstkas))

- voortdurende aanvallen van epilepsie : gekenmerkt door ogen met grote wijde pupillen, schuimbekken, trillende spieren, urineverlies,..

- voortdurend braken en/of diarree : kan wijzen op ernstige infectie of bijv. ingeslikt voorwerp

- ingeslikt voorwerp (ook als vermoed wordt dat het dier iets heeft ingeslikt)

- vermoeden van vergiftiging (indien mogelijk gegevens over het gif - verpakking, bijsluiter - meebrengen naar de praktijk)

- oververhitting (bijv. na verblijf in een geparkeerde auto op een zomerdag)

- onderkoeling (bij dier dat langdurig in het water heeft gelegen)

- bloeding die niet stopt

- diepe wonden (moeten snel gehecht worden)

- aanrijding

- problemen bij een geboorte

- ernstige problemen met ademhalen : ademhalen met veel geluid, blauwe tong, snakken naar adem.

Ook als u ernstige twijfels hebt over de gezondheidstoestand van uw huisdier, belt u het best uw dierenarts.