Medische info

Wat is een spoedgeval?
 
Wanneer uw huisdier de volgende ziekteverschijnselen vertoont of met één van de volgende problemen wordt geconfronteerd, moet u dringend contact opnemen met uw dierenarts :

- acute verlamming (op 1 of meer poten)
- het niet kunnen plassen (vooral bij katers, soms reuen)
- snel opzwellende buik (hond probeert tevergeefs over te geven en buik zwelt op achter de ribboog)
- voortdurende aanvallen van epilepsie : gekenmerkt door ogen met grote wijde pupillen, schuimbekken, trillende spieren, urineverlies,..
- voortdurend braken en/of diarree : kan wijzen op ernstige infectie of bijv. ingeslikt voorwerp
- ingeslikt voorwerp (ook als vermoed wordt dat het dier iets heeft ingeslikt)
- vermoeden van vergiftiging (indien mogelijk gegevens over het gif - verpakking, bijsluiter - meebrengen naar de praktijk
- oververhitting (bijv. na verblijf in een geparkeerde auto op een zomerdag)
- onderkoeling (bij dier dat langdurig in het water heeft gelegen)
- bloeding die niet stopt
- diepe wonden (moeten snel gehecht worden)
- aanrijding
- problemen bij een geboorte
- ernstige problemen met ademhalen : ademhalen met veel geluid, blauwe tong, snakken naar adem.

Ook wanneer u ernstige twijfels hebt over de gezondheidstoestand van uw huisdier, belt u liefst uw dierenarts.