Kinetics

Isomerization Kinetics
(H5 CT)

Isomerization

Equilibrium A-B for-back (H5 CT)

Equilibrium for-back

Kinetic Equilibrium 2A-A2 (H5 CT)

Kinetic Equilibrium Dimerization

Dimerization Kinetics
(H5 CT)

Dimerization

Equilibrium 2A-A2 for-back (H5 CT)

Equilibrium for-back dimer

Activation
(H5 CT)

Activation

Kinetic Equilibrium A-B
(H5 CT)

Kinetic Equilibrium AB