Ковальчук Ніна Михайлівна

Посада: завідувач відділенням харчових технологій та заочного навчання, викладач товарознавчих дисциплін


Контакти: vhtzn-ctbl-eenu@meta.ua


Освіта: 1975 р., Київський торговельно-економічний інститут,  спеціальність "Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами", товарознавець вищої кваліфікації


Кваліфікаційна категорія: викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист


Підвищення кваліфікації: 2017 р., ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". "Сучасні інтерактивні методи навчання".

Сфера науково-методичних інтересів: Застосування інноваційних технологій під час викладання товарознавчих дисциплін

Видання:
 • Ковальчук Н.М. Товарознавство харчових продуктів. Навчальний посібник з вивчення самостійної роботи: методичні рекомендації для студентів спеціальності 5.05170101 "Виробництво харчової продукції", 2014 р.
 • Ковальчук Н.М. НМК з диципліни «Товарознавство харчової продукції» для студентів спеціальності 5.05170101 "Виробництво харчової продукції", 2014 р.
 • Ковальчук Н.М. Рекомендації для викладачів заочного відділення до складання та проведення методичної роботи для студентів спеціальності 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" та 5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність", 2013 р.
 • Ковальчук Н.М. Методичні вказівки і програма з дисципліни «Основи мікробіології та харчової гігієни» для студентів спеціальності 5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність", 2013 р.
 • Ковальчук Н.М. НМК з диципліни «Товарознавство продовольчих товарів» для студентів спеціальності 5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність", 2013 р.
 • Ковальчук Н.М. Контрольні завдання з програмою і методичні вказівки для студентів-заочників з диципліни «Товарознавство продовольчих товарів» для студентів спеціальності 5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність", 2012 р.
Публікації:
 • Ковальчук Н.М., Прищепа І.А. Сучасні вимоги до маркування замороженої плодоовочевої продукції. ЛНТУ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Якість та безпечність товарів»  - Луцьк, 2018 р.
 • Ковальчук Н.М., Прищепа І.А. Етапи проведення оцінки якості м’яса. ЛНТУ ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Якість та безпечність товарів»  - Луцьк, 2016.


Відзнаки та нагороди
 • Подяка за належну підготовку студента-переможця ХІІ Міжнародної наукової студентської конференції «Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки», 2019
 • Нагрудний знак «Василя Сухомлинського» №156, Міністерство освіти і науки України, 14.08.2018
 • Подяка за належну підготовку студента-переможця ХІ Міжнародної наукової студентської конференції «Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки», 2018
 • Грамота Волинської обласної організації Профспілки  працівників освіти і науки, 2016.
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти» №58, Міністерство освіти і науки України, 14.04.2015.