Geodéziai tervezői jogosultsággal végezhető tevékenységek (GD korábban GD-T):


Geodéziai tervezői jogosultság szükséges az építést előkészítő, irányító, a megvalósulást dokumentáló geodéziai feladatok végzéséhez. Geodéziai tervezői jogosultság szükséges minden olyan geodéziai dokumentáció elkészítéséhez, mely az építési törvénnyel kapcsolatos hatósági eljárásokban részt vesz. Ingatlan-nyilvántartási térképet is érintő ill. felhasználó térképek készítéséhez ingatlanrendező földmérői minőségtanúsítás is szükséges, ha a tervező nem rendelkezik ilyen minősítéssel.


Részterületek:

 • építménytervezés célját szolgáló térképek készítése ( pl. állapotfelmérés, tervezési alaptérkép készítés),
 • településtervezéshez, területfejlesztéshez szükséges térképek készítése,
 • építéshatósági eljárásokhoz szükséges tervek, vázrajzok elkészítése (pl. földrészlet megosztása, kisajátítási terv)
 • a megvalósult állapot geodéziai műszaki dokumentációjának elkészítése ( pl. megvalósulási térkép, kisajátítási dokumentáció, közművezetékek bemérése),
 • térinformatikai alapokon készülő geometriai alapadatok műszaki adatnyilvántartása,
 • építési feladatok geodéziai irányítása és ellenőrzése (pl. építmények, épületek geodéziai kitűzése, geodéziai művezetése, mérnökgeodézia).


Geodéziai szakértői jogosultsággal végezhető tevékenységek (SZGD korábban GD-SZ):


Geodéziai szakértői jogosultsággal a szakterületen teljes körűen végezhető az épített környezet alakításával kapcsolatos geodéziai vonatkozású kérdések ok-okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése; a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása; és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, szakmai tanácsadás, javaslattétel.


Részterületek:

 • építménytervezés célját szolgáló térképek szakértői véleményezése, javaslattétel
 • településtervezés, területfejlesztés célját szolgáló térképek szakértői véleményezése, javaslattétel
 • építéshatósági eljárásokhoz szükséges tervek szakértői véleményezése, javaslattétel
 • a megvalósult építmények geodéziai vizsgálata, szakvélemény készítése
 • térinformatikai alapokon készülő geometriai alapadatok műszaki adatnyilvántartásával kapcsolatos megvalósítási tanulmányok, szakvélemények készítése.