announcement(s)

team

  • dr. R.de Vrijer (supervisor)
  • prof. dr. A. Eliens (co-coordinator)

ter verklaring

omdat ik er begrip voor heb dat de verschillende sites en facebookgroepen tot verwarring kan leiden heb ik de volgende email aan de (op dat moment) voor dit vak ingeschreven studenten gestuurd, wat voor de nieuw ingeschrevenen hopelijk enige verduidelijking geeft:

email: 11 May 2013 13:49 -- critical thinking

beste allemaal

deze mailinglist is voor studenten die critical thinking doen, wat voor CS studenten in combinatie met een bachelor project is. zie: www.cs.vu.nl/~eliens/project/ct.html

Er is ook een google site: sites.google.com/site/criticalthinkingvu voor uptodate informatie, waarop jullie ook schrijfrechten hebben, alsook een facebook groep www.facebook.com/groups/criticalthinkingvu voor eventuele discussies of de uitwisseling van interessant materiaal.

Ik vind het belangrijk dat er voor ieder een goed product uitkomt! In juni ben ik weer regelmatig op de VU, en ben ik direct aanspreekbaar. Laat je verder niet verwarren door de verschillende mogelijkgheden maar stuur me gewoon een email als je een vraag hebt of als je denkt dat er bij mij een onduidelijkheid is.

email:17 May 2013 20:04 -- create your portfolio / find an idea or concept

zoals jullie weten is het SCT nog in opzet en ben ik er pas in een laat  stadium bij betrokken, vandaar dat eea wellicht wat rommelig overkomt, waarvoor excuus.
De organisatoren van het SCT hebben besloten IMM en CS te scheiden, maar 
persoonlijk geef
ik er de voorkeur aan dat de presentaties in een sessie plaats vinden, 
maar mogelijk dat als het aantal
deelnemers (voor mij) groter wordt daar verandering in komt.
Wat vinden jullie daarvan?

In https://sites.google.com/site/criticalthinkingvu/home/participant-s
heb ik voor iedereen op hopelijk zelfverklarende wijze aangegeven wat de 
status is.
In dit stadium is vooral het concept, idee of probleemgebied belangrijk,
en daarbij mag je je ook door de anderenlaten inspireren!
Zie ook: https://sites.google.com/site/criticalthinkingvu/reading-material-s
Zoals jullie ook weten geef ik er de voorkeur aan dat je je resultaten 
in een portfolio
zet. Als het niet anders kan kun je daarvoor een pagina maken onder 
student contributions, maar
liever zie ik een portfolio onder eigen beheer.

In https://sites.google.com/site/criticalthinkingvu/home heb ik data en 
tijden aangegeven voor
bijeenkomsten met in ieder geval buiten de verplichte presentatie 
bijeenkomst een orientatie voor
(nadere) kennismaking en om te bespreken 'hoe het gaat' ...

Ik ben per begin juni weer regelmatig op de VU, maar daarvoor in ieder 
geval ook aanspreekbaar per email,
dus als er onduidelijkheden of twijfels zijn ...

email: 07 June 2013 10:02 -- (S)CT -- update(s)

een korte update, na de bijeenkomst van gisteren waarbij niet iedereen aanwezig kon zijn:

- volgende bijeenkomst wordt van ieder een presentatie verwacht van 5 minuten (mag iets korter maar niet langer)
- wat van je verwacht wordt voor het behalen van het vak staat in: https://sites.google.com/site/criticalthinkingvu/grading-requirement-s
- en voor tips en advies zie: https://sites.google.com/site/criticalthinkingvu/tips-advice
   en met name (als checklist): http://www.cs.vu.nl/~eliens/media/essay.html
-- voor de planning, je portfolio moet online zijn voor de bijeenkomst van 13 juni, de paper nog niet maar
   die moet in opzet klaar zijn maandag 17 juni, want die avond stuur ik het verzoek tot peer reviews uit.
-- we hebben besloten peer reviews (van elkaat presentaties en papers) te doen, in plaats van de formele review zoals eerder voorgesteld, zie
https://sites.google.com/site/criticalthinkingvu/peer-review-s
voor meer informatie.
-- let op: aanwezigheid bij de bijeenkomsten van 13 en 20 juni is verplicht.
-- tenslotte, voor alle duidelijkheid: 13 juni wordt van jullie een zogeheten front-stage presentatie verwacht,
    met adequate powerpoint of vergelijkbaar materiaal, 20 juni is een meer informele evaluatie van elkaars
    werk en discussie, meer back-stage dus  ....


email: 13 June 2013 17:54 -- (S)CT -- Agile Critical Thinking Game

mooie presentaties vandaag!

voor de afronding:

-- portfolio kunnen ev in:
    https://sites.google.com/site/criticalthinkingvu/student-contribution-s/portfolio-s

-- voor iedereen: zorg dat je in ieder geval de hoofdlijnen van de paper af hebt voor maandagavond,
   en dat de peer reviews binnen zijn, dinsdag 18.00 uur, zodat ik tijd heb om die te verwerken
   (op de dinsdag avond, want daarna heb ik het (te) druk)!
   zie: https://sites.google.com/site/criticalthinkingvu/peer-review-s

-- ter voorbereiding van de bijeenkomst van 20 juni, maak een one-slider, dwz (naar analogie met one-liner)
    een slide (visueel expressief) die weergeeft waar je paper/presentatie/onderwerp overgaat,
    liefst met verwijzing naar 1,2 of 3 andere onderwerpen die door een van je mede studenten
    is gepresenteerd.
    De one-slider moet in je portfolio staan (als PDF, evenals de andere documenten), en ik zou het op prijs
    stellen als jullie die ook opnemen in
    https://sites.google.com/site/criticalthinkingvu/agile-critical-thinking-game
    waar 'in outline' de procedure voor volgende week aangegeven staat.
    Natuurlijk zijn jullie verdere bijdragen welkom, in de vorm van statements op de eerder genoemde
    pagina, of als er interessante resources zijn op
   https://sites.google.com/site/criticalthinkingvu/student-contribution-s/resource-s
   of de facebook groep: https://www.facebook.com/groups/criticalthinkingvu

email: 17 June 2013 20:55 -- (S)CT -- review(s) / ACTG

denk aan de peer reviews, als het lukt morgen (=dinsdag) voor 18.00 uur,
https://sites.google.com/site/criticalthinkingvu/peer-review-s
en vergeet ook de one-slide(rs) niet voor as donderdag (begintijd: 10.00 uur)
https://sites.google.com/site/criticalthinkingvu/agile-critical-thinking-game 

email: 20 June 2013 17:28 -- (S)CT -- afsluiting

dat was een mooie sessie vandaag, de ACTG, met de ethische vraagstelling 
als afsluiting.
zoals besproken,
  -- diegenen die NO op de vraag READY? hebben geantwoord, graag een 
email als het zover is
 -- en voor iedereen: graag jullie feedback (op mijn versie van de 
cursus) via het online formulier op:
     http://www.cs.vu.nl/~eliens/project/feedback-ct.html 


Comments