Projecte 2014-2015

  

TEMA DESENVOLUPAT DURANT EL CURS 2014-2015

"La meva ciutat"

                    
Veure eVEURE  EL PROJECTE projecte


Project coordinators

Glòria Martí Rubí 

COLBACAT - Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya. Education Commission.

Rene Arceo  

Monroe Elementary School 


Les persones donen sentit a les ciutats que habiten, les fan créixer i les configuren, interaccionant amb els espais, l'arquitectura, la vegetació, les altres persones, l'art...

Des de l'àrea d'educació artística dels centres educatius, es treballa per a fer persones sensibles, crítiques i respectuoses amb el nostre entorn, aprehenent d'ell, i despertant la creativitat per anar construint una societat millor.

Aquest projecte reflecteix les diferents mirades que aporten les cultures dels que hi participen. Dos continnents amb multiplicitat de visions que es comparteixen, s'intercanvien i a partir de les quals l'educació s'expandeix i s'enriqueix.

Les produccions artístiques que es presenten, són les mirades dels nostres estudiants sobre LA SEVA CIUTAT, que ens parlen del present, del passat, del futur.., a través de la fotografia, el vídeo, el fotomuntatge, la pintura i materials diversos.


Grups de treball participants

 

                      Professors/res

            Alumnes

Mamen  Zaera  -  Rene Arceo

11 a 13 anys

Paco Rico  -  Rosana Mark-Andreu

16 a 18 anys

Joan Carles Esteban -  Mark Nelson

14 a 18 anys

Ester Forné -  Margaret Coreman

5 a 9 anys

 

 

 

Tècniques i mides dels treballs

 

La tècnica i mides a utilitzar en els treballs són lliures. Cada professor s’ha posat d’acord amb l’escola que que fa l’intercanvi.

 

 

Temporització


La temporització del projecte ha estat:

 

Gener, Inici del treball amb els alumnes. Els professors s’han posat d’acord amb quin grup d’alumnes han treballat i ho han comunicat als coordinadors del projecte.

Març, Del 16 al 22. Els treballs realitzats s’han enviat a l’escola amb la que es fa l’intercanvi.

Abril, S'han exposat els treballs.

Maig, Del 18 al 24. S'ha fet el retorn dels treballs a l’escola d’origen.

Juny, De l’1al 15. S'han compartir les fotos i els vídeos del treball i del seu procés.Veure el projecte


Comments