Adviesbureau NCI - Nederlands Conflictinstituut

Ondersteunt personen en organisaties in lastige situaties. Bij arbeidsconflict, zakelijk conflict of meer persoonlijk conflict zoals echtscheiding. Wij brengen de situatie in kaart en helpen u bij de conflictoplossing. We stellen de benodigde interventies voor door advies, communicatie training, mediation en coaching. 


Conflicten oplossen

U staat centraal. Uw organisatie en de mensen die er werken. Niet zoals dat naar onze mening te vaak gebeurt, de consultant.
In onze aanpak gaan wij daarom altijd uit van de basisbehoeften van mensen, namelijk:
  • Autonomie
  • Inclusie
  • Controle
In ons advies en trainingen vertalen wij dat naar: autonomie in het conflict, deel zijn van de oplossing en controle hebben over de uitvoering daarvan.
 
Wij zijn van mening dat als één van deze basisbehoeften niet wordt gerespecteerd, de oplossing gebouwd zal zijn op drijfzand en mensen hun bevlogenheid kwijtraken en zullen afhaken.
 
Meekijken
In deze fase kijken wij als uw conflictcoach mee over uw schouder. Met respect voor de keuzes die u maakt voorzien wij u van feedback en advies bij het hanteren van het conflict en de conflictstijl die u gebruikt. Als uw adviseur zijn wij voor anderen buiten beeld. U maakt met onze hulp de analyse en treft zelf uw maatregelen.
 
Meedenken
In deze fase werken wij nauw met u samen. Wij brengen actief onze expertise in en helpen u met de hantering van het conflict en het bepalen van de strategie. We maken een analyse van de situatie en bespreken de Do's en Dont's om verder te komen. Ook kunnen wij een onderzoek doen naar personen of fraude. Wij leveren de consultancy, u blijft het gezicht, u staat aan het roer.
 
Meedoen
In deze fase komen wij na overleg met u in beeld. Bijvoorbeeld als bemiddelaar of mediator bij arbeidsconflicten of reorganisatie. Als coach of begeleider van mensen in moeilijke privéomstandigheden zoals een scheiding of bij de hantering van psychosociale problemen.
 
Meedoen bestaat ook uit het geven van trainingen en het coachen van mensen, waardoor zij effectiever zullen presteren. U kunt hierbij denken aan klassieke coaching, maar ook aan stress- en agressie regulering.
 
Ook kunnen wij u, als dat nodig blijkt, ondersteunen met een integriteitsonderzoek ter ondersteuning van de HR afdeling zoals bij werving en selectie of recherche- diensten bij diefstal of fraude. Dit kan zelfs met een leugendetector.
 
Contact
Neem voor verdere inlichtingen, een afspraak of offerte op maat contact met ons op. Of bel meteen 0182-602570
 
 
 

Conflictmanagement, Mediation, Training en Coaching

“Conflict is een prachtige dynamiek die te veel kansen biedt om te laten liggen. Het brengt de kwesties boven waar het ècht om gaat."

Als u conflict ervaart ziet u die kansen vast niet zo maar voor u! Professionele ondersteuning is dan nodig om van strijd tot oplossing te komen. Wij hebben daarvoor de mensen en zelfs de apparatuur.
Het vertrouwen tussen personen neemt af en kan tot conflict leiden wanneer een persoon of een groep ervaart dat de eigen perceptie van de werkelijkheid strijdig is met die van een andere persoon of groep.

Het is dan als HR professional, manager, directeur of ambtenaar uiterst belangrijk om te weten waar het verschil tussen waarheid en werkelijkheid ligt, anders gezegd: wordt er gelogen, en door wie? 

Duidelijkheid
Een goede integriteitstest of leugendetectietest kan dan snel en zeer betrouwbaar uitkomst bieden in bijvoorbeeld een sollicitatieprocedure, bij diefstal, fraude, sexuele intimidatie of vreemdgaan in een relatie.
Maar ook als er op de werkvloer wordt gepest. Pesten is een serieus signaal dat er iets mis is binnen uw organisatie. Maar wie doet het?
Vaak is er veel tijd en geld geïnvesteerd in een arbeidsrelatie en zien wij die door onnodige juridische escalatie verloren gaan in ontslag.

Conflictoplossing
Als de werkelijkheid in beeld is kan er gewerkt worden aan oplossingen, aan het herstel van vertrouwen of aan het verwijderen van het probleem, maar dan wel op feiten gebaseerd in plaats van op wie het grootste advocatenbudget heeft. Wij ondersteunen u dan met mediation of goede trainingen workshops om nieuw conflict te voorkomen door betere communicatie- en oplossingsvaardigheden.