Premiats CIC 2012
Invents premiats

Relació d'invents premiats en el 1r Concurs d'Invents de Canyelles ( CIC 2012) 

6 de maig de 2012


Categoria A

Títol de l’invent: "El color de les meves notes".

Descripció: Per visualitzar el nivell de les notes de l’escola en colors.Títol de l’invent: "TaperFormer".

Descripció:  Joguina per portar l’esmorzar de manera divertida i no perdre’l.Categoria B

Títol de l’invent: "Sujeta flores".

Descripció: Suport per mantenir les flors verticals.Categoria C

Títol de l’invent: “Avisa-cartas”.

Descripció: Quan detecta que a la bústia hi ha correspondència emet un senyal d'informació a l’interior de la casa.....................................................


Bases CIC 2012

Enguany, la Fira de Sant Ponç es presenta amb la novetat del 1r Concurs d'invents de Canyelles (CIC), la convocatòria és oberta a participants de més de 8 anys.

Bases 1r Concurs d'invents de Canyelles 2012

1. A aquest concurs podrà presentar-se tothom major de 8 anys.

2. S’estableixen tres categories:

    a) De 8 a 12 anys

    b) De 13 a 17 anys

    c) Més de 18 anys.

3. La temàtica de l’invent és lliure.

4. Seran exclosos d'aquest concurs:

    a) Invents en els quals la seva aplicació pràctica denoti violència, racisme, sexisme, etc...

    b) Invents en els quals s’inclogui qualsevol forma d'experimentació o tortura d'animals.

    c) Aquells invents per els que s’hagi utilitzat alguna substància o mecanisme que posi en perill als seus participants o altres persones.

5. Els concursants que vulguin participar hauran d'entregar l’invent amb la inscripció a l’Ajuntament de Canyelles abans del 4 de maig de 2012.

També es recolliran el dia 6 de maig de 2012 ( 3a Fira d'artesans -Sant Ponç- Canyelles) abans de les 12.00h. a la Sala Multicultural.

6. El jurat serà designat per l’Ajuntament de Canyelles, el concurs podrà declarar-se desert si cap invent té la qualitat suficient.

7. El jurat valorarà l’originalitat de l’invent, la utilització de materials d'ús comú a l’abast de tothom, el correcte funcionament i la seva aplicació pràctica.

8. Els premis seran els següents:

    Categoria a) Una joguina.

    Categoria b) Un val per llibres i/o vídeo joc.

    Categoria c) 100 €

Tots els participants rebran un diploma acreditatiu de l’Ajuntament de Canyelles i un val de descompte per visitar el Museu d’ idees i invents de Barcelona ( MIBA ).

9. Qualsevol situació que no estigui detallada en aquestes bases es resoldrà pel jurat.

10. La participació en el concurs implica l’acceptació d'aquestes bases.

 

Publicitat CIC 2012
Guanyadors concurs invents Canyelles.wmv