Premiats 2014

Bases 3r Concurs d’invents de Canyelles 2014 (CIC)

1. A aquest concurs es pot presentar qualsevol persona major de 8 anys. 
    Cada escola podrà presentar els invents que cregui convenients a la categoria de grup (d). 
    Els alumnes poden participar individualment.
    Els invents presentats en nom de l’escola no podran portar el nom de l’alumne o els alumnes que 
    hagin participat en la seva confecció. En el cas que aparegui el nom d’un alumne o grup d’alumnes 
    passarà a la categoria individual que correspongui. 
2. S’estableixen quatre categories: 
    a) De 8 a 12 anys 
    b) De 13 a 17 anys 
    c) De 18 o més anys. 
    d) Escoles de primària. 
3. La temàtica de l’invent és lliure. 
4. Seran exclosos d’aquest concurs: 
    a) Invents en els quals la seva aplicació pràctica denoti violència, racisme, sexisme, etc... 
    b) Invents en els quals s’inclogui qualsevol forma d’experimentació o tortura d’animals. 
    c) Aquells invents en els quals s’hagin utilitzat substàncies o mecanismes que posin 
    en perill als seus participants, altres persones o al medi ambient. 
5. Els concursants que vulguin participar hauran d’entregar l’invent amb la descripció a l’Ajuntament
    de Canyelles o a l’escola Sant Nicolau de Canyelles abans del 10 de maig de 2014. L’últim dia de
    recollida serà l’11 de maig de 2014 abans de les 12.00h. a la Sala Multicultural (Fira multisectorial de
    Canyelles).
6. El jurat serà designat per l’Ajuntament de Canyelles. El concurs podrà declarar-se desert si cap 
    invent té la qualitat suficient. 
7. El jurat valorarà l’originalitat de l’invent, la utilització de materials d’ús comú a l’abast de tothom, el 
    respecte al medi ambient, l’estalvi d’aigua i energètic, el correcte funcionament i la seva aplicació 
    pràctica. El jurat també comprovarà que l’invent no ha estat premiat en anteriors edicions del CIC 
    (consulteu històric web). 
8. Els premis seran els següents: 
    a) 1r- trofeu + beca pels llibres del curs següent (amb un topall de 150€) 
        2n- 50€ +llibre 
        3r- joguina educativa 
    b) 1r- trofeu + beca pels llibres del curs següent (amb un topall de 200€) 
        2n- 50€ +llibre 
        3r- joguina educativa 
    c) 1r- trofeu + 200€ 
        2n- 150€ 
        3r- 100€
     d) 1r- trofeu + Equipament informàtic.
9. Qualsevol situació que no estigui detallada en aquestes bases la resoldrà el jurat. 
10. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 

  
...
http://www.canyelles.cat/   
 

Invents premiats

Relació d'invents premiats en el 3r Concurs d'Invents de Canyelles ( CIC 2014) 

11 de maig de 2014


Categoria A

 

1r classificat

Títol de l’invent: Bàscula d’aigua


Descripció: Bàscula que funciona amb la pressió de l’aigua.

.....

 2n classificat

Títol de l’invent: Level SKATEBOARDS

https://sites.google.com/site/concursinventscanyelles/premiats-2014/IMG_1223.JPG

Descripció: Maqueta de rampa per practicar SKATEBOARD que s’adapta al nivell d’aprenentatge.


.....

3r classificat

Títol de l’invent: Espremedora ecològica

https://sites.google.com/site/concursinventscanyelles/premiats-2014/IMG_1218.JPG

Descripció: Sistema per beure el suc d’un cítric sense gotejar.

.....

Accèssit - ( al 4t classificat )

Títol de l’invent: Suport per llimona

https://sites.google.com/site/concursinventscanyelles/premiats-2014/IMG_1219.JPG

Descripció: Suport per aguantar un gelat, sorbet de llimona o llimona.

.....

Categoria B


1r classificat

Títol de l’invent: Separador de closques

https://sites.google.com/site/concursinventscanyelles/premiats-2014/IMG_1220.JPG

Descripció: Aparell que serveix per separar el menjar bo de les closques dels dispensadors alimentaris d’ ocells que mengen gra.


.....

Categoria C


1r classificat

Títol de l’invent: Generador d’hidrogen


Descripció: Generador d’hidrogen que funciona amb aigua. És connecta a qualsevol càmera de combustió augmentant la potencia explosiva.


.....

2n classificat

Títol de l’invent: Gelat que no goteja


Descripció: Motlle per fer gelat que no goteja.


.....

3r classificat

Títol de l’invent: Porta llenya


Descripció: Carretó per portar llenya  a casa.


.....

Accèssit - ( al 4t classificat )

Títol de l’invent: Cotxet  porta mercaderies


Descripció: Cotxet d’infant amb suport per portar la compra.


.....

Categoria D (escoles de primària)


Títol de l’invent: ESBORRADOREITOR


Descripció: Màniga que et permet esborrar la pissarra amb el braç.


.....