leden


                sopranen:                     alten:                        tenoren:                        bassen:
                Ageeth Bierma               Anke Algra                 Ids Albertsma                 Paul Bijlsma 
                Trees Brinkman              JoAn de Bokx            Durk Faber                    Gerard van Wieren
                Geartsje Dijkstra            Froukje Bosma           Halbe Klijnstra               Klaas Kooistra 
                Durkje Faber                  Nannie Canrinus        Popke Stegenga           Joop Ykema 
                Sippy de Haan               Coby Hofstra              Oege Okkema               Kees Dros
                Hilly Hoomans                Aukje Schut               Auke v.d. Veen               Age Gietema              
                Tineke Klijnstra              Pytsje Lyklema                                                  Wim Kramer
                Gina Meijer                    Janke van der Veen
                Nienke Stegenga            Margot Faber
                Marga Claus                   
                Wieke de Groot
                Marije Dorenbos
Vacatures
In de komende jaren organiseren we een aantal ambitieuze projecten. Met name in de stemgroepen tenoren en bassen zijn enthousiaste en goede zangers welkom.
Heb je belangstelling om bij Con Amore Musica te komen zingen, dan nodigen wij je van harte uit om een repetitie bij te wonen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat. (zie hiernaast).
Wij zingen op donderdagavond in de kapel van Bloemkamp in Bolsward, van 19:45 - 22:00 uur.
Zijn er geen vacatures, dan kun je op de wachtlijst geplaatst worden.
Op dit moment is er nog ruimte voor  een lage bas en 2 tenoren.

Aannamebeleid.
Wil je na een proeftijd van ± 4 weken lid worden van het koor, dan word je uitgenodigd voor een stemtest door de dirigent en een gesprek met één van de bestuursleden. Verloopt dit positief, dan word je lid van Con Amore Musica.
Uitgangspunt is, dat je actief deelneemt aan de repetities en thuis wilt oefenen..


ą
Con Amore Musica,
24 apr. 2012 02:37
Comments