leden


  1. sopranen: alten: tenoren: bassen:

Ageeth Bierma Anke Algra Ids Albertsma Geert Bakker

Trees Brinkman JoAn de Bokx Halbe Klijnstra Paul Bijlsma

Renny Oosterloo Nannie Canrinus Foppe Reitsma Kees Dros

Sippy de Haan Froukje Bosma Age Gietema

Hilly Hooman Coby Hofstra Wim Kramer

Tineke Klijnstra Pytsje Lyklema Klaas Kooistra

Gina Meijer Janke van der Veen Joop Ykema

Marga Claus Margot Faber

Vacatures

In de komende jaren organiseren we een aantal ambitieuze projecten. In de stemgroepen tenoren en hoge sopranen zijn enthousiaste en goede zangers welkom.

Heb je belangstelling om bij Con Amore Musica te komen zingen, dan nodigen wij je van harte uit om een repetitie bij te wonen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat: info@conamoremusica.nl

Wij zingen op donderdagavond in de Johannes de Doper Kerk te Hommerts van 19.45 tot 22.00 uur.

Zijn er geen vacatures, dan kun je op de wachtlijst geplaatst worden.

Op dit moment is er nog ruimte voor tenoren en hoge sopranen.

Aannamebeleid.

Wil je na een proeftijd van ± 4 weken lid worden van het koor, dan word je uitgenodigd voor een stemtest door de dirigent en een gesprek met één van de bestuursleden. Verloopt dit positief, dan word je lid van Con Amore Musica.

Uitgangspunt is, dat je actief deelneemt aan de repetities en thuis wilt oefenen..