Concertagenda

2021, 10 oktober: Evensong, aanvang 19.00 uur.

Lokatie: R.K. Kerk, Heerenveen.


2021, 21 november: Cantatedienst, aanvang 19.00 uur

Lokatie: Trinitas, Heerenveen.


2020:

Afstel! I.v.m. corona virus.

2019:

24 december: 19:30 uur en 21:30 uur: Krystnacht in Haskerdiken.

Krystnacht yn de Kapelle 24 december 19.30 en 21.30 uur kapelle Haskerdijken

Con Amore Musica met op harp Nienke van Leijden en op harmonium: Jan de Jong

het geheel o.l.v Gerben van der Veen


28 december: 20:00 uur: Blauwhuis, "It is de leafde dy't ús bynt"

**********************************************************

13 oktober: 19:00 uur. Evensong in de RK kerk in Heerenveen.

21 september: Vredesconcert i.s.m. Stadsfanfare Oranje in de Gasthuiskerk in Bolsward.

gratis toegang, collecte uitgang.

16 en 17 maart: Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude.

Con Amore Musica heeft geen solisten voor dit stuk aangetrokken, alles wordt door de koorleden gezongen met begeleiding van het Barokorkest: Floregium Musicum.

2018:

3 en 4 november: Omdat ik dit libben leafha. premjêre

Een deel van de Wijzangen van de Indiase Nobelprijswinnaar R. Tagore zijn door Eppie Dam vertaald in het Fries en door Jan de Jong op muziek gezet. Voorverkoop € 18,- via : www.theatersneek.nl aan de kassa € 20,-

6 t/m 14 oktober: Medewerking aan het korenfestival Anglicaanse kerkmuziek:

6 oktober: workshop voor zangers van de deelnemende koren met om 17:00 uur: Choral Evensong door alle koren samen o.l.v. Katherine Dienes, Organist: Mattijs de Vreugd

7 oktober: 19:00 uur: Choral evensong RK kerk Heerenveen door alle koren samen o.l.v. Katherine Dienes, organist Mattijs de Vreugd.

ma 8 oktober: 19:00 uur: Choral evensong door het mannenensemble van Collegium Vocale Fryslân o.l.v. Gerben van der Veen in de Rk kerk Heeg,

di.9 oktober: 19:00 uur Choral evensong St Vitus Jeugdkoor en cantores Titus Brandsma o.l.v. Hendrikje van den Berg in Bonifatiuskerk Leeuwarden,

wo 10 oktober: 19:00 uur: Coral evensong door het mannenensemble van Collegium Vocale Fryslân o.l.v. Gerben van der Veen. Grote Kerk Drachten,

do 11 oktober: Con Amore Musica evensong, Martinikerk Bolsward, o.l.v. Gerben van der Veen, organist Jochem Schuurman.

vr 12 oktober: 20:00 uur: Gezamenlijk concert door alle deelnemende koren. Oranist Mattijs de Vreugd. Koepeltheater Leeuwarden

zat.:13 oktober: 19:00 uur: Choral evensong door de Ichtus cantorij o.l.v. Sjouke Bruining, in de Haven Harlingen,

zo 14 oktober: 11:00 uur: Eucharistieviering met Engelse mis, door de gezamenlijke koren, o.l.v. Gerben van der Veen Organist Mattijs de Vreugd in de Bonifatiuskerk in Leeuwarden.

zo 14 oktober: 17:00 uur: Choral Evensong door Schola Liturgica o.l.v. Geke Bruining-Visser, organist Theo Jellema.

Première:

21 april: "de Skepping" (Schöpfung-Haydn) tekst Eppie Dam. 20:00 uur Gasthuiskerk Bolsward 22 april: 15:30 uur Kruiskerk Burgum

voorverkoop €18,- via info@conamoremusica.nl, bij de kassa € 20,-

27 januari: opening LF2018

2017:

4 februari: 20:00 uur, Martinikerk Bolsward5 februari: 15:30 uur, RK kerk Heerenveen

4 november: 20:00 uur: Johanneskerk Easthim 5 november: 15:30 uur: St. Martinuskerk Roodhuis

29 juni: simmerkonsert om 20:00 uur, kerk Kubaard, toegang gratis, collecte bij de uitgang.

4 mei: 20:45 uur: Luceat Eis, 20:45 uur in de Martinikerk, Bolsward m.m.v. een harp, harmonium, fluit en slagwerk en bas marimba.

Requiem gemaakt door Gerben van der Veen. Gratis entree, kollekte bij de uitgang.

4 februari: 17:00 uur, Easthim (voor genodigden)

2016:

-een groot projectkoor o.l.v. componist Gerben van der Veen

-begeleid door brassband Soli Brass

-solisten: Ben Brunt (Zang), Cristy Luth (Zang), Edith Bakker (Saxofoon), Nienke van Leijden (Harp)

-dans: D'drive Artiest Dans

-poëzie/tekst: Baukje Wytsma

DATA: 22, 23, 27, 28, 29 en 30 december 2016

TIJD: 18.00 uur – 19.40 uur

LOCATIE: Mannen van Staal, Morseweg 19 in Leeuwarden

KAARTEN: 16,50 euro (kinderen t/m 12 jaar 10 euro) via www.buog.nl

9 oktober: 19:00 uur Heerenveen, RK kerk, Evensong.

2 juli: 20:00 uur Bolsward, Broerekerk. Concert van Oranje en Con Amore Musica.

Toegang gratis.

Recente concerten:

2016: 25 maart: Oosthem, Goede vrijdag.

23 april: Bolsward. Martinikerk, Viva Vivaldi met het Luthers Bach Ensemble en solisten: 20:00 uur

24 april: Heerenveen. RK Kerk, Viva Vivaldi met het Luthers Bach Ensemble en solisten: 15:30 uur.

Voorverkoop € 15,- aan de kassa € 17,- Mail naar info@conamoremusica.nl voor opgave wie waar en aantal. Bij de kassa ligt een lijst met uw naam erop. Hier kan worden betaald voor de voorverkoop prijs.

2015:

11 april: " Op reis" Doopsgezinde kerk van Sneek: 20:00 uur.

15 mei: Dorpskerk Huizum: 17:00 uur

21 mei: Broerekerk Bolsward,20:00 uur, met het saxofoonkwartet "Rolling Phones".

23 mei: Grieg festival Groningen!! Resultaat: de Julius Röntgen prijs!!!

6 september: medewerking kerkdienst in Sneek

4 oktober: Evensong in de RK kerk van Heerenveen

13 december: Workum, Werenfriduskerk, Het Friese Navidad Nuestra concert met RemoliNo en Doede Veeman en Anneke Douma.

2014:

12 december: Drachten, de Arke: Het Friese Navidad Nuestra concert met RemoliNo en Doede Veeman en Anneke Douma.

Con Amore Musica uit Bolsward is een koor dat programma’s brengt die enerzijds het universum van de koorliteratuur wil bezingen en anderzijds het hier en nu een plaats wil geven. Het koor brengt de première van dit werk in twee monumentale Friese kerkgebouwen: de Martinikerk in Bolsward en de RK kerk in Heerenveen.

Naast de première van de Tomas Kantate is een werk geprogrammeerd dat qua sfeer prachtig hierbij aansluit : Son of God Mass – James Whitbourne.

Wat is de Tomas kantate

In de oorlogsjaren werd in een woestijn een kruik gevonden met boekrollen. In deze boekrollen, die later bekend werden onder de naam Nag-Hamaddi geschriften, bevonden zich een aantal gnostische teksten waaronder het evangelie van Tomas. Deze geschriften bestaan uit ruim honderd zogenaamde logia en hebben een nieuwe kleur gegeven aan spiritualiteit, cultuur en religie.

Componist Gerben van der Veen liep al geruime tijd rond met de gedachte een compositie te maken op deze teksten. Hij vond uiteindelijk in de Friese schrijver en dichter Eppie Dam de juiste persoon om deze cryptische spreuken als basis te gebruiken voor een Friestalig cantatescript. In april 2013 startte de componist met het toonzetten van Eppie Dam’s teksten.

29 maart: 20:00 oere Boalsert Martinitsjerke

30 maart: 15:30 oere RK Tsjerke it Hearrenfean

Tomas kantate, tekst Eppie Dam, muzyk Gerben van der Veen

premjêre:

Con Amore Musica o.l.v. dirigent en componist Gerben van der Veen behoort tot de top in de Friese amateursector en is bovendien van huis uit Friestalig. Met het aantrekken van Friestalige solisten van hoog niveau en gerenommeerde professionele musici kan een muzikale topprestatie worden neergezet.

29 o/m 31 augustus: Folkshegeskoalle Skylge, aansluitend een concert in de kerk van West

12 oktober Evensong RK kerk Heerenveen 19:00 - 20:00.

13 december: examenconcert van en met jonge dirigenten 19:30 uur in "de Arke" in Drachten.

18 december: 20:00 uur. concert in de Doopsgezinde kerk van Sneek waarin het examenprogramma van de jonge dirigenten wordt herhaald.

Op 13 en 18 december is er gratis toegang met een collecte bij de uitgang.

*****************************************************************************************************************************

2013:

30 november: 20:00 uur: RK tsjerke it Hearrenfean

1 december: 15:30 uur RK tsjerke Warkum

Der is ek in facebookside : Misa Criolla op syn Frysk. Hjirop steane allerhande nijsgjirrige ynformaasje en foto's, dy't makke binne tidens de tariedingen

Stipelrûnte 25 mei:11:00 uur: Menniste tsjerke, de Knipe, en 13:40 uur Thomastsjerke, Katlijk

Misa Criolla en Navidad Nuestra op syn Frysk

m.m.f. muzykensemble RemoliNo en soliste Anneke Douma

28 november: 20:00 uur: Krústsjerke Burgum

29 november: 20:00 uur: De Ijsherberg, Dokkum

20 april: Youthful music 20:00 uur: Doopsgezinde kerk Sneek

21 april: Youthful music 15:30 uur: Doopsgezinde kerk Heerenveen

Youthful is een concert, waarin de jeugdwerken van componisten gebracht zullen worden. Daarom werken "Het Jongsma trio" met Frans Douwe Slot en jonge gastzangers mee aan deze concerten.

Youthful music

2012:

"Die Passion" van Heinrich von Herzogenberg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 september 2012: Evensong, 19:00 uur Heerenveen, Trinitas kerk.

6 en 7 oktober 2012: Antwerpen, opluisteren Hoogmis in de OLV Kathedraal.

2 november 2012: medewerking Obe Postma concert, doopsgez. kerk Leeuwarden.

L.C.

Verder klonken twee van de Trije Obe Postma lieten van Pieter Visser. Naar bleek gefundenes Fressen voor het koor Con Amore Musica uit Bolsward, dat deze werken ten doop hield. Eerder voorzagen de zangers de sympathieke Missa Piccola van Piet Post van spanning en sfeer.

RUDOLF NAMMENSMA.

F.D.

Con Amore Musica o.l.v. Gerben van der Veen, zong van Piet Post, zijn Missa Piccola. Een mooie pakkende uitvoering volgde. Con Amore Musica met Johan Bijholdt aan de piano, zongen twee van de drie Postma-lieten. Een geslaagde uitvoering volgde van dit niet altijd vanuit de zang geschreven werk. De trotse componist sprak na afloop van een verrassende uitvoering.

Feike van Tuinen

16 december : kerstconcert, 16:00 uur m.m.v. het Sneker Fanfareorkest, "Harmonie" in de Martinikerk te Sneek.