Startpagina

It Con Amore Krystwinskliet 2020 

(melodie: Once in royal David's city)


Yn it jier twa tûzentweintich,

Kaam Corona op ús paad.

Ek al hiene we in protte sinne,

't firus brocht in protte skaad.

Men waard siik, krig' lêst fan longen,

Dy bin just bedoeld om mei te sjongen.


Doe yniens, 't wie healwei maart,

Hail, Glad-ning Light wie fan 'e kaart.

Repetearj' op tongersdei tejûn,

Wie no ek foar ús ferdwûn.

Germ siet thús te komponearen,

Hearde wylst ús sjongen yn de earen.


Wy woll' graach dit lietsje foar jim sjonge

As de ingels, bûtendoar,

Net mei 't hiele Con Amore,

Mar mei dit kwartettenkoar.

Bliuw goed sûn, dat binn' ús winsken.

Freed' op ierde foar alle minsken.

Hooplik kinne we gau wer sjonge,

Mei frisse moed en skjinne longen.Con Amore Musica

Kamerkoor Con Amore Musica is in 1981 opgericht in Witmarsum en heeft nu als standplaats Bolsward. Het koor telt 37 leden die uit alle windstreken van Fryslân komen. Het koor streeft ernaar om op een zo hoog mogelijk niveau te musiceren. Dat houdt in dat koorleden een daarbij passende adequate inzet tonen om dat te kunnen realiseren.Het repertoire van Con Amore Musica bevat zowel kerkelijke als wereldlijke muziek uit diverse stijlperioden, van middeleeuws tot hedendaags, van a capella tot begeleid. Ook wordt er in verschillende talen gezongen. Fries, Noors, Zweeds, Frans, Latijn, Duits en Engels zijn de meest voorkomende talen.

Naast het verzorgen van concerten in de provincie Fryslân, heeft het koor ook meegedaan aan landelijke concoursen. Het koor doet mee aan muziekfestivals en andere projecten, waarbij voorop staat dat het meedoen ten goede komt aan de ontwikkeling van het koor. De concerten vinden veelal plaats in Bolsward (thuisbasis) en afhankelijk van het repertoire in (kleinere) kerken in de omliggende dorpen. Het koor kiest voor samenwerking met andere muziekgezelschappen als zij dat passend vindt bij het uit te voeren repertoire.

Het koor staat onder leiding van Gerben van der Veen. Bekend als artistiek leider van Collegium Vocale Fryslân.

Wekelijkse, inspirerende repetities worden gehouden op de donderdagavond in de Kapel van Bloemkamp in Bolsward.

Informatie over het koor en aanvraag van concerten: tel. 0515-332480 (Tineke Klijnstra)


Donateurs

Wil je donateur van Con Amore Musica worden, dan zijn de volgende regels van toepassing:
Minimale donatie € 15,- per jaar. Je krijgt dan onze CamCam toegestuurd.
Donatie van € 30,- of hoger per jaar: € 5,- korting op een concert, gereserveerde plek en toezending CamCam.
De CamCam is ons "koorblad". Het verschijnt 2x per jaar.
Wil je donateur worden, dan kan dat via: info@conamoremusica.nl


Privacy statement

Op veel websites worden persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de gebruikers. In dit privacy statement kunt u lezen welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met deze gegevens doen. Con Amore Musica behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Con Amore Musica zelf en worden nooit beschikbaar gesteld aan derden.

Gegevens vertrekt via site.

De website van Con Amore Musica maakt gebruik van mogelijkheden voor bezoekers om informatie te kunnen aanvragen of donateur te worden. De gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen, kaartjes te leveren of de inschrijving te verwerken. De gegevens worden door Con Amore Musica opgeslagen in het relatiesysteem, maar worden nooit verstrekt aan derden. Als u wilt weten, welke gegevens we van u hebben opgeslagen, dan kunt u een mail sturen naar info@conamoremusica.nl of contact opnemen met Tineke Klijnstra 0515-332480


Subpagina''s (1): Donateurs