Players

Players of the Chigorin Chess Club
(Who're participated in 2 or more events)

Oleg Anokhine
Igor Antsiferov
Aram Arzumanyan
Oleksandr Babarika
Leonid Biloborodov
Branimir Brebrich
Anatoli Darialov
Maxim Doroshenko
Stephen Ejack
Eduard Epstein
Dan Erichsen
Valeria Gansvind
Dmitriy Goncharov
Vitaly Gulyaev
Sergei Iaichkin
Maryna Kazak
George Kim
Andrey Kostin
Stan Kriventsov
Igor Kurganskyy
Vitaly Lioznyansky
Alexey Lushchenko
Anton Makarevsky
Grigoriy Morozov
Narek Nalbandyan
Valeriy Shershnyov
Adel Talyspaeva
Eugeniu Televco
Pavel Trochtchanovitch
Vladimir Volzhenin
Anton Yatsenko
Timur Zaruev
Ilya Zlotnik