Players

Players of the Chigorin Chess Club

(Who participated in 2 or more events)

Oleg Anokhine

Igor Antsiferov

Branimir Brebrich

Anatoli Darialov

Maxim Doroshenko

Stephen Ejack

Eduard Epstein

Dan Erichsen

Valeria Gansvind

Dmitriy Goncharov

Richard Ingram

Roman Jiganchine

Maryna Kazak

George Kim

Andrey Kostin

Stan Kriventsov

Igor Kurgansky

Vitaly Lioznyansky

Alexey Lushchenko

Grigoriy Morozov

Nikita Olechko

Alisher Sanetullaev

Dan Scoones

Agata Seyfi

Timur Seyfi

Adel Talyspaeva

Pavel Trochtchanovitch

Vladimir Volzhenin

Anton Yatsenko

Timur Zaruev

Ilya Zlotnik