โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
95 หมู่ 6 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230
 อีเมล์: chai.pit@hotmail.com
โทรศัพท์  0 3668 9817
แฟกซ์     0 3668 9817

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม