นายวีระวัฒน์ วัฒนา

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูอัตราจ้าง (สอนดนตรีไทย)

ประกาศรายชื่อนักเรียนลงเว็ป.pdf
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีน.pdf
แบบคัดกรองก่อนรับบริการวัคซีนโควิด-19.pdf