energetica edificiscertificat eficiencia energetica d'edificis a Griona      Raúl Muñoz Pacheco  972095912   658863883     raul@aparellador.org     energetic.certificat@gmail.com

aparellador girona arquitecte tecnic aparejador gerona arquitecto tecnico facebook                                    aparellador girona arquitecte tecnic aparejador gerona arquitecto tecnico google +                                    aparellador girona arquitecte tecnic aparejador gerona arquitecto tecnico linkeqdinEficiència Energètica              

Actualitat

 • Enllaços d'interes ICAEN gencathttp://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.897a4be85d3b580ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=d3f3a812818bb310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d3f3a812818bb310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Bloca2aa032cba6ee310VgnVCM1000008d0c1e0a____OVT gencathttps://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/ce/traint/renderitzarCE.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idServei=ENE001SOLC&urlRetorn=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fportal%2Fsite%2FOVT%2Fmenuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0%2F%3Fvgnextoid%3D651d9060701bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD%26vgnextchannel%3D651d9060701bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD%26vgnextfmt%3Ddetall%26contentid%3D018a2737fe4dd310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD%26idTipusAction%3D1%26idAction%3D1https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&urlRetorn=http%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FCertificacio-eficiencia-energetica-edificis-00002%3Fcategory%3D9e3f7ac5-af58-11e3-9e75-000c29052e2c%26moda%3D1&idServei=ENE001SOLC&fromFilter=trueLa meva carpetaTramits de la certificacióBuscador certificatsSeu cadastrehttps://www1.sedecatastro ...
  Publicat a les 21 de març 2018, 2:23 per Raul Muñoz Pacheco
 • El-mon-a-RAC1-certificat-energetic-de-la-a-a-la-g RAC1 - TOTS SOM 1El món a RAC1RAC105FREQÜÈNCIESPUBLICITAThttp://rac1.org/elmon/blog/el-certificat-energetic-de-la-a-a-la-gEl mes de juny arriba amb l’obligatorietat d’obtenir el Certificat d’Eficiència Energètica per a tots aquells habitatges que es vulguin vendre o llogar. Hem aprofundit en els tràmits i el contingut del document amb Juanjo Escobar, cap de la Divisió de Gestió Energètica de l’Institut Català d’Energia.Juanjo Escobar, cap de la Divisió de Gestió Energètica de l’Institut Català d’Energia
  Publicat a les 29 de maig 2013, 0:37 per Raul Muñoz Pacheco
 • Noticia col·legi aparelladors arquitectes tècnics i enginyers edificació Girona CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS EXISTENTShttp://www.aparellador.cat/index.php?action=detalle&modul=noticias&id_noticia=1086&lang=ca&template=&id_seccion=61A l’any 2007 es va publicar el RD 47/2007, de 19 de gener pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. Aquest decret estableix la obligatorietat de que tots els edificis que es construeixin disposin de la qualificació d’eficiència energètica. Aquesta qualificació es fa en dos certificats, el Certificat de projecte i el certificat d’edifici acabat.El dissabte 13 d’abril de 2013, es va publicar en el BOE, el RD 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova ...
  Publicat a les 28 de maig 2013, 6:28 per Raul Muñoz Pacheco
 • Cambra de la propietat urbana Girona XERRADA SOBRE EL NOU CERTIFICAT ENERGÈTIC XERRADA SOBRE EL NOU CERTIFICAT ENERGÈTIC L’obligació que entra en vigor el proper 1 de Juny de lliurar el certificat Energètic en formalitzar contracte de Compravenda o Arrendament d’immobles, la premura i la precipitació de l’entrada en vigor d’aquesta norma novedosa per a tots els ciutadans ha generat un seguit de dubtes i consultes que ens fa considerar que el tema pot ser objecte per part dels Serveis Tècnics d’Arquitectura de la Cambra d’una exposició sobre el que consisteix el Certificat, a quins immobles afecta l’obligació de lliurar-ho, i quin es el procediment de tramitació, etc.. i donar als assistents la possibilitat d’aclarir els dubtes ...
  Publicat a les 24 de maig 2013, 16:02 per Raul Muñoz Pacheco
 • ICAEN http://www20.gencat.cat/portal/site/icaenCertificació d'eficiència energètica d'edificisEl 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)”. Així mateix, el 13 d’abril de 2013 s'ha publicat al BOE el Reial Decret 235/2013 pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.El Reial Decret fixa l'1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual serà obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o vivendes que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m ...
  Publicat a les 24 de maig 2013, 14:59 per Raul Muñoz Pacheco
 • La Generalitat ultima la certificación energética de edificios http://www.lavanguardia.com/20130523/54374784516/la-generalitat-ultima-la-certificacion-energetica-de-edificios.html?fb_action_ids=10201154041761461%2C10201148872552234&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210201154041761461%22%3A451894674899880%2C%2210201148872552234%22%3A190176744467660%7D&action_type_map=%7B%2210201154041761461%22%3A%22og.likes%22%2C%2210201148872552234%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5DBARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)El Instituto Catalán de Energía (Icaen) pondrá en marcha en los próximos días el procedimiento de certificación energética de edificios existentes y expedirá etiquetas de eficiencia energética para cada vivienda, edificio de viviendas y edificio público de más de 500 metros cuadrados, que será obligatoria a partir del 1 de junio para ...
  Publicat a les 24 de maig 2013, 14:50 per Raul Muñoz Pacheco
S''estan mostrant les entrades 1 - 6 de 6. Mostra'n més »Certificació eficiència energètica


Certificació d'eficiència energètica dels edificis.

Les exigències relatives a la certificació energètica d'edificis que estableix la Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2002, es van traslladar al Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, mitjançant el qual es va aprovar un procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció.

Amb posterioritat, la Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2002, ha estat modificada mitjançant la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, circumstància que ha obligat a traslladar de nou a l'ordenament jurídic espanyol les modificacions que introdueix respecte a la Directiva modificada.

Si bé aquesta transposició podria realitzar-se mitjançant una nova disposició que modifiqués el Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, i que alhora considerés la transposició contemplant els edificis existents, sembla pertinent que es faci mitjançant una única disposició que refonent el vàlid de la norma de 2007, la derogui i completi, incorporant les novetats de la nova directiva i ampliï el seu àmbit a tots els edificis, inclosos els existents.

En conseqüència, mitjançant aquest Reial decret es transposa parcialment la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, pel que fa a la certificació d'eficiència energètica d'edificis, refonent el Reial decret 47/2007 , de 19 de gener, amb la incorporació del Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis existents.

Aquest Reial decret 235/2013 , de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, va entrar en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat n º 89 (13 / 04/2013), sent voluntària la seva aplicació fins l'1 de juny de 2013. A partir d'aquest moment, la presentació o posada a disposició dels compradors o arrendataris del certificat d'eficiència energètica de la totalitat o part d'un edifici, segons correspongui, serà exigible pels contractes de compravenda o arrendamento celebrats a partir d'aquesta data.

Registre general de documents reconeguts per a la certificació d'eficiència energètica.

D'acord amb l'article 3 del Reial decret, es crea aquest Registre per tal de facilitar el compliment d'aquest Procediment bàsic. Està adscrit a la Secretaria d'Estat d'Energia, del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, tenint caràcter públic i informatiu.

En l'esmentat registre es troben tots aquells documents que han rebut el reconeixement conjunt dels ministeris d'Indústria, Energia i Turisme i de Foment, i ha estat estructurat en funció de l'aplicació que correspon a cada document reconegut.

Qualificació de l'eficiència energètica d'un edifici.

Els procediments per a la qualificació d'eficiència energètica d'un edifici han de ser documents reconeguts i estar inscrits en el Registre general.

Quan s'utilitzin components, estratègies, equips i / o sistemes que no estiguin inclosos en els programes disponibles, per a la seva consideració en la qualificació energètica es farà ús del procediment establert en el document informatiu "Acceptació de solucions singulars i capacitats addicionals als programes de referència i alternatius de qualificació d'eficiència energètica d'edificis ", disponible al Registre general.

Etiqueta d'eficiència energètica.

EtiquetaL'obtenció del certificat d'eficiència energètica atorga el dret d'utilització, durant el període de validesa, de l'etiqueta d'eficiència energètica, els continguts es recullen el document reconegut corresponent a l'etiqueta d'eficiència energètica, disponible al Registre general.

L'etiqueta s'inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de l'edifici o unitat de l'edifici. Haurà de figurar sempre en l'etiqueta, de forma clara i inequívoca, si es refereix al certificat d'eficiència energètica del projecte o al de l'edifici acabat.

Logo

Comissió Assessora per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis.

En l'article 15 del mateix, s'estableix la permanència de la Comissió Assessora per a la certificació d'eficiència energètica de edficios com a òrgan col · legiat de caràcter permanent que depèn orgànicament de la Secretaria d'Estat d'Energia del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Seva missió és la d'assessorar els ministeris competents en matèries relacionades amb la certificació energètica.

Els costos per obtenir el certificat d'eficiència energètica es reduirien si es fan entre tots els propietaris d'una comunitat


 
Com s'obtindrà el certificat d'eficiència energètica per vendre o llogar el pis? Quan costarà? Hi haurà multes? Després de la notícia (que publicàvem fa tres setmanes) sobre la possibilitat que aquest certificat sigui obligatori a partir de 2013, les preguntes que poden sorgir entre els propietaris al respecte són múltiples.

A hores d'ara, d'acord amb l'esborrany del Reial Decret amb què treballa el Ministeri d'Indústria el que sembla més probable és que el certificat haurà de ser atorgat per un tècnic habilitat, que utilitzaria un programa informàtic reconegut oficialment. Aquest programa quantificaria l'eficiència energètica de l'habitatge: ventilació, bombeig i generació tèrmica, il·luminació o tancaments, i emissions de CO2 entre d'altres.

 

Actualment, els tècnics que fan la redacció dels projectes executius d'edificació ja fan servir un programa (Calener) per calcular l'eficiència energètica d'edificis de nova construcció, ja que per a aquestes construccions ja és obligatori fer el certificat. També és habitual que alguns ajuntaments, edificis públics o algunes comunitats de propietaris demanin una auditoria de la despesa energètica, per així reduir la seva despesa energètica.

 

La novetat seria ara que tots els habitatges d'arrendament i de venda també haurien de disposar de l'etiqueta d'eficiència energètica, la qual “haurà de ser inclosa en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o a l'arrendament”, segons ja es contempla a l'esborrany del Reial Decret pel qual s'aprova el procediment bàsica per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis existents.

Despeses pel propietari

Si la normativa s'acaba aprovant i és obligatòria, tal com sembla a hores d'ara, els propietaris haurien de fer front a dos tipus de despesa:

 1. L'obtenció del certificat d'eficiència energètica. Segons apunta Idealista News, a Itàlia es paguen uns 250 € per habitatges d'uns 100 m2. A més, la llei preveu multes de 1.000 € a 5.000 € per a tots aquells propietaris que facin publicitat per llogar o vendre el seu pis i que a l'anunci no es publiqui aquesta qualificació energètica.

  Caldrà veure com s'acabarà regulant a l'Estat espanyol, però la Cambra de la Propietat Urbana de Girona estudia fórmules que, arribat el cas, puguin ser el més beneficioses possibles pels propietaris gironins.

  En aquest sentit, la Cambra preveu que una de les millors solucions podria ser que els propietaris d'una mateixa comunitat es posin d'acord per obtenir conjuntament el certificat. "Les fonts energètiques i l'envoltant de l'edifici són els mateixos per a tots els veïns, en la majoria dels casos. Per això s'estalviaran temps i diners si gestionen el certificat conjuntament", segons indica l'arquitecte assessor de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, Javier Montenegro. 

 2. La millora de l'eficiència energètica. El certificat d'eficiència energètica classificarà l'immoble amb una escala de color i una lletra diferent, de manera similar amb el que ja passa amb els electrodomèstics: el color verd amb la lletra "a" és la categoria més eficient, mentre que el color vermell amb la lletra “g” és la menys eficient.

Si la categoria obtinguda per un habitatge és mitjana o baixa, això podria rebaixar la valoració del pis en el mercat de lloguer. Per això, si el propietari volgués millorar l'eficàcia energètica, hauria de fer una inversió per posar a punt l'habitatge.

En aquest sentit, la Cambra de la Propietat Urbana de Girona està estudiant la forma en que s'ha implementat aquesta norma a altres països, per poder donar aquest servei als socis.

L'arquitecte Javier Montenegro apunta que la gran majoria d'habitatges construïts abans del 2007 tindran una puntuació baixa, de manera que els seus propietaris s'haurien de plantejar fer obres de millora.


Estalvis pel propietari

Justament, si el propietari acaba decidint fer aquesta millora de l'eficiència energètica podria suposar-li, a mig i llarg termini, més un estalvi que no pas una despesa. I és que segons apunta Montenegro, un habitatge amb una qualificació 'a' podria estalviar fins a un 20% o un 30% més que no pas amb una qualificació 'c' o 'd'.

"Al cap de cinc anys, la despesa que el propietari hauria fet per augmentar a 'a' la qualificació energètica, ja estaria totalment amortitzada", indica l'arquitecte de la Cambra, Javier Montenegro. A més, a partir d'aquell moment, la seva factura energètica també serà sempre inferior.

Finalment, cal recordar que la millora de l'eficiència energètica també suposa un menor impacte pel medi ambient.
Certificat d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció

El Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, mitjançant el qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció, obliga als venedors i arrendadors dels edificis inclosos en el seu àmbit d'aplicació, a facilitar un certificat d'eficiència energètica als compradors o llogaters dels mateixos. Aquest certificat haurà d’incloure informació objectiva envers les característiques energètiques dels edificis, de tal manera que es pugui valorar i comparar el seu comportament energètic i també per tal d'afavorir la promoció d'edificis d'alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d'energia a l’edificació.

 

El mateix RD 47/2007 estableix l’existència de dos fases o tipus de certificat: una primera  en base a la qualificació energètica obtinguda a partir del Projecte Executiu del nou edifici o de la rehabilitació del mateix, el certificat d’eficiència energètica del projecte, i una segona fase en base a la qualificació de l’edifici acabat, el certificat d’eficiència energètica d’edifici acabat.

 

Al mateix temps, l'article 7.4 del RD 47/2007 disposa que el certificat d’eficiència energètica ha de ser presentat pel promotor o propietari de l’edifici a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, que podrà portar un registre d'aquestes certificacions en el seu àmbit territorial.

 

Així doncs, per tal de satisfer les necessitats esmentades, l’Institut Català d'Energia crea el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. Aquest Registre té caràcter públic i informatiu exclusivament respecte a l'eficiència energètica de l'edifici i no suposa l'acreditació del compliment de cap altre requisit exigible a l'edifici.

 
Comments