Startpagina

Op deze website wil ik zo veel mogelijk voorouders van mijn twee kleinzonen, Tim en Daan, in beeld brengen.
Maar dat zijn er nogal wat. Ik ben nog lang niet klaar.
Om het enigszins inzichtelijk te houden en al te lange opsommingen te vermijden heb ik voor de volgende opzet gekozen.

Er wordt uitgegaan van de kwartierstaat van Tim en Daan. 


Binnen een kwartierstaat krijgen alle personen een nummer. Daarbij wordt bij de vader van een persoon het nummer verdubbeld. Bij de moeder wordt daar vervolgens 1 bij opgeteld. In onderstaand plaatje wordt dat duidelijk: de ouders 2 en 3; de grootouders 4,5,6,en 7; enz. 

Vanaf de 5e generatie wordt de kwartierstaat opgeknipt in een achttal deelkwartierstaten. Deze zijn allemaal nog niet af. Nog lang niet. In de kolom links staan de deelkwartierstaten die ver genoeg zijn uitgewerkt om hier te vermelden. 

Kwartierstaten kunnen worden verdeeld in stamreeksen. Dat zijn afstammingslijnen via de vader, grootvader, overgrootvader, betovergrootvader enz. Een aantal van deze stamreeksen wordt uitgewerkt. Er moet dan wel wat meer te melden zijn dan alleen geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata. 
De stamreeksen staan in de linkerkolom vermeld onder de kwartierstaat waartoe zij behoren. 
Binnen de stamreeksen worden de rechtstreekse voorouders en het generatienummer (in Romeinse cijfers)  bruin aangegeven. 
In de stamreeksen zijn zo hier en daar wat afbeeldingen opgenomen. Van een aantal is een grotere versie te bekijken wanneer er even op wordt geklikt.

Contact
Mocht u vragen, aanvullingen of verbeteringen hebben, stuur dan een email naar ceesferinga@gmail.com


Subpagina''s (1): Laatste wijzigingen