Program konference

V přílohách můžete nalézt program konference a anotace k jednotlivým přihlášeným příspěvkům.
Ċ
Česká demografická společnost Konference,
20. 5. 2013 11:37
Ċ
Česká demografická společnost Konference,
20. 5. 2013 11:37